بیمه مرکزی

آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور موضوع: توسعه پوشش بیمه‌ای اموال دستگاه‌های اجرایی (تصویبنامه شماره ۱۱۹۵۱۹/ت۵۸۰۱۵هـ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ هیئت وزیران) وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۷/۱۰/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان …

آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور ادامه »

آیین‌نامه توسعه پوشش بیمه‌ای دستگاه‌های اجرایی

آیین‌نامه توسعه پوشش بیمه‌ای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲) قانون مدیریت بحران کشور موضوع بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور (تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۵۱۹/ت۵۸۰۱۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیئت وزیران) وزارت کشور –  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت …

آیین‌نامه توسعه پوشش بیمه‌ای دستگاه‌های اجرایی ادامه »

آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری

آئین نامه شماره ۶۸ درخصوص بیمه‌های زندگی و مستمری (مصوب ۱۳۹۰,۰۹,۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۲ /۹/ ۱۳۹۰ آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری فصل …

آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری ادامه »

ضوابط تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه غیردولتی

ضوابط تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه غیردولتی (آیین نامه شماره ۱۰۰ شورای عالی بیمه) شورای عالی بیمه در چهارصد و چهل و هفتمین جلسه خود، با توجه به قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب ششم شهریور ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ضوابط تأسیس …

ضوابط تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه غیردولتی ادامه »

آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط

آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن (تصویب‌نامه شماره 96232/ت53620هـ مورخ 6/8/1396 هیئت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیئت وزیران در جلسه 26/7/1396 به پیشنهاد بیمه مرکزی …

آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط ادامه »

اصلاح ماده (4) آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون بیمه اجباری شخص ثالث

اصلاح ماده (4) آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) (تصویبنامه شماره 89472/ت54738هـ مورخ 23/7/1396 هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/7/1396 به پیشنهاد شماره 84437/34311 …

اصلاح ماده (4) آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون بیمه اجباری شخص ثالث ادامه »