شورای عالی کار در جلسه عصر شنبه مورخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ با افزایش حق مسکن و تغییر پایه حقوق کارگران به شرح زیر موافقت کردند:

- اعضای شورای عالی کار با تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند.

- از دیگر مصوبات جلسه کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه شد که در حقیقت پایه کارگردان حداقل‌بگیر در سال جاری ۲۶ درصد افزایش یافت.

 ابلاغ اصلاحیه بخشنامه دستمزد ۱۳۹۹

 همچنین ببینید:

- افزایش حق مسکن کارگران سال ۹۹

- اصلاح بخشنامه دستمزد ۹۹

- بخشنامه دستمزد ۹۹

این تغییرات به نفع کارگران بویژه کارگران با سابقه کار کمتر از یکسال و نیز بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد بود که طی بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ابلاغ شده است.

بنابراین؛

در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹ حقوق کارگران طبق بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخه ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ خواهد بود

از ابتدای تیر ماه ۱۳۹۹ حقوق کارگران طبق بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ خواهد بود.

جدول حقوق ۹۹ کارگران در دو بازه زمانی فوق به ترتیب زیر است:

عنوانقبل از تیرماه ۹۹تیرماه ۹۹ و بعد از آن
حداقل مزد۶۱۱۸۰۹ ریال۶۳۶۸۰۹ ریال
پایه سنوات روزانه۵۸۳۳۳ ریال۳۳۳۳ ریال
سایر سطوح مزدی۱۵ درصد به علاوه ۳۰۳۳۸ ریال روزانه۱۵ درصد به علاوه ۵۵۳۳۸ ریال روزانه


تغییرات حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ در تیرماه به شرح جدول زیر خواهد بود:

ردیفعنوانقبل از تیر ۹۹بعد از تیر ۹۹
۱مزد ۹۹ قانون کار (روزانه)۶۱۱.۸۰۹۶۳۶.۸۰۹
۲حقوق ۹۹ قانون کار (ماهانه)۱۸.۳۵۴.۲۷۰۱۹.۱۰۴.۲۷۰
۳نرخ افزایش سایر سطوح مزدی ۹۹ قانون کار۳۰۳۳۸+ ۱۵٪۵۵۳۳۸+ ۱۵٪
۴پایه سنوات۵۸۳۳۳۳۳۳۳۳