قوانین و مقررات ایثارگران

دستورالعمل ضریب افزایش سنواتی تشویقی کارکنان اعضاء بسیج

دستورالعمل اجرايي ضريب افزايش سنواتي تشويقي كاركنان اعضاء بسيج (بخشنامه شماره ۴۷۸۹/د مورخ ۲/۸/۱۳۷۲ سازمان امور اداري و استخدامي كشور)

اين دستورالعمل به استناد بند 9 بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 سازمان اموراداري و استخدامي كشور تهيه وتنظيم گرديده است و شامل كليه كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي‌شود كه از ابتداي سال‌1373 به بعد داراي سابقه عضويت بسيجي به شرح ذيل باشند:

1- بسيجيان ويژه كه در انجام وظايف و مأموريتهاي محوله بسيج همكاري مي‌نمايند برابر قانون استخدامي سپاه متعهدخدمت تمام وقت در مواقع نياز مي‌گردند بازاء هر سال سابقه عضويت 3%.

2- بسيجيان فعال كه در گردانهاي عاشورا سازماندهي شده و برابر مقررات مندرج در قانون استخدامي سپاه در انجام‌.ماموريتهاي محوله با بسيج همكاري مي‌كنند با شرايط خدمتي زير به ازاء هر سال سابقه عضويت‌:

الف- اعضاء شوراي ناحيه مقاومت‌، فرمانده پايگاه مقاومت اعضاي شوراي پايگاه مقاومت فرمانده گروهان و فرمانده دسته‌و ساير مسؤولين بسيجي سطوح بالاتر 3%

ب- ساير اعضاء2%

3- بسيجيان عادي كه برابر مقررات مندرج در قانون استخدامي سپاه بخدمت ارتش 20 ميليوني درمي آيند به ازاء هر سال‌سابقه عضويت 1%

ـ كسر سال به نسبت قابل احتساب خواهد بود.

4- كاركنان بسيجي كه داراي كارت شناسائي بسيجي با ارائه گواهي خدمت و نوع عضويت برابر فرم نمونه پيوست كه به تاييدمراكز نيروي مقاومت بسيج در مركز استان يا شهرستان مربوط و يا ساير مراجع بالاتر ذيربط رسيده باشد از افزايش سنواتي‌مذكور برخوردار مي‌گردند.

5- بسيجيان ممتاز و برجسته حسب تشويق فرماندهي نيروي مقاومت بسيج معاونين و رئيس ستاد نيرو و ساير مقامات‌همطراز يا بالاتر در سپاه و ستاد كل نيروهاي مسلح و همچنين بالاترين مقام دستگاه متبوع براي مدت معيني از حداكثرافزايش سنواتي تشويقي مقرر 3% با درج در پرونده برخوردار مي‌شوند.

6- آن دسته از افراديكه از صلاحيت خارج شوند با درخواست مقامات مندرج در بند 5 از ادامه برخورداري از مزاياي اين‌دستورالعمل براي مدت معيني محروم خواهند بود.

7- مقامات همطراز موضوع بند 5 و مكانيزم اجرائي بند 6 از سوي نيروي مقاومت بسيج تهيه و پس از تصويب فرمانده كل‌سپاه ابلاغ خواهد گرديد.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments