صدور مجوز انتقال حساب‌های بانکی وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابع به بانک مسکن،…

صدور مجوز انتقال حساب‌های بانکی وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابع به بانک مسکن،… (مصوبه شماره ۱۰۰۹۸۹/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ وزيران عضو كارگروه مسكن)

وزارت دادگستری – وزارت راه و شهرسازی – وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵ه- مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ تصویب نمودند:

۱- وزارت راه و شهرسازی مجاز است حساب‌های بانکی خود و شرکت‌ها و سازمان‌های تابع را به بانک مسکن منتقل نماید.

۲- بانک مسکن موظف است در سایت‌های مسکن مهر با اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به ایجاد شعبه جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده اقدام نماید.

۳- بانک‌های عامل مسکن، ملی ایران، ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران موظفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تا سقف سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر واحد مسکونی اقدام نمایند. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال تعیین می‌شود.

۴- وزارت راه و شهرسازی موظف است در سایت‌های مسکن مهر نسبت به ارایه خدمات روبنایی، آماده‌سازی و محوطه‌سازی و زیرساخت‌های موردنیاز از محل واگذاری اراضی و املاک خود و آورده متقاضیان اقدام نماید.

۵ – متن زیر به عنوان جزء (ج) به بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۹۲/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۱ اضافه می‌شود:

ج- در صورتی که خریدار در پروژه‌های مسکن مهر احداثی در اراضی دولتی، واجد شرایط مس-کن مهر نباشد، فروشنده بای-د در هر انتقال، ده درصد بدهی بانک را تسویه نماید و قرارداد اجاره عرصه جدید به میزان پنج برابر مبلغ قرار داد اجاره در سال با خریدار جدید منعقد و این مبلغ در هر سال پنج درصد افزایش می‌یابد. در انتقال‌های بعدی به خریداران غیرواجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه براساس دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی محاسبه و هر سال پنج درصد افزایش می‌یابد.

تبصره- در صورتی که خریدار اعم از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط مسکن مهر نباشد، صرفاً می‌تواند یک واحد مسکن مهر را که در اراضی دولتی احداث شده و یا تسهیلات آن تسویه نشده است، خریداری نماید.

۶- وزارت راه و شهرسازی مجاز است در کلان شهرها جهت تأمین مسکن افراد واجد شرایط مسکن مهر که دارای فرم ج سبز می‌باشند نسبت به احداث واحدهای مسکونی اقدام و بهای زمین مربوط را بر مبنای کارشناسی و به صورت نقد و اقساط (حداکثر ۱۵ ساله) با عاملیت بانک مسکن از متقاضیان دریافت نماید.

۷- به سازمان ملی زمین و مسکن اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، پلاک ثبتی (۵) فرعی از (۳۴۳۴) اصلی واقع در بخش (۱۱) تهران به مساحت (۲۱۷۷) مترمربع عرصه و (۶۳۲) مترمربع اعیانی را به منظور تأمین معوض بخشی از اراضی موردنیاز اجرای طرح مسکن مهر در منطقه تهرانسر تهران معادل قیمت کارشناسی روز واگذار و منتقل نماید.

۸- تبصره الحاقی ماده (۴۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۵۳۷/ت۴۳۲۱۵هـ مورخ ۱/۶/۱۳۸۸ به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده یادشده اضافه می‌شود:

تبصره۲- صدور سند اعیانی به نام متقاضی واجد شرایط که مستأجر عرصه و مالک اعیان است، توسط ادارات ثبت و اسناد و املاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و متعاقباً ترهین اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی براساس اعلام بانک عامل می‌باشد.

این تصویب‌نامه در تاریخ۲۹/۴/۱۳۹۲ به تأیید مقام ‌محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور- محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.