مقاوله‌نامه (کنوانسیون) مشاوره سه‌جانبه (استانداردهای بین‌المللی کار) ۱۹۷۶

لایحه تصویب مقاوله‌نامه مشاوره سه‌جانبه (استانداردهای بین‌المللی کار) ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) (شماره ۱۴۴)

نامه شماره ۱۱۴۹۶۸/۵۸۲۰۲ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۹

جناب آقای دکتر قالیباف

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه “تصویب مقاوله‌نامه مشاوره سه‌جانبه (استانداردهای بین‌المللی کار) ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) (شماره ۱۴۴)” که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه ۲۳/۹/۱۳۹۹ هیئت وزیرن به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

مقدمه توجیهی:

نظر به اهمیت ایفای نقش مؤثر در همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوق کار و با هدف تضمین حقوق کارگران و کارفرمایان برای ایجاد تشکل‌های آزاد و مستقل در چهارچوب استانداردهای بین‌المللی کار، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود:

لایحه “تصویب مقاوله‌نامه مشاوره سه‌جانبه (استانداردهای بین‌المللی کار) ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) (شماره ۱۴۴)”

ماده واحده- مقاوله‌نامه مشاوره سه‌جانبه (استناداردهای بین‌المللی کار) ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) (شماره ۱۴۴) مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مقام صلاحیت‌دار موضوع این مقاوله‌نامه تعیین می‌شود.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مقاوله‌نامه مشاوره سه‌جانبه (استانداردهای بین‌المللی کار) ۱۹۷۶ (۱۳۵۵)

شماره ۱۴۴

مقدمه:

فراهمایی (کنفرانس) عمومی سازمان بین‌المللی کار،

که به دعوت هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کار در ژنو منعقد شد و شصت و یکمین اجلاس خود را در تاریخ ۲ ژوئن ۱۹۷۶ (۱۲ خرداد ۱۳۵۵) برگزار کرد، و

با یادآوری ضوابط مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی کار موجود، به خصوص مقاوله‌نامه آزادی انجمن  وحمایت از حق تشکل ۱۹۴۸ (۱۳۲۷)، مقاوله‌نامه حق تشکل و مذاکرات جمعی ۱۹۴۹ (۱۳۲۸)، و توصیه‌نامه مشاوره (در سطوح صنعتی و ملی) ۱۹۶۰ (۱۳۳۹)، که مؤید حق کارفرمایان و کارگران برای تشکیل تشکل‌های آزاد و مستقل است و خواستار اقداماتی برای ترغیب مشاوره مؤثر در سطح ملی بین مراجع دولتی و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری شده است، و نیز مفاد بسیاری از مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی کار که مشاوره با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری در خصص اقدامات را به منظور ترتیب اثر دادن به آنها پیش‌بینی کرده است، و

با بررسی چهارمین موضوع دستور کار اجلاس با عنوان «ایجاد تشکیلات سه‌جانبه برای ترغیب اجرای استانداردهای بین‌المللی کار» و با تصمیم‌گیری درباره تصویب برخی پیشنهادهای مربوط به مشاوره سه‌جانبه برای ترغیب اجرای استانداردهای بین‌المللی کار، و

با تصمیم به این‌که این پیشنهادها باید در قالب مقاوله‌نامه‌ای بین‌المللی تدوین شوند،

مقاوله‌نامه زیر را که با عنوا مقاوله‌نامه مشاوره سه‌جانبه (استانداردهای یین‌المللی کار) ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) خوانده می‌شود، در بیست و یکمین روز ماه ژوئن سال یکهزار و نهصد و هفتاد و شش (۲۱ خرداد ۱۳۵۵) تصویب می‌کند:

ماده ۱

در این مقاوله‌نامه، اصطلاح تشکل‌ها منتخب به معنای تشکل‌های حائز اکثریت نمایندگی کارفرمایان و کارگران است که از حق آزادی انجمن برخوردارند.

ماده ۲

۱- هر عضو سازمان بین‌المللی کار که این مقاوله‌نامه را تصویب می‌کند، متعهد می‌گردد که رویه‌هایی را عمل کند تا مشاوره‌های مؤثر میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در ارتباط با موضوعات مربوط به فعالیت‌های سازمان بین‌المللی کار مندرج در بند (۱) ماده (۵) زیر تضمین گردد.

۲- ماهیت و شکل رویه‌های پیش‌بینی شده در بند (۱) این ماده در هر کشور طبق رویه ملی و پس از تشکل‌های منتخب، در صورت وجود چنین تشکل‌هایی، و چنانچه رویه‌های مزبور تاکنون تدوین نشده باشد، تعیین خواهد شد.

ماده ۳

۱- نمایندگان کارفرمایان و کارگران برای اهداف رویه‌های پیش‌بینی شده در این مقاوله‌نامه، آزادانه توسط تشکل‌های منتخب خود، در صورت وجود چنین تشکل‌هایی، انتخاب خواهند شد.

۲- کارفرمایان و کارگران در هر نهادی که مشاوره‌ها از طریق آنها انجام می‌شود با وضعیت برابر نمایندگی خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ها در کانال تلگرام