تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعداد معاونت‌های وزارت امور خارجه

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعداد معاونت‌های وزارت امور خارجه (شماره ۶۵۵۲۳/ت۴۶۷۷۳هـ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ به استناد تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۹- تصویب نمود:

معاونت‌های وزارت امورخارجه به تعداد شش معاونت تعیین می‌شود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.