بودجه دستگاه های اجرایی ملی مندرج در جدول (۷) قانون بودجه ۱۳۹۱

اعلام بودجه دستگاه های اجرایی ملی مندرج در جدول (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ (بخشنامه شماره ۹۲۵۷۰-۳۱ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور)

در اجرای بند (۲) تصویبنامه شماره ۲۰۴۴۳۸/ت۴۸۴۷۳هـ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ دستگاه های اجرایی می توانند اعلام بودجه مصوب سال ۱۳۹۱ خود را از طریق سامانه لایحه بودجه به آدرس http://layehe.mporg.ir مشاهده نمایند.

راهنمای نحوه انجام کار در بخش ورودی سامانه قابل مشاهده است.

امور هماهنگی و تلفیق برنامه و بودجه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.