مقررات کار

عدم ابطال فرم‌های مصوب مشاغل برخوردار از فوق‌العاده جذب موضوع قانون کار شهرداری‌ها

عدم ابطال فرم‌های مصوب مشاغل برخوردار از فوق‌العاده جذب موضوع قانون کار شهرداری‌ها (هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۶۹

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

* شماره پرونده: هـ ع؍ ۰۱۰۰۴۸۲

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت: ۱- وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ۲- اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان

* موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال فرم‌های مصوب مشاغل برخوردار از فوق‌العاده جذب موضوع قانون کار شهرداری‌های استان لرستان (۹۴ ردیف پست) اصداری از اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲- ابطال مکاتبه شماره ۶۸؍۲۲ مورخ ۷؍۱؍۱۳۸۷ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ۲- اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مکاتبه شماره ۶۸؍۲۲ مورخ ۷؍۱؍۱۳۸۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان که خطاب به مدیر کل محتر دفتر امور شهری استانداری لرستان و در پاسخ به نامه شماره ۷۴۷۴۸ مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۸۶ در خصوص حق جذب ۹۴ شغل از مشاغل شهرداریهای استان لرستان به انضمام فرمهای درخواست برقراری فوق العاده جذب شامل ۹۴ ردیف عناوین شغلی احصاء شده مصوب ممهور به مهر اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت .

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

با توجه به لایحه قانونی مشمولیت قانون استخدام کشوری به کارکنان شهرداری ها به غیر از شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۸۵ شورای انقلاب، شهرداری ها تابع این قانون محسوب گردیده که مستفاد از تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری، تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است که سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه شماره ۱۳۰۱؍۹ مورخ ۶؍۶؍۱۳۶۴ عناوین این مشاغل کارگری را احصاء و مشخص نموده و هیچ مرجع دیگری امکان توسعه یا تضییق این عناوین را ندارد. حال طرفین شکایت طی ابلاغیه شماره ۶۸؍۲۲ مورخ ۷؍۱؍۸۷ سازمان کار و امور اجتماعی استان لرستان و نیز فرم های مصوب اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان کار و امور اجتماعی وقت استان لرستان نسبت به تصویب و اعلام لیست مشاغل ۹۴ گانه کارگری شهرداری های لرستان برای برقراری فوق العاده جذب اقدام نموده که مغایر لایحه قانون فوق الذکر و تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری و خارج از حدود اختیار مراجع وضع بوده و تقاضای ابطال آنها را دارد. ضمناً رأی ۵۹۴ مورخه ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم تشخیص شغل حسابدار در زمره مشاغل کارگری خود قرینه صحت این ادعا می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

تا کنون لایحه ای از ناحیه طرفین شکایت واصل نگردیده است.

پرونده شماره هـ ع؍۰۱۰۰۴۸۲ مبنی بر درخواست ابطال «فرم‌­های مصوب مشاغل برخوردار از فوق ­العاده جذب موضوع قانون کار شهرداری­ های استان لرستان مصوب اداره کل نظارت بر نظام­های جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ابطال مکاتبه شماره ۶۸؍۲۲ مورخ ۰۷؍۰۱؍۱۳۸۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در جلسه مورخ ۳۰؍۰۵؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با حضور نماینده طرف شکایت و استماع اظهارات وی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً، فرم ­های مصوب مشاغل برخوردار از فوق ­العاده جذب کارکنان شهرداری استان لرستان در راستای ضوابط دستورالعمل اجرای طبقه ­بندی مشاغل تنظیم و به تأیید مراجع ذی­صلاح (امور اداری و استخدامی و اداره کل نظارت به نظام ­های جبران خدمت) رسیده که اختیار مذکور برگرفته از لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (‌غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور و آیین­ نامه اجرایی طرح طبقه ­بندی مشاغل می­ باشد.

ثانیاً، به موجب نامه شماره ۶۸؍۲۲ مورخ ۰۷؍۰۱؍۱۳۸۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرم ­های مورد اعتراض ابلاغ شده ­اند. لذا مصوبات مورد شکایت مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمی ­باشند.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد انصاری- رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *