تصویب‌نامه در خصوص عدم شمول بند (۱۱-۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در مورد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (تصويبنامه شماره ۱۰۴۶۰۸/ت۴۸۳۵۹هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

تصویب‌نامه در خصوص عدم شمول بند (۱۱-۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در مورد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (تصويبنامه شماره ۱۰۴۶۰۸/ت۴۸۳۵۹هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۵۳۲/۱۴۹۷۵ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

با توجه به حذف نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از متن ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و درج نام آن در بنگاههای گروه سوم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و عدم وجود مجوز واگذاری آن، سازمان یادشده مشمول بند (۱۱- ۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نمی‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور- محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.