تعیین هزينه ثبت‌نام آزمون‌های سال 1400

تعیین هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۰

وزارت علوم،‌ تحقیقات و فنآوری- وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی

هیئت وزیران در جلسه ۲۵/۸/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۸۹۰۷۱/و مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۹ وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و به استناد بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تصویب کرد:

تعیین هزینه ثبت‌نام آزمون‌های سال 1400

۱- هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر تعیین می‌شود. درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان و وزارتخانه مذکور قرار می‌گیرد:

azmoon1400

۲- کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی زیرنظر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند در خصوص حوزه برگزاری آزمون با سازمان سنجش آموزش کشور همکاری کنند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

مقررات مرتبط:

تعیین هزينه ثبت‌نام آزمون‌های سال 1399

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.