بخشنامه شماره ۹۶۰۱۸ مورخ ۲۴/۸/۱۳۶۹ رئيس جمهور در ارتباط با جذب و به كارگيري آزادگان

كليه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانك‌ها،‌ شركت‌هاي بيمه، موسسات و شركت‌ها و كارخانجات ملي شده و داراي مديريت دولتي و تحت پوشش موسسات دولتي، شهرداري‌ها و موسسات تابعه يا وابسته به آنها، شركت‌ها و موسساتي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌نمايند، شركت‌ها و موسسات مصادره شده و واگذاري دولت به موسسات خيريه و عام‌المنفعه و همچنين ساير موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند آزادگاني كه از سوي ستاد رسيدگي به امور آزادگان يا نمايندگي‌هاي آن در استان‌ها براي اشتغال معرفي مي‌شوند را به استخدام درآورده و كليه اقدامات لازم از قبيل تامين اعتبار، ايجاد پست يا شغل سازماني و غيره را بعد از به كارگيري آزاده انجام دهند.

ستاد امور آ‍زادگان مكلف است تا پايان سال جاري كليه آزادگان متقاضي را به دستگاه‌هاي فوق‌الذكر معرفي و با پيگيري، پيشرفت كار را ماهانه به اينجانب گزارش نمايد، سازمان امور اداري و استخدامي كشور دستورالعمل اجرايي لازم را تهيه و به دستگاه‌هاي فوق‌الذكر ابلاغ خواهد نمود.

رييس جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.