تصویب‌نامه درخصوص افزایش یک معاونت به معاونتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (تصويب‌نامه شماره۸۲۴۹۶/ت۴۹۲۴۱هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

تصویب‌نامه درخصوص افزایش یک معاونت به معاونتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (تصويب‌نامه شماره۸۲۴۹۶/ت۴۹۲۴۱هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۹- تصویب نمود:

یک معاونت به عنوان معاونت پرستاری به تعداد معاونتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور- محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.