اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادي كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۴۶۷۵/ت۲۰۴۱۸ﻫ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۹

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادي كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۴۶۷۵/ت۲۰۴۱۸ﻫ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۹

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۹ بنا به پيشنهاد شماره ۱۱۳۵۹-۷۸/م مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۸ معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

۱- ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي قانون اعطايي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادي كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند (موضوع تصويب‌نامه شماره ۵۱۵۶۷/ت۲۰۳۹۴ﻫ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۷) و تبصره (۱) آن به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق مي‌شود:

ماده ۲- افرادي كه از تاريخ ۲۸/۵/۱۳۳۲ تا تاريخ ۱۶/۱۱/۱۳۵۷ حداقل به مدت شش ماه در بازداشت يا حبس قطعي به سر برده‌اند، مي‌توانند درخواست خود را مبني بر آزاده شناخته شدن به ستاد تسليم نمايند. ستاد براي انطباق وضعيت متقاضي با شرايط مندرج در ماده واحده مراتب را حسب مورد به وزارت اطلاعات يا سازمان قضايي نيروهاي مسلح، اداره دوم ستاد مشترك و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش منعكس مي‌نمايد و مراجع مذكور حداكثر ظرف يك ماه نسبت به انجام و اعلام موارد زير اقدام خواهند نمود:

الف- تأييد دارا بودن حداقل شش ماه سابقه بازداشت يا حبس قطعي متقاضي.

ب- تأييد واجد دليل امنيتي- مذهبي يا اتهامات سياسي ديگر بودن بازداشت يا حبس قطعي.

تبصره ۱- در اجراي تبصره (۱) ماده واحده قانون، تشخيص ايمان و اعتقاد متقاضي به اصول و مباني اسلام با دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي است.

تبصره ۲- ستاد رسيدگي به امور آزادگان پيگيري و هماهنگي‌هاي لازم را براي رسيدگي به درخواست متقاضيان تا حصول نتيجه قطعي به عمل خواهد آورد و دستگاه‌هاي فوق‌الذكر موظفند در اين جهت همكاري لازم را با ستاد به عمل آورند.

۲- شماره تبصره‌هاي (۲) و (۳) ماده (۲) آيين‌نامه فوق‌الذكر به (۳) و (۴) اصلاح و عبارت «به تأييد وزات اطلاعات برسد» از تبصره (۳) فعلي به عبارت «با رعايت ترتيبات فوق توسط ستاد احراز مي‌شود» تبديل مي‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.