دوره‌های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات

دوره‌های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات (بخشنامه شماره 145099 مورخ 20/11/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)

(29)

مشاهده متن بخشنامه در فرمت پی دی اف

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی

در راستای اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری از نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری، بند 5-1 (موضوع طراحی و راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان دولت و کارشناسان واحدهای فنآوری اطلاعات دستگاه های اجرایی) و ماده 15 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی (مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/1393 شورای عالی اداری) کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در هفتمین جلسه در تاریخ 7/11/1393 «دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات» را جهت اجرای دستگاه های اجرایی تصویب کرد.

ماده 1- اهداف

– گسترش بهره‌گیری از فنآوری‌های نوین و اعمال وحدت رویه در راستای توسعه دولت الکترونیک

– افزایش سطح اثربخشی و به هنگام نمودن دانش و مهارت‌های فنآوری اطلاعات کارکنان دولت

ماده 2- دوره‌های آموزشی و مخاطبین

دوره‌های آموزشی فنآوری اطلاعات برای سه گروه آموزشی به شرح ذیل طراحی شده است:

الف) مدیران ارشد

مخاطبین این دوره‌ها:‌ مدیران ارشد سازمان‌های دولتی در رده‌های رؤسای سازمان‌ها، معاونین و مدیران می‌باشند. این دوره‌ها شامل «دولت الکترونیکی و مهارت‌های سازمانی فنآوری اطلاعات» می‌باشد. (پیوست الف، صفحات 1 تا 7)

ب) مدیران و کارشناسان دفاتر فنآوری اطلاعات

مخاطبین این دوره‌ها: مدیران و کارشناسان در سته فنآوری اطلاعات که بر اساس حوزه تخصصی خود (سخت افزار، نرم‌افزار، شبکه و…) دوره‌های آموزشی ذیل را طی می‌کنند:

این دوره‌ها شامل «حاکمیت فاوا، مدیریت خدمات فاوا، مدیریت فرآیندهای سازمانی، معماری فنآوری اطلاعات سازمانی، تحلیل و طراحی سیستم، مهندسی شبکه، مدیریت امنیت اطلاعات، مدیریت پروژه‌های فنآوری اطلاعات، رایانش ابری و مهاجرت به نرم‌افزارهای آزاد/ متن باز» (پیوست ب، صفحات 8 تا 37)

ج) عموم کارکنان دولت

مخاطبین این دوره‌ها: متصدیان مشاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی (بجز متصدیان مشاغل رسته خدمات) می‌باشند. این دوره‌ها شامل «مهارت‌های حرفه‌ای و اداری کار با رایانه، مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی، مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک و شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان‌ها» می‌باشد. (پیوست ج، صفحات 38 تا 49)

تبصره: هر دستگاه می‌تواند با توجه به نیازها و مأموریت‌های خود دوره‌های اختصاصی فنآوری اطلاعات را در قالب پیشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نماید تا در صورت تأیید در قالب نظام آموزش کارکنان دولت ابلاغ گردد.

استانداردها و ضوابط

ماده 3 آموزش‌های موضوع ماده 2 این بخشنامه‌، در چارچوب نظام آموزش کارمندان دولت، محسوب می‌شود.

ماده 4 برای کلیه مدیران جهت انتصاب، ارتقاء و تمدیت مدت مدیریت حرفه‌ای در پست‌های مدیریتی، گذراندن دوره‌های آموزشی بند (الف) موضوع ماده 2 این بخشنامه الزامی است.

تبصره: کسانی که قبل از ابلاغ این بخشنامه به پست مدیریتی منصوب گردیده‌اند، موظفند دوره‌های مذکور را حداکثر تا یکسال پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه طی نمایند.

ماده 5- فراگیری دوره‌های آموزشی بند (ب) موضوع ماده 2 این بخشنامه، بر حسب نیازهای شغلی کارکنان دفاتر فنآوری اطلاعات به تشخیص دستگاه قابل اجرا می‌باشد.

تبصره‌: فراگیری دوره‌های آموزشی بند (ب) موضوع ماده 2، با کدهای (ب1) و (ب2) جدول پیوست، برای مدیران فنآوری اطلاعات الزامی است.

مدیریت اجرا

ماده 6 دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت مفاد این بخشنامه و نظام آموزش کارمندان دولت، دوره‌های آموزشی فوق‌الذکر را در برنامه آموزش سالانه خود پیش‌بینی و اجرا نمایند. به نحوی که کارکنان مشمول، مهارت‌های لازم را در بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات کسب نمایند.

ماده 7- دستگاه‌های اجرایی موظفند دوره‌های آموزشی (موضوع ماده 2 این بخشنامه‌) را طبق شرایط و محتوای مندرج در این بخشنامه توسط مجریان ذیل که صلاحیت مدرسان آنان بر اساس ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (امور سیستم‌ها و دولت الکترونیک) محرز شده و دارای گواهینامه می‌باشند، برگزار نمایند.

مجریان

– دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

– مؤسسات و مراکز آموزشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی یا دفاتر و واحدهای آموزش در دستگاه‌ها

– شرکت‌ها و آموزشگاه‌هایی که تأییدیه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حوزه فنآوری اطلاعات را دارا می‌باشند.

تبصره 1- دستورالعمل نحوه تشخیص صلاحیت مدرسان دوره‌های آموزشی مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (امور سیستم‌ها و دولت الکترونیک) ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2- دستگاه‌های اجرایی جهت برگزاری دوره‌های مذکور، مجاز به عقد قرارداد با اشخاص حقیقی نیز می‌باشند، به شرط آنکه شخص حقیقی دارای گواهینامه صلاحیت آموزشی بر اساس ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (امور سیستم‌ها و دولت الکترونیک) باشد.

ماده 8- مؤسسات موضوع ماده 7 این بخشنامه مجازند دوره‌های این بخشنامه را در صورت امکان به صورت آموزش الکترونیکی و با رعایت تمامی شرایط مندرج در این بخشنامه ارائه نمایند.

نظارت و ارزشیابی

ماده 9- در صورت بروز هر گونه تخلف از سوی مؤسسه‌های مجری آموزشی یا مدرسان، لغو صلاحیت آنها برای تدریس دوره‌های آموزشی کارکنان دولت به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌گردد.

ماده 10 دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی موظفند گزارش عملکرد شش ماه شامل آمار و اطلاعات دوره‌های اجرا شده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (امور سیستم‌ها و دولت الکترونیک) و در سطح استانی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال نمایند.

ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ضمن نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه و تهیه گزارش پیشرفت شش‌ماهه جهت بازبینی و تکمیل آن، نتایج حاصل از ارزیابی را در شاخص‌های نظام ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌ها لحاظ می‌نماید.

ماده 12- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است بر اساس نیازهای شغلی کارکنان در حوزه فنآوری اطلاعات نسبت به به‌روزرسانی دوره‌های پیوست اقدام و حداکثر هر 3 سال یکبار بر اساس نیازسنجی که از دستگاه‌ها به عمل می‌آورد آن را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد.

ماده 13- این بخشنامه با توجه به ضرورت تعیین صلاحیت مدرسان دوره‌ها، پس از اعلام اسامی آنها از طریق سایت رسمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از تاریخ 15/2/1394 قابل اجرا می‌باشد.

محمود عسکری‌آزاد- جانشین رییس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رییس کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments