آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی

آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی موضوع بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (تصویبنامه شماره ۷۷۸۹۸/ت۵۹۹۴۸هـ مورخ ۹/۵/۱۴۰۱ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۲۲/۴/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۱۰۳۳۹ مورخ ۷/۳/۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد تبصره بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی موضوع بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی موضوع بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- شرکت‌های مشمول: تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه های دولتی، موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی تعلق داشته باشند، شامل شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه و اصلی وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرن و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه که تابع مقررات این فصل هستند.

۲- مجمع: مجمع عمومی/ شورای عالی شرکت‌های مشمول.

۳- هیئت مدیره/ هیئت عامل: هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت‌های مشمول. در شرکت‌هایی که دارای هر دو رکن «هیئت مدیر» و «مدیر عامل و هیئت عامل» هستند، رکن هیئت مدیره مورد نظر است.

۴- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۵- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۶- گزارش تفسیری: گزارش تحلیلی مدیریت شرکت از صورت‌های مالی و آمار و اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت مبتنی بر اطلاعات مربوط به ماهیت کسب و کار شرکت، نسبت‌های مالی، دلایل زیاندهی یا کاهش سود، اقدامات و راهبردهای هیئت مدیره برای دستیابی به اهداف شرکت و بهبود نسبت‌های مالی و افزایش سود یا برون‌رفت از زیان با توجه به فرصت‌ها و تهدیدها است. چهارچوب گزارش مربوط حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط سامزان و وزارت ابلاغ خواهد شد.

۷- سامانه: سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت.

ماده ۲- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که طبق اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات در صلاحیت مجامع است، نظیر بررسی و تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه پیشنهادی (مصوب/ اصلاحی)، تغییر و اصلاح اساسنامه، انتخاب اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و مدیر عامل، بررسی و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که نیاز به اخذ مصوبه از مجمع و جنبه سیاستگذاری و تعیین خط مشی دارند مستلزم رعایت تشریفات دعوت از اعضا و تشکیل جلسه مجمع است.

تبصره ۱- رؤسای مجامع یا سایر مراجعی که بر اساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت های مشمول مکلف به دعوت از اعضای مجامع یا صاحبان سهام هستند، باید حسب مورد مجامع را با رعایت مواعد مقرر در اساسنامه یا مواعد مقرر در قوانین ذیربط به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مطرح شده در دستور جلسه مجمع دعوت نمایند. چنانچه مرجع ذیربط، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت ننماید، بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعون مجمع مزبور نمایند.

تبصره ۲- مراجع مذکور مکلفند فاصله قانونی نشر با ارسال دعوتنامه و تاریخ تشکیل آن را برابر مقررات اساسنامه و ماده (۹۸) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت رعایت نموده و کلیه مستندات و اطلاعات مربوط به موارد دستور جلسه را حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای مجمع ارسال نمایند.

ماده ۳- مجمع عمومی عادی باید حداقل دو بار در سال، یک بار تا پایان مردادماه هر سال برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورت‌های مالی شرکت و یک بار تا پانزدهم مهرماه برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه و بودجه سالانه برگزار شود.

تبصره- برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح بودجه با رعایت ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰-، حداکثر تا پانزدهم آبان ماه همان سال خواهد بود.

ماده ۴- هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال/ ادغام/ تجزیه شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است. در موارد استثناء مطابق مفاد اساسنامه شرکت اقدام خواهد شد.

در حال تکمیل….

دانلود فایل ابلاغی مصوبه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.