مصوبه شماره 8571/206 مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۰ شوراي عالي اداري

شوراي عالي اداري در يكصد و چهل و پنجمين جلسه مورخ 27/10/1389 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، به منظور استفاده مناسب از ظرفيت‌هاي حوزه سينمايي كشور و رفع موانع و مشكلات مربوط به توليد و عرضه آثار سينمايي تصويب نمود:

1ـ « معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» و « پژوهشكده هنر و رسانه» « موسسه پژوهشي فرهنگ، هنر و ارتباطات» با كليه امكانات، منابع، تجهيزات، اعتبارات، تعهدات و نيروي انساني در يكديگر ادغام و عنوان آن به « سازمان امور سينمايي و سمعي و بصري كشور» تغيير مي‌يابد.

تبصره ـ سازمان مذكور زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فعاليت خواهد نمود و رديف بودجه آن به صورت مستقل در لايحه بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود.

2ـ كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم تحقيقات و فناوري و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور طي مدت سه ماه، ساز و كار لازم براي انتقال دانشجويان شاغل به تحصيل در مراكز دولتي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به مراكز آموزش علمي ـ كاربردي فرهنگ و هنر در بخش غيردولتي را فراهم مي‌نمايد.

3ـ تمامي فعاليتها و امور آموزشي و پژوهشي مربوط به حوزه فرهنگ، هنر و سينما در استانهاي كشور، در ذيل فعاليت‌هاي ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استانها ساماندهي‌شده و از ايجاد واحد مستقل خودداري مي‌گردد.

4ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است طي مدت سه ماه نمودار سازماني و تشكيلات تفصيلي سازمان مشتمل بر اهداف، وظايف، تعداد و عناوين پستهاي سازماني را تهيه و براي تأييد به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارايه نمايد.

 5ـ  وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مسئول حُسن اجراي اين مصوبه بوده و دبيرخانه شوراي عالي اداري گزارش عملكرد آن را به شورا ارائه مي‌نمايد.

محمود احمدي‌نژاد- رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي اداري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.