قانون استفساريه از مؤسسات و واحدها و مراكز فرهنگي مندرج در قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب ۱۳۶۵ و تبصره (۶) ماده (۳۵) قانون اصلاح موادي از قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۷۱

موضوع استفسار:

منظور از مؤسسات و واحدهاي فرهنگي مندرج در قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانون داير شده و مي‌شود : مصوب ۱۳۷۲: كليه مؤسسات و مراكز فرهنگي است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با توجه به قانون اهداف و وظايف خود و ساير قوانين و مقررات مجاز به صدور اجازة تأسيس ، انحلال و نظارت بر فعاليت آنهاست؟ مراكز فرهنگي مذكور در تبصره (۶) ماده (۳۵) قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم : مصوب ۱۳۷۱: ناظر به مؤسسات انتشاراتي و مطبوعاتي نيز مي‌باشد؟

نظر مجلس:

ماده ‌واحده: منظور از مؤسسات و واحدهاي فرهنگي مندرج در قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده و مي‌شود (مصوب ۱۳۷۲) كليه مؤسسات و مراكز فرهنگي مي‌باشد كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با توجه به قانون اهداف و وظايف خود و ساير قوانين و مقررات مجاز به صدور اجازة تأسيس ، انحلال و نظارت بر فعاليت آنها است.

مراكز فرهنگي مذكور در تبصره (۶) ماده (۳۵) قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم(مصوب ۱۳۷۱) ناظر به مؤسسات انتشاراتي و مطبوعاتي نيز مي‌باشد.

تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم فروردين‌ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۰/۲/۱۳۷۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي : علي اكبر ناطق نوري

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن