لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی (مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی

ماده واحده- کارکنان نهادهای انقلابی از قبیل (جهاد سازندگی- بنیاد شهید- نهضت سوادآموزی- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشند.

تبصره ۱- آن دسته از کارکنانی که قبلاً مشمول قانون کار بوده و در حال حاضر در حوزه عملکرد نهادهای مذکور قرار می‌گیرند از شمول این ماده واحده مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲- نهادهای انقلابی به ارگان‌هایی اطلاق می‌گردد که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷) به بعد با تصویب مراجع قانونگذاری بوجود آمده است.