دستورالعمل نحوه اجراي تبصره ماده ۱۸ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۳۱/۳/۷۴ مجلس شوراي اسلامي در خصوص واحدهاي مشمول قانون كار فاقد طرح طبقه‌بندي مشاغل

در اجراي تبصره ماده ۱۸ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۳۱/۳/۷۴ مجلس شوراي اسلامي نحوه تعيين مزد در ازاي احتساب يك مقطع تحصيلي بالاتر در مورد جانبازان موضوع تبصره مذكور را اعلام مي‌دارد:

ماده ۱- واحدهاي مشمول قانون كار كه فاقد طرح طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشند، موظفند همواره به ازاي احتساب يك مقطع تحصيلي بالاتر معادل ۶/۳% به مزد هر يك از جانبازان شاغل موضوع قانون مذكور اضافه كنند.

تبصره: در واحدهايي كه فاقد طرح طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي بوده ولي براساس ضوابط يا عرف كارگاه ملاك تعيين مزد كارگران مدرك تحصيلي آنان مي‌باشد، بايستي همواره مزد يك مقطع تحصيلي بالاتر را در مورد جانبازان مشمول قانون محاسبه و برقرار نمايند كه در هر حال نبايد كمتر از ۶/۳% مزد آنان باشد.

ماده ۲- منظور از مزد، در اين دستورالعمل مزد و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل بنا به تعريف مقرر در ماده ۳۶ قانون كار مي‌باشد.

ماده ۳- ضوابط مربوط به احتساب مقطع تحصيلي بالاتر در واحدهايي كه داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشند توسط معاونت تنظيم روابط كار اعلام مي‌شود.

ماده ۴- منظور از مقاطع تحصيلي، مقاطع تحصيلي رسمي يا معادل آنها در نظام آموزش و پرورش يا نظام آموزش عالي كشور است.

ماده ۵- مزد كارگران جانباز مشمول اين دستورالعمل كه فاقد مدرك تحصيلي رسمي و يا داراي مدرك تحصيلي دكترا مي‌باشند، به همان نسبت ۶/۳% مقرر در ماده يك يا تبصره آن (حسب مورد) اضافه خواهد شد.

اين دستورالعمل از تاريخ ۳۱/۳/۷۴ در واحدهاي موضوع ماده ۳ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۳۱/۳/۷۴ لازم‌الاجراست.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
شناسنامه قانون در تلگرام