مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص عدم پذيرش دانشجوي جديد در رشته‌ يا مقاطع تحصيلي مختلف توسط مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي (مصوبه شماره 26437/206 مورخ 20/5/1389)

شوراي عالي اداري در يكصد و سي و هشتمين جلسه مورخ 30/4/1389 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، در اجراي مفاد مصوبه شماره 11822/1901 مورخ 29/1/1383 شورا تصويب نمود:

1ـ مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي از تاريخ تصويب اين مصوبه مجاز به پذيرش دانشجوي جديد در رشته يا مقاطع تحصيلي مختلف نمي‌باشد و كليه دانشجويان موجود اين مركز تا پايان تحصيلات خود (حداكثر سال 1390) به ادامه تحصيل مي‌پردازند.

2ـ پس از فارغ‌التحصيلي كليه دانشجويان مركز، كاركنان موجود (اعم از اعضاء هيأت علمي و غيرعلمي) در اختيار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار مي‌گيرند تا به تناسب تخصص آنها، در واحدهاي مربوطه توزيع گردند.

3ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مسؤول حُسن اجراي اين مصوبه بوده و گزارش اجراي آن توسط دبيرخانه شوراي عالي اداري به شورا ارايه مي‌گردد.  

لطف‌ا… فروزنده‌دهكردي – معاون رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن