دستورالعمل شماره ۹۷۸۸/ن مورخ ۱۵/۴/۷۰ وزارت كار و امور اجتماعي در خصوص ايجاد پست همطراز ويژه جانبازان (قابل توجه كارگاههاي داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل)

۱- كارگاه‌هاي مشمول قانون فوق‌الذكر كه داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل مصوب مي‌باشند، مكلفند در مورد شاغلان جانباز خود با درصد مجروحيت كامل و نيز جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند شغل (يا مشاغلي) را كه وظايف آن متناسب با وضعيت كار جانباز بوده باشد از مشاغل موجود در طرح مصوب خود در نظر گرفته و با انجام تعديلات و اصلاحات لازم، وظايف آن را با وضعيت كار جانباز و ساعات اشتغال به كار وي متناسب سازند.

۲- اين شغل كه به عنوان «پست سازماني همطراز جانباز» ناميده مي‌شود و گروه آن همان گروه شغل اصلي در طرح مصوب خواهد بود، مادام كه جانباز در كارگاه شاغل است در طرح و نمودار سازماني باقي بوده و پس از پايان خدمت و يا بازنشستگي وي از نمودار سازماني كارگاه حذف خواهد گرديد.

۳- ايجاد پست سازماني همطراز جانباز و نيز شرح وظايف آن بايستي به تاييد كميته طبقه‌بندي رسيده و پس از ارسال مدارك مربوطه به اداره كل طبقه‌بندي مشاغل- مزد و بهره‌وري و تاييد آن به طرح طبقه‌بندي شركت اضافه خواهد گرديد.

۴- در تعيين و ايجاد پست همطراز جانباز مي‌بايست رعايت شئون شغلي و اجتماعي جانباز نيز در نظر گرفته شده و ضمناً در مورد جانبازاني كه قبلاً در كارگاه شاغل بوده‌اند گروه شغلي پست همطراز نبايستي از گروه شغلي كه قبل از نيل به درجه جانبازي داشته‌اند، پايين‌تر باشد.

۵- در كارگاه‌هايي كه در طرح مصوب آنها شغلي با وظايف مناسب براي جانبازان مشمول قانون فوق وجود نداشته باشد، مي‌بايست بدواً نسبت به پيش‌بيني و ايجاد شغل مناسب با شرح وظايف كامل در طرح اقدام و پس از ارزيابي و تعيين گروه براي آن به ترتيب مذكور در بند يك و سه اين اطلاعيه نسبت به ايجاد پست همطراز جانباز اقدام نمايند.

اداره كل طبقه‌بندي مشاغل- مزد و بهره‌وري

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن