هیأت دولت

عضویت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب کمیسیون سیاسی- دفاعی موضوع بند (6) ماده (6) اصلاحی آیین‌نامه هیئت دولت (تصویب‌نامه شماره 87574/ت54719هـ مورخ 18/7/1396 هیئت وزیران)

عضویت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب کمیسیون سیاسی- دفاعی موضوع بند (6) ماده (6) اصلاحی آیین‌نامه هیئت دولت (تصویب‌نامه شماره 87574/ت54719هـ مورخ 18/7/1396 هیئت وزیران) ادامۀ مطلب »

اضافه شدن معاون اقتصادی رييس جمهور به تركيب كميسيون‌ اقتصاد و معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده به تركيب كميسيون‌ لوايح (تصویبنامه شماره 73493/ت54624هـ مورخ 15/6/1396 هیأت وزیران)

اضافه شدن معاون اقتصادی رييس جمهور به تركيب كميسيون‌ اقتصاد و معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده به تركيب كميسيون‌ لوايح (تصویبنامه شماره 73493/ت54624هـ مورخ 15/6/1396 هیأت وزیران) ادامۀ مطلب »

الحاق سازمان اداری و استخدامی کشور به کمیسیون اقتصاد و کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها (تصویبنامه شماره 116702/ت53785هـ مورخ 22/9/1395 هیأت وزیران)

الحاق سازمان اداری و استخدامی کشور به کمیسیون اقتصاد و کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها (تصویبنامه شماره 116702/ت53785هـ مورخ 22/9/1395 هیأت وزیران) ادامۀ مطلب »

به بالای صفحه بردن