ایجاد وحدت رویه در ارایه خدمات دولتی و بهبود فرآیندهای مورد عمل دستگاه های اجرایی

ایجاد وحدت رویه در ارایه خدمات دولتی، هماهنگی، یکسان سازی و بهبود فرآیندهای مورد عمل در دستگاه های اجرایی (مصوبه شماره 1126446 مورخ 28/12/1395 شورای عالی اداری)

 مشاهده متن کامل مصوبه در فرمت پی دی اف

تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 9/11/1395 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای مواد (36) و (37) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز نقشه راه توسعه دولت الکترونیک با هدف تحقق بندهای 11، 12، 15 تا 18 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، و به منظور ایجاد وحدت رویه در ارایه خدمات دولتی، هماهنگی، یکسان سازی و بهبود فرآیندهای مورد عمل در دستگاه های اجرایی، تصویب نمود:

ماده 1- در اجرای ماده 9 ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، موضوع مصوبه شماره 145/200 مورخ 11/6/1393 شورای عالی فنآوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی، نسبت به احصاء، تدوین شناسنامه و اعطای شناسه منحصر به فردی، که مشخص کننده ویژگی های هر یک از خدمات دستگاه های اجرایی بوده و از این پس “شناسه خدمت” نامیده می شود، به تمامی خدمات دستگاه های اجرایی اقدام نماید. در این راستا دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر طی مدت 4 ماه، اطلاعات مربوط به هر یک از خدمات خود را به سازمان ارائه نمایند.

تبصره- دستگاه های اجرایی که شناسنامه خدمات آنها به تأیید سازمان رسیده و شناسه دریافت نموده اند، موظفند در صورت هر گونه تغییر در خدمات خود، اطلاعات مربوط به شناسنامه خدمات خود را به روز نموده و مجدداً به تأیید سازمان برسانند. همچنین در صورت اضافه شدن هر گونه خدمت جدید به خدمات دستگاه های اجرایی، اطلاعات مربوط به آن، جهت تدوین شناسنامه و اعطای “شناسه خدمت” در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت.

ماده 2- سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به راه اندازی “سامانه مدیریت خدمات دولت”، با قابلیت به روزرسانی شناسنامه خدمات و فرآیندها و به منظور بهبود ساختارها، حداکثر طی مدت یک سال اقدام می نماید.

ماده 3- در اجرای ماده (3) ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، موضوع مصوبه شماره 145/200 مورخ 11/6/1393 شورای عالی فنآوری اطلاعات، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند خدمات خود را بر اساس چارچوب مرجع معماری خدمات دولت الکترونیک که توسط کمیسیون دولت الکترونیکی ابلاغ می شود، به روزرسانی نمایند.

ماده 4- بر اساس دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار (دستورالعمل شماره 127047 مورخ 7/11/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند طی 6 ماه نسبت به شناسایی، احضاء و اصلاح فرآیندهای مورد عمل خود، اقدام نموده و گزارش دوره ای پیشرفت انجام کار را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارئه نمایند.

ماده 5- دستگاه های اجرایی موظفند طی مدت 3 ماه برنامه الکترونیکی کردن خدمات خود را از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور جهت بررسی و تأیید به کمیسیون دولت الکترونیکی ارائه دهند. کمیسیون موظف است طی مدت 3 ماه پس از دریافت برنامه مذکور، نسبت به اعلام نظر در خصوص آن اقدام نماید.

ماده 6- وزرا و بالاترین مقام اجرایی در دستگاه های اجرایی، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شوای عالی اداری گزارش ادواری آن را به شورا ارایه می نماید.

حسن روحانی- رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
شناسنامه قانون در تلگرام