اصلاح مصوبه چگونگی تبدیل وضعیت مستخدمان خرید خدمت به پیمانی

اصلاح مصوبه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی (شماره ۵۷۵۵۳/ت۲۲۵۱۲هـ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۹)

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ با توجه به نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۲۴۶۰هـ/ب مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۸ تصویب نمود:

در بند ۷ تصویب نامه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ه مورخ ۱/۳/۱۳۷۸، موضوع چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی، عبارت (قبل از تصویب دولت) بعد از عبارت (این تصویب نامه) اضافه می گردد.

معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن