لزوم ثبت اطلاعات و آمار نیروی انسانی شرکت های دولتی در سامانه کارمند ایران تا پایان تیرماه 1398

لزوم ثبت اطلاعات و آمار نیروی انسانی شرکت های دولتی در سامانه کارمند ایران تا پایان تیرماه 1398 (بخشنامه شماره 763222 مورخ 30/2/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه شرکت های دولتی

در اجرای جزء (5) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، تمامی شرکت های دولتی مندرج در پیوست 3 قانون بودجه سال 1398 مکلفند، اطلاعات و آمار نیروی انسانی خود را بر اساس دستورالعمل و راهنمای مربوطه در سامانه کارمند ایران به نشانی karmandiran.ir ارسال نموده و تأییدیه مربوط را برای محاسبه هزینه های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1398 و لایحه بودجه سال 1399 کل کشور، حداکثر تا آخر تیرماه سال جاری به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

مسئولیت ارسال به موقع، صحیح و دقیق آمار و اطلاعات به عهده بالاترین مقام شرکت است.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

محمدباقر نوبخت- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن