تأیید مرجع قانونی تصمیم‌گیری درخصوص وضعیت دانشگاه علوم پزشکی ایران (مصوب جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ به شماره ۴۹۰۷/۹۲/دش مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

تأیید مرجع قانونی تصمیم‌گیری درخصوص وضعیت دانشگاه علوم پزشکی ایران (مصوب جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ به شماره ۴۹۰۷/۹۲/دش مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ماده واحده «تأیید مرجع قانونی تصمیم‌گیری درخصوص وضعیت دانشگاه علوم پزشکی ایران » که بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«ماده واحده- ادغام یا انتزاع هر دانشگاه و مؤسسه آموزش‌عالی از جمله دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد از اختیارات وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است».

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی- محمود احمدی‌نژاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.