اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و استعداد برتر در دستگاه‌هاي اجرايي (نامه شماره ۱۴۱۱۸۰/۴۷۰۵۰ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۱ دبير هيأت دولت)

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور – بنياد ملي نخبگان

نظر به اينكه در ماده (۲) تصويب‌نامه شماره ۲۴۷۲۸۵/ت۴۷۰۵۰هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ بعد از عبارت «شناخته مي‌شوند» عبارت «(به تشخيص بنياد ملي نخبگان)» تحرير نشده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام مي‌شود.

دبير هيأت دولت- علي صدوقي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.