اصلاح بند (۱۰) ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۰ (مصوبه‌ شماره ۱۱۵۰۷/ت۴۷۱۷۲هـ مورخ ۶/۶/۱۳۹۰)

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد بند يكصد و سي و پنجم قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور تصويب نمود:

۱- متن زير به عنوان تبصره به بند (۱۰) ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره ۶۵۶۹۴ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ الحاق مي‌گردد:

تبصره- قرارداد كاركنان شركتي دستگاه‌هاي اجرايي كه قبل از سال ۱۳۸۷ با آن‌ها همكاري نموده و در سالهاي ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در اجراي مصوبات هيئت وزيران و يا آراي قطعي صادره از شعب ديوان عدالت اداري، به قرارداد كار معين تبديل وضعيت يافته‌اند، علاوه بر سقف تعداد مقرر در اين بند، با عنايت به بند (هـ) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، در سال ۱۳۹۰ قابل تمديد خواهد بود.

۲- اين تصويب‌نامه از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۰ لازم‌الاجرا است.

 محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن