آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون مديريت خدمات كشوری

آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون مديريت خدمات كشوري (تصویبنامه شماره ۴۲۲۱/۴۴۱۹۶ مورخ ۱۴/۱/۸۹ هیأت وزیران)

وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد ماده (۲۰) قانون مديريت خدمات کشوري -مصوب ۱۳۸۶- و با رعايت جزء (ط) بند (۱) تصويبنامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ موافقت نمودند:

آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون مديريت خدمات كشوري

ماده ۱- نظام پيشنهادها در دستگاههاي اجرايي در قالب وظايف شورا و کميسيونهاي تحول اداري دستگاههاي اجرايي يا واحدهاي تابعه فعاليت مي‌نمايند.

ماده ۲- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور دستورالعمل نحوه استقرار و تداوم نظام پيشنهادها و نيز روش ارزش‌گذاري پيشنهادها، ميزان و نحوه پرداخت پاداشها و محاسبه هزينه‌هاي مربوط به موضوع اين نظام را تهيه، تدوين و ابلاغ مي‌نمايند.

ماده ۳- ‌شوراي تحول اداري دستگاههاي موظفند براساس فرآيند زير، نظام پيشنهادات را به شرح زير اجرا نمايند:

الف- دريافت پيشنهادات.

ب- بررسي تصويب يا رد نهايي پيشنهاد براساس دستورالعمل ابلاغي.

ج- تعيين و تصويب پاداشها براساس دستورالعمل ابلاغي در ماده (2) اين آيين‌نامه.

د- تعيين و تصويب ساير اعتبارات مربوط در راستاي آموزش– فرهنگ‌سازي، بهبود، مشاوره و غيره.

ماده ۴– شوراي تحول اداري موظف است براي حفظ حقوق معنوي و مالکيت فکري پيشنهاددهندگان نسبت به ايجاد بانک اطلاعاتي الکترونيکي با درج مشخصات کامل پيشنهاد ارايه شده و ساير موارد مربوط اقدام نمايد.

ماده ۵- ‌تمام دستگاههاي اجرايي مکلفند در تنظيم بودجه ساليانه خود، رديفي را براي نظام پيشنهادها در نظر بگيرند.

تبصره ۱- ‌تمام دستگاههاي اجرايي مي‌توانند در تنظيم بودجه ساليانه براي استقرار و استمرار نظام پيشنهادها، تا بيست درصد (۲۰%) بودجه حاصل از محل صرفه‌جويي‌ها و درآمدهاي پيشنهادهاي اجرا شده را هزينه نمايند.

تبصره ۲- ‌بودجه پيشنهادي دستگاه شامل تمام هزينه‌هاي مربوط به نظام پيشنهادها، اعم از پاداشهاي پرداختي مربوط به ارايه پيشنهاد، حق‌الزحمه کارشناسي و اجراي پيشنهاد، حق‌الزحمه مشاوران و جوايز سالانه برترين‌هاي نظام پيشنهادها مي‌باشد.

ماده ۶- به منظور ايجاد انگيزه و رقابت، شناسايي و بهره‌گيري از تحارت موفق و يادگيري متقابل سازمانهاي فعال در اجراي نظام پيشنهادها، به برترين دستگاهها جايزه ملي نظام پيشنهادها تعلق مي‌گيرد.

تبصره- ‌معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور دستورالعمل‌هاي لازم براي اجراي موضوع اين ماده را تهيه، تدوين و ابلاغ مي‌نمايد.

ماده ۸- دستگاههاي اجرايي موظفند سالانه گزارش عملکرد و بانک اطلاعات الکترونيکي خود را در اجراي نظام پيشنهادها، به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارايه کنند.

اين تصميم‌نامه در تاريخ ۹/۱/۱۳۸۸ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ها در کانال تلگرام