تعیین سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت به عنوان عضو شورای عالی کار

تعیین اعضای منتخب هیئت وزیران در شورای عالی کار

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای بند (ب) ماده (۱۶۷) قانون کار، آقای سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را به عنوان عضو شورای عالی کار تعیین کرد.

گفتنی است؛ بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار؛ در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شورائی به نام شورایعالی کار تشکیل می‌شود‌. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است‌.

همچنین بر اساس بند (ب) این ماده، دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یکنفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد‌، عضو این شورا خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.