قانون الحاق سه تبصره به قانون راجع به معافيت آن عده از معلولين انقلاب اسلامي كه قادر به انجام كار مي‌باشند همچنين افراد خانواده شهدا و معلولين از شرط بند «ج» ماده ۱۴ قانون استخدام كشوري مصوب ۱۶/۶/۶۱ مجلس شوراي اسلامي

قانون الحاق سه تبصره به قانون راجع به معافيت آن عده از معلولين انقلاب اسلامي كه قادر به انجام كار مي‌باشند همچنين افراد خانواده شهدا و معلولين از شرط بند «ج» ماده ۱۴ قانون استخدام كشوري مصوب ۱۶/۶/۶۱ مجلس شوراي اسلامي

ماده واحده: تبصره‌هاي زير به قانون راجع به معافيت آن عده از معلولين انقلاب اسلامي كه قادر به انجام كار مي‌باشند، همچنين افراد خانواده شهدا و معلولين از شرط بند «ج» ماده ۱۴ قانون استخدام كشوري مصوب ۱۶/۶/۶۱ مجلس شوراي اسلامي الحاق مي‌شود.

تبصره ۴- افرادي كه با استفاده از معافيت بند ج ماده ۱۴ قانون استخدام كشوري استخدام شده يا بشوند در صورتي كه حقوقشان به تشخيص بنياد شهيد كفايت مخارج خود و افراد تحت تكفل‌شان را بدهد مقرري ديگر دريافت نخواهند كرد.

تبصره ۵- در صورتي كه افراد موضوع تبصره ۲ اين قانون تحت تكفل معلول يا شهيد نبوده ولي به تشخيص و معرفي بنياد شهيد عهده‌دار سرپرستي خانواده شهيد يا معلول باشند براي ورود به خدمت رسمي يا ثابت در دستگاه‌هاي دولتي از شرط حداقل گواهي‌نامه پايان‌ دوره ابتدايي معاف خواهند بود.

تبصره ۶- مفاد اين قانون شامل موسسات و شركت‌هاي دولتي خارج از شمول قانون استخدام كشوري و همچنين سازمان‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، نيز مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه‌شنبه اول خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۴/۳/۶۳ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن