قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوب 12/12/1365 مجلس شورای اسلامی)

ماده ۱: به منظور تحقق اهداف زير وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌گردد:

۱. رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي.

۲. استقلال فرهنگي و مصونيت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب.

۳. اعتلاي آگاهيهاي عمومي در زمينه‌هاي مختلف و شكوفايي استعدادها و روحية تحقيق، تتبع و ابتكار در جامعه.

۴. رواج فرهنگ و هنر اسلامي.

۵. آگاهي جهانيان نسبت به مباني و مظاهر و اهداف انقلاب اسلامي.

۶. گسترش مناسبات فرهنگي با ملل و اقوام مختلف بخصوص مسلمانان و مستضعفان جهان.

۷. فراهم آمدن زمينه‌هاي وحدت ميان مسلمين.

ماده ۲: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه مسئول اجراي سياستهاي رسمي نظام جمهوري اسلامي ايران در زمينة فرهنگ عمومي است وظايف اساسي زير را در تحقق مفاد مادة 1 عهده‌دار مي‌باشد:

۱: شناساندن مباني، مظاهر، اهداف انقلاب اسلامي به جهانيان، با بهره‌گيري از وسايل و امكانات هنري، سمعي و بصري، كتب، نشريات و برگزاري گردهماییهاي فرهنگي و ساير اقدامات لازم در داخل و خارج از كشور با همكاري وزارت امور خارجه و ساير دستگاه‌هاي ذيربط.

تبصره ۱: فعاليتهاي خارج از كشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايستي هماهنگ با وزارت امور خارجه طبق شرح وظيفة مصوب وزارت مزبور صورت پذيرد.

تبصره ۲: دستگاههاي فرهنگي و تبليغي دولتي و همچنين دستگاه‌هايي كه از امكانات و كمك دولت استفاده مي‌كنند به شرط هماهنگي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌توانند در خارج از كشور به فعاليت بپردازند.

۲: مطالعه و تحقيق در زمينة تبليغات رسانه‌هاي جهاني و كشف روشهاي مورد عمل آنها و اتخاذ شيوه‌هاي مناسب مقابله با آن در صورت لزوم.

۳: گرد‌آوري و طبقه‌بندي كلية مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي از قبيل فيلم، كتاب، تصوير، و ساير انتشارات مربوط به جمهوري اسلامي ايران و نشر موارد لازم.

۴: تمركز و بررسي اخبار و اطلاعات مربوط به پيشرفت برنامه‌ها و فعاليتهاي دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي به منظور انتشار آنها.

۵: اجراي قوانين مربوط به مطبوعات و نشريات و تعيين ضوابط و مقررات مربوطه و تمركز، توزيع و نشر انواع آگهيهاي دولتي و اجراي آن در داخل و خارج از كشور.

۶: انعقاد قرارداد در زمينة مبادلات فرهنگي، هنري، سينمايي، جهانگردي، خبري، مطبوعاتي و شركت در جلسات سازمانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي در موارد مربوطه با همكاري و هماهنگي وزارت امور خارجه با رعايت قانون اساسي.

۷: ايجاد توسعه و اداره كلية امور نمايندگيهاي فرهنگي ايران در خارج و تعيين نمايندگان فرهنگي و مطبوعاتي و نظارت كامل بر اجراي وظايفي كه به عهده آنان نهاده مي‌شود.

۸: انجام همكاریهاي فرهنگي و ارشادي با مراكز اسلامي و فرهنگي ساير كشور‌ها به منظور اشاعة فرهنگ اسلامي.

۹: ادارة امور حج و اوقاف و امور خيريه در چهارچوب قوانين حج و اوقاف و امور خيريه.

۱۰: گردآوري خبرها، گزارشات، مقالات و عكسهاي مربوط به ايران و كشورهاي جهان و توزيع آن بين رسانه‌هاي گروهي كشور و همچنين پخش و انعكاس رويدادهاي مختلف كشور و منطقه در زمينة پيشرفت و تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ورزشي بين وسايل ارتباط جمعي كشورهاي جهان.

۱۱: ايجاد و توسعه و بهره‌برداري از تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي از هر نوع كه مناسب باشد و همچنين تأمين وسايل لازم براي مسافرتهاي فردي، جمعي جهانگردان ايراني و خارجي در داخل كشور اعم از زميني، هوايي و دريايي و تأمين خدمات جهانگردي و اقدامات لازم براي ارائة پيشرفت‌هاي مملكتي و شناساندن تحولات فرهنگي و تمدن و جاذبه‌هاي جهانگردي ايران.

۱۲: تقويت روح تحقيق، تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي فرهنگي و هنر اسلامي و ايراني از طريق تشويق و حمايت نويسندگان، شعرا، ادبا، هنرمندان، و معرفي و بزرگداشت علما، عرفا و شخصيت‌هاي فرهنگي جهان اسلام و توليد و نشر آثار مربوط به آنان و همچنين پرورش استعدادها و ذوق فرهنگي و هنري افراد.

۱۳: تعيين ضوابط اعطاي جوايز در زمينه‌هاي فرهنگي و هنري در چهارچوب آيين‌نامه‌هاي مربوط.

۱۴: ايجاد و توسعه و تجهيز و ادارة كتابخانه‌هاي عمومي و تأسيسات فرهنگي، هنري و سينمايي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سراسر كشور.

۱۵: صدور اجازة تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت مؤسسات خبري و نمايندگيهاي خبرگزاريها و رسانه‌هاي خارجي و صدور اجازة فعاليت براي خبرنگاران خارجي و داخلي در كشور طبق مقررات مربوطه.

۱۶: صدور اجازة تأسيس، انحلال و نظارت بر نحوة كار و فعاليت كانون‌هاي تبليغاتي، چاپخانه‌ها و مؤسسات تكثير و مؤسسات وابسته به صنعت چاپ و نظارت بر كيفيت و محتواي آگهي‌ها و كارهاي چاپي طبق ضوابط و مقررات قانوني مربوطه.

۱۷: صدور اجازة تأسيس، توسعه يا انحلال مؤسسات آزاد آموزشهاي هنري و فرهنگي و سينمايي و نيز انجمن‌هاي فرهنگي و هنري و تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوطه و نظارت بر اجراي آنها طبق ضوابط و مقررات قانوني مربوطه.

۱۸: برنامه‌ريزي در جهت ايجاد و اصلاح و يا تكميل تأسيسات جهانگردي از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم و يا اعطاي وام به بخش خصوصي و يا مشاركت با آنها و يا با سازمانهاي دولتي و شهرداريها و صدور اجازه و نيز نظارت در تأسيس و ادارة واحدهاي اقامتي و پذيرايي و دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي سياحت و زيارت فعاليت دارند و درجه‌بندي و نرخ‌گذاري اين تأسيسات با همكاري سازمانهاي ذي ربط.

۱۹: نظارت بر فعاليتهاي فرهنگي، هنري، تبليغاتي اقليت‌هاي ديني و مذهبي شناخته شده در قانون اساسي.

۲۰: صدور اجازة ورود و خروج آثار سمعي و بصري، آثار هنري، مطبوعات و نشريات و كلية مواد تبليغي و فرهنگي مشكوك كه تعيين موارد مشكوك از غير مشكوك طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

۲۱: تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها و ضوابط ناظر بر تشكيل جشنواره‌ها و نمايشگاه‌هاي فرهنگي، هنري و مسابقات سينمايي و ادبي در داخل و خارج كشور.

۲۲: صدور اجازة تأسيس يا انحلال مراكز، مؤسسات و مجامع فرهنگي، ‌مطبوعاتي، خبري، هنري، سينمايي، سمعي و بصري و مؤسسات انتشاراتي و تبليغاتي در كشور و نظارت بر فعاليتهاي آنها و همچنين ناشرين و كتاب‌فروشان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

۲۳: هدايت و حمايت از فعاليت مراكز و مؤسسات فيلمسازي : سناريو نويسي، سينماها، كانونها و مراكز نمايش فيلم، عكاسخانه‌ها و توليدكنندگان نوار سمعي و بصري و صدور اجازه تأسيس و يا انحلال اين‌گونه واحد‌ها و نظارت بر آنها در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

۲۴: نظارت بر فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري، تبليغاتي خارجيان مقيم ايران با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط.

۲۵: تحقيق دربارة اثرات وسايل ارتباط جمعي و سنجش ميزان تأثير برنامه‌ها و فعاليتهاي گفتاري، تصويري، مطبوعاتي و خبري و متون چاپ شده در افكار عمومي با همكاري دستگاههاي ذي ربط.

۲۶: انجام مطالعات و تحقيقات لازم پيرامون مسايل و مباني فرهنگ عمومي، هنر، سينما، تئاتر و ديگر زمينه‌هاي فرهنگي و هنري مربوط به منظور استفاده از نتايج حاصل در برنامه‌ريزيهاي فرهنگي و هنري و ديگر امور مربوط و نهايتاً بهبود كيفي و كمي امور محوله.

۲۷: برنامه‌ريزي فرهنگي و تبليغي در جهت همكاري بيشتر مردم با دولت و بررسي پيرامون اثرات برنامه‌ها و فعاليت‌هاي دولت در افكار عمومي و ارائه آن به هيأت وزيران.

۲۸: ايجاد زمينه‌هاي گسترش فرهنگ انقلاب اسلامي و اشاعة زبان فارسي در كشورهاي مختلف جهان با همكاري وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و آموزش عالي.

۲۹: تنظيم سياستهاي كلي فرهنگي، هنري، سينمايي كشور و ارائة آنها به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب با رعايت اصل ۷۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

۳۰: تأسيس و ادارة مؤسسات آموزشي لازم به منظور آموزش افراد مجرب در رشته‌هاي مختلف فرهنگ، هنر ارشاد و جهانگردي و امور مربوط ديگر برحسب مورد با همكاري دستگاههاي ذي ربط.

تبصره ۱: اعمال اين بند نبايد با ضوابط و مقررات آموزشي كشور مغاير باشد.

تبصره ۲: در هر يك از موارد مادة ۲ بندهاي ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ در صورتي كه انحلال هر مركز، مؤسسه، ‌مجمع، ‌كانون، چاپخانه و يا انجمن به حقوق مكتسبة اشخاص مربوط باشد و افراد ذينفع شاكي باشند انحلال منوط به حكم دادگاه صالح خواهد بود.

ماده ۳: از تاريخ تصويب اين قانون وزارت ارشاد اسلامي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تغيير نام مي‌يابد.

تبصره – سازمان هاي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي عبارتند از :

۱. سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران

۲. سازمان حج و اوقاف و امور خيريه (به موجب مصوبه مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۰ شوراي عالي اداري كليه امور مربوط به حج و زيارت از سازمان حج و اوقاف و امور خيريه منفك و برعهده سازمان حج و زيارت قرار مي‌گيرد.)

۳. سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردی (به موجب لايحه شماره ۲۳۸۸۸/۲۴۸۱۵ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۰ دولت در مورد تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده و جهت اجراء ابلاغ گرديده است. سازمان ايرانگردي و جهانگردي و سازمان ميراث فرهنگي كشور از وزارت متبوع منفك گرديده است.)

۴. سازمان چاپخانه و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

۵. مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي كه از اين تاريخ به صورت يك سازمان درآمده و اساسنامه آن را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. (سازمان مدارك از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منفك گرديده است.)

تبصره ۲: هرگونه تغيير، اصلاح و الحاقي كه در اساسنامه‌هاي سازمانها و دستگاههاي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي لازم شود، به پيشنهادمجمع عمومي يا شوراي عالي ذيربط و تأييد هيأت وزيران خواهد بود.

تبصره ۳: مركز مدارك علمي انقلاب اسلامي مندرج در تبصرة ۶ قانون تعيين تكليف كتب مصادره‌اي مصوب سي‌و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي به مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي اصلاح مي‌گردد.

ماده ۴: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است پس از تصويب اين قانون ظرف شش ماه تشكيلات تفصيلي اين وزارتخانه‌ها را تهيه و به تأييد مراجع قانوني ذيصلاح برساند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و هفت تبصره در جلسة روز سه‌شنبه دوازدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۲/۱۳۶۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي: اكبر هاشمي رفسنجاني

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن