واگذاری اختيارات دستگاه‌ها تا پايان سال ۱۳۹۶ به واحدهای استاني

واگذاري اختيارات دستگاه هاي اجرايي تا پايان سال ۱۳۹۶ به واحدهاي استاني مربوط در استان‌ها (تصویب‌نامه شماره 62111/ت51052 مورخ 25/5/1395 هیئت وزیران)

هيئت وزيران در جلسه ۲۰ /۵ /۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۳۶۳۶۵ مورخ ۲۹ /۳ /۱۳۹۵ وزارت كشور و تأييد وزيران و رؤساي سازمان هاي ذي ربط و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

اختيارات دستگاه‌ هاي اجرايي به شرح زير تا پايان سال ۱۳۹۶ به واحدهاي استاني مربوط در استان‌ ها واگذار مي ‌شود:

الف- وزارت امور اقتصادي و دارايي 

– بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي مالياتي تا سقف مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدي.

ب – وزارت جهاد كشاورزي

۱- اعتبارات، اختيارات و وظايف طرح تجهيز، تكميل و راه اندازي شركت هاي تعاوني توليد روستايي.

۲- تأييد نهايي زمان بندي خريدهاي تضميني با پيشنهاد شوراي برنامه ريزي و توسعه هر استان و ابلاغ وزير جهاد كشاورزي.

۳- صدور مجوز براي توليد كليه آبزيان.

۴- تعيين حريم گلخانه ها.

۵- اعمال تخفيف قيمت هاي اراضي ملي و دولتي براي طرح هاي توليدي توسط كميسيون واگذاري استان با رعايت دستورالعمل شماره ۲۶۲۶ /۲۰ مورخ ۳ /۲ /۱۳۸۷ وزارت جهاد كشاورزي.

۶- صدور مجوز صادرات محصولات كشاورزي استان مازاد بر مصرف در حدود سهم اعلامي ساليانه توسط وزارت جهاد كشاورزي.

۷- صدور مجوز صادرات دام مازاد بر نياز به خارج از كشور.

۸- تعيين سقف واگذاري اراضي ملي و دولتي بيش از يكصد (۱۰۰) هكتار براي مصارف كشاورزي توسط اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان.

۹- واگذاري زمين تا يكصد (۱۰۰) هكتار در كميسيون ماده (۲) واگذاري اراضي براي طرح هاي كشاورزي.

۱۰- مجوز واگذاري اراضي بيش از يكصد (۱۰۰) هكتار از منابع ملي براي احداث شهرك هاي صنعتي با رعايت اسناد بالادستي.

۱۱- مجوز واگذاري اراضي دولتي براي شهرك هاي صنعتي تا يكصد (۱۰۰) هكتار.

۱۲- واگذاري مستقيم اراضي مجتمع هاي شيلاتي به بخش خصوصي.

۱۳- صدور مجوز تكثير ماهيان گرمابي و سردابي.

۱۴- صدور موافقت اصولي براي طرح هاي توليد داروي دامي و مكمل.

پ – وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱- صدور مجوز معافيت حقوق ورودي موضوع ماده (۱۱۹) قانون امور گمركي – مصوب ۱۳۹۰ – با رعايت دستورالعمل مربوط و با تشخيص رؤساي سازمان استان ها.

۲- حذف و آزاد سازي محدوده هاي اكتشافي فاقد ذخيره با يك بار مزايده و در صورت عدم وجود متقاضي.

۳- تعيين قيمت گذاري اراضي محدوده شهرك ها و نواحي صنعتي جديد.

۴- تملك اراضي جهت ايجاد شهرك هاي صنعتي جديد و توسعه شهرك هاي صنعتي موجود.

۵- صدور مجوز ورود موقت مواد اوليه كارخانجات توسط گمرك استان.

۶- اعمال معافيت واحدهاي توليدي از پرداخت عوارض گمركي واردات مواد اوليه و ماشين آلات توسط كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان به شرح زير:

الف – در صورتي كه ارزش ريالي صادرات واحدهاي مذكور از ارزش ريالي واردات آنها به نسبت خاصي بيشتر باشد به ميزان (۵۰) درصد.

ب – در صورت ايجاد فرصت هاي جديد اشتغال به نسبت هر شغل معادل پانصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال.

۷- صدور مجوزهاي اعزام و پذيرش هيأت هاي تجاري، بازاريابي و برگزاري نمايشگاه هاي خارج از كشور به انضمام سهم يارانه تخصيص يافته توسط كارگروه توسعه صادرات استان.

۸- صدور مجوزهاي معافيت گمركي ماشين آلات مستعمل خارجي با رعايت بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمركي توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مشروط به تعيين سال ساخت و ايفاي نقش در اشتغال زايي در صادرات استان توسط كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان.

ت – وزارت نيرو

۱- تغيير كاربري چاه هاي كشاورزي به صنعتي و جابه جايي آنها در همان دشت. (محدوده مطالعاتي).

۲- انعقاد قراردادهايي كه با سرمايه گذاري بخش خصوصي انجام مي شود توسط شركت هاي آب منطقه اي و آب و فاضلاب در قالب مجوزهاي قانوني به صورت خودكفا و بدون ايجاد بار مالي جديد براي دولت.

۳- صدور مجوز احداث مولدهاي مقياس كوچك (CHP) به شركت هاي توزيع برق در استان هاي فاقد برق منطقه اي در چارچوب دستورالعمل هاي وزارت نيرو.

۴- صدور مجوز احداث نيروگاه هاي خورشيدي و بادي.

ث – وزارت راه و شهرسازي 

– انجام كليه مراحل اجرايي پروژه هاي ساختماني دولتي و عمومي با اعتبار كمتر از پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال در استان.

ج – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

– اعمال پاداش افزايش توليد توسط استان ها.

چ – سازمان حفاظت محيط زيست

۱- واگذاري معادن در مناطق شكار ممنوع.

۲- اختيار تعيين محل استقرار صنايع موضوع رده‌ هاي (۴) تا (۷) ماده (۳) تصويب ‌نامه شماره ۷۸۹۴۶ /ت ۳۹۱۲۷ هـ مورخ ۱۵ /۴ /۱۳۹۰ راجع به ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليت ‌هاي صنعتي و توليدي توسط كارگروه موضوع ماده (۸) تصويب ‌نامه ياد شده.

ح – سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

۱- تصميم گيري و تعيين تكليف جواز تأسيس بهره برداران غيرفعال مناطق نمونه گردشگري توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.

۲- صدور موافقت اصولي تأسيسات گردشگري.

۳- صدور مجوز طرح هاي سرمايه گذاري با رعايت سياست هاي ابلاغي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.

اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس جمهور

مقررات مرتبط:

– اصلاح تصویب‌نامه موضوع واگذاری اختیارات دستگاه‏‌های اجرایی به واحدهای استانی مربوط در استان‌ها

– الحاق متنی به تصويبنامه هيات‌وزيران درخصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به واحدهای استانی مربوط در استان‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *