وصول الکترونیکی درآمدها و انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی

تکلیف دستگاه‌های دولتی نسبت به وصول الکترونیکی درآمدها و انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی در اجرای شیوه‌نامه مربوط (بخشنامه شماره 145948 مورخ 10/11/1394 معاون اول رییس‌جمهور)

متن کامل بخشنامه معاون اول+ پیوست‌ها

(شیوه‌نامه انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی، دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و … و  الحاقیه آن)

به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و استانداری‌ها

با عنایت به تکلیف مقرر در ماده (94) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی و در راستای انتقال حساب‌های دستگاه‌های مشمول به بانک مرکزی، شیوه‌نامه انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی (موضوع ماده (6) دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی- مصوب شورای پول و اعتبار) و الحاقیه آن به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) رسیده است،

مقتضی است کلیه دستگاه‌های مشمول طبق مفاد شیوه‌نامه انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی و الحاقیه آن (به شرح پیوست) در مرحله اول، نسبت به وصول مستقیم تمامی درآمدهای خود به صورت الکترونیکی و از طریق به‌کارگیری شناسه واریز در حساب‌هایی که به همین منظور نزد بانک مرکزی موجود بوده و یا به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح خواهد شد، اقدام نموده و در مرحله بعد، حساب‌های پرداخت خود را بر اساس ساز و کار در نظر گرفته شده در شیوه‌نامه ارسالی به بانک مرکزی انتقال دهند.

بر این اساس، دستگاه‌های ذیربط ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نماینده تام‌الاختیار خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی نمایند تا مطابق با برنامه زمان‌بندی شده که پس از انجام هماهنگی‌های لازم با خزانه‌داری کل کشور تهیه و به دستگاه اجرایی مربوطه ابلاغ می‌گردد، نسبت به عملیاتی نمودن موضوع اقدام نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.