اصلاح تصویبنامه ضریب حقوق سال ۱۳۹۱

اصلاح تصویبنامه ضریب حقوق سال ۱۳۹۱ (نامه شماره ۶۴۵۰۲/۴۸۰۹۳ مورخ ۶/۴/۱۳۹۱ دبیر هیأت دولت)

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

نظر به اینکه در بند (۱۰) تصویب‌نامه شماره ۵۸۴۰۴/ت۴۸۰۹۳هـ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ عبارت «مشمولین بند (۱۲)» به صورت عبارت «مشمولین بند (۱۰)» تحریر شده و در تبصره بند (16) بعد از عبارت «اعتبارات مصوب» عبارت «با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس جمهور» تحریر نشده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌گردد.

دبیر هیأت دولت- علی صدوقی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن