آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱: ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی

آیین نامه اجرایی بند ه تبصره اوراق مالی ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع: ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی

دولت آیین نامه اجرایی مربوط به ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی را تصویب کرد

دولت در اجرای حکم بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی مربوط به ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی را تصویب کرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن