بودجه 90

اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور (تصویبنامه شماره ۱۳۶۵۸۷/ت۵۰۹۷۶هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور (تصویبنامه شماره ۱۳۶۵۸۷/ت۵۰۹۷۶هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۲۳۸۷۷/۹۳ مورخ ۶/۵/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی …

اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور (تصویبنامه شماره ۱۳۶۵۸۷/ت۵۰۹۷۶هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ هیأت وزیران) ادامه »

اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور (تصویبنامه شماره ۲۳۷۵۴/ت۵۰۱۱۰هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور (تصویبنامه شماره ۲۳۷۵۴/ت۵۰۱۱۰هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنع-ت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی …

اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور (تصویبنامه شماره ۲۳۷۵۴/ت۵۰۱۱۰هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ هیأت وزیران) ادامه »

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه ۱۵۹۸۸۹/ت۴۷۳۶۱هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۰ در خصوص انعقاد قرارداد با كاركنان سامد (نامه شماره 77765هـ/ب مورخ 27/12/1390)

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه ۱۵۹۸۸۹/ت۴۷۳۶۱هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۰ در خصوص انعقاد قرارداد با كاركنان سامد (نامه شماره 77765هـ/ب مورخ 27/12/1390) جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 159889/ت47361هـ مورخ 10/8/1390، موضوع: «اصلاح آئین نامه ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1390 …

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه ۱۵۹۸۸۹/ت۴۷۳۶۱هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۰ در خصوص انعقاد قرارداد با كاركنان سامد (نامه شماره 77765هـ/ب مورخ 27/12/1390) ادامه »

ظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۱۲۷۷۳/۴۸۸۱۵ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «تعیین تکلیف برای مانده وجوه دریافتی از محل جزء «ب» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰» (نامه شماره ۲۳۶۹۱هـ/ب مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲)

ظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۱۲۷۷۳/۴۸۸۱۵ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «تعیین تکلیف برای مانده وجوه دریافتی از محل جزء «ب» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰» (نامه شماره ۲۳۶۹۱هـ/ب مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲) جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم …

ظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۱۲۷۷۳/۴۸۸۱۵ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «تعیین تکلیف برای مانده وجوه دریافتی از محل جزء «ب» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰» (نامه شماره ۲۳۶۹۱هـ/ب مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲) ادامه »

نظر رييس مجلس در خصوص مصوبه توزیع اعتبارات بند ۱۱۵ قانون بودجه ۱۳۹۰

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزیران به شماره ۲۳۷۷۵۵/ت۴۷۳۷۵هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ موضوع «توزیع اعتبارات موضوع بند (۱۱۵) بودجه ۱۳۹۰ کل کشور» (نامه شماره ۲۰۰۵هـ/ب مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۲) جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۳۷۷۵۵/ت۴۷۳۷۵هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: «توزیع اعتبارات …

نظر رييس مجلس در خصوص مصوبه توزیع اعتبارات بند ۱۱۵ قانون بودجه ۱۳۹۰ ادامه »

اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور (مصوبه ۳۱۶۴۱/ت۴۸۰۱۹هـ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۷۱/۲۹۶۲۶/۲۰ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده …

اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور (مصوبه ۳۱۶۴۱/ت۴۸۰۱۹هـ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ هیأت وزیران) ادامه »

قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ (شماره ۷۷۱۱۱/۶۶۳ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰)

در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست …

قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ (شماره ۷۷۱۱۱/۶۶۳ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰) ادامه »

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور تصويب نمود: تصويب‌نامه شماره ۱۲۰۸۳۳/ت۴۷۲۱۴هـ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۰ به شرح زير اصلاح مي‌شود: ۱- متن زير جايگزين بند «ب» ماده (۱) مي‌شود: …

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور ادامه »

اصلاح بند (۱۰) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۰

اصلاح بند (۱۰) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۰ (تصویبنامه شماره ۱۵۹۸۸۹/ت۴۷۳۶۱هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۰ هیئت وزیران) هيئت‌وزيران در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد بند (۱۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور تصويب نمود: ۱- تبصره الحاقي بند (۱۰) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل …

اصلاح بند (۱۰) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۰ ادامه »

اصلاح بند (۱۰) ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۰ (مصوبه‌ شماره ۱۱۵۰۷/ت۴۷۱۷۲هـ مورخ ۶/۶/۱۳۹۰)

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد بند يكصد و سي و پنجم قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور تصويب نمود: ۱- متن زير به عنوان تبصره به بند (۱۰) ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۰ …

اصلاح بند (۱۰) ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۰ (مصوبه‌ شماره ۱۱۵۰۷/ت۴۷۱۷۲هـ مورخ ۶/۶/۱۳۹۰) ادامه »

آيين‌نامه اجرايي بند (۱۰۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور (شماره: ۷۸۹۵۷/ت۴۶۸۱۴هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰)

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد شماره ۱۱۵۲۹/۰۱/۹۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ وزارت دادگستري و ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند و به استناد بند (۱۰۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود: ماده ۱- در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير …

آيين‌نامه اجرايي بند (۱۰۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور (شماره: ۷۸۹۵۷/ت۴۶۸۱۴هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰) ادامه »

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور

۱ـ تعاريف:  قانون: قانون بودجه سال 1390 كل كشور. قانون بـرنامه: قانون برنامـه پنجـساله پنجم توسـعه جمهـوري اسلامي ايـران (1394ـ 1390) . قانون تنظيم: قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات بعدي آن. ضوابط اجرايي: ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور. دستگاه‌هاي اجرايي: كليه دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در جداول (7) و …

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور ادامه »

افزايش حقوق سال ۱۳۹۰ شاغلان و بازنشستگان

افزايش حقوق سال ۱۳۹۰ (مصوبه ۶۵۶۹۹ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ هيأت وزيران) هيئت وزيران در جلسه مورخه 1390.3.18 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين تصويب نمود: 1- ضريب حقوق سال 1390 اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و قضات به …

افزايش حقوق سال ۱۳۹۰ شاغلان و بازنشستگان ادامه »

قانون بودجه سال ۱۳۹۰

قانون بودجه سال جاری که در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ  ۲ اردیبهشت ماه به تأیید شورای نگهبان رسید، در روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی طی نامه‌ای از سوی “علی لاریجانی” رییس قوه مقننه به “محمود احمدی نژاد” رییس جمهور، برای اجرا ابلاغ شد.‌ …

قانون بودجه سال ۱۳۹۰ ادامه »