قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳ الحاق می‌گردد:

تبصره ۳- به دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. در مواردی که محکوم‌به، به مأخذ سکه طلا تقسیط گردیده است، هر گاه در اثر نوسان شدید قیمت سکه در بازار، قیمت سکه تغییر فاحش داشته باشد به نحوی که نوعاً پرداخت آن برای محکوم‌علیهمی که تغییر خاصی در وضعیت معیشت‌شان رخ نداده است موجب عسر و حرج گردد، رییس قوه قضاییه می‌تواند برای پیشگیری از طرح دعوای تعدیل محکوم‌به، به موجب بخشنامه برای احکام قطعی صادر شده در بازه زمانی مشخص و در مدت محدودی که نمی‌تواند بیش از دو سال باشد، نسبت به تعدیل کلی تمامی احکام صادرشده برای محکوم‌علیهم مذکور اعم از این‌که در اثر عدم پرداخت محکوم‌به در حبس بوده یا در حال پرداخت اقساط محکوم‌به باشند، متناسب با نوسان رخ داده شده در قیمت سکه اقدام کند. این حکم مانع تقاضای تعدیل محکوم‌به از سوی طرفین طبق مقررات مربوط نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *