آزمون استخدامی شرکت‌های وزارت نیرو

شركت هاي تابعه (دولتي) وزارت نيرو به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود از محل مجوز شماره 6137/93/225 مورخ 4/5/1393 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري، مواد 51  و 57 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و  بخشنامه شماره 84597/200 مورخ 8/9/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرماه انسانی رئیس جمهور، تعداد 616 نفر از افراد واجد شرایط را از طريق برگزاري آزمون توانمندي هاي عمومي و تخصصي، آزمون دانش مهارتي (مصاحبه) و طي فرآيند گزينش به شرط دارا بودن شرایط ذیل به صورت پيماني (قراردادي) استخدام می نماید.

برای ثبت نام در آزمون وزارت نیرو اینجا کلیک کنید

الف) شرايط عمومي استخدام

1- داشتن تابعيت ایران

2- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم براي داوطلبان مرد

3- عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات

4- عدم محکومیت به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد(با تأیید مراجع ذیصلاح).

5- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند. با رعایت تصویب نامه شماره 88384/44178 مورخ 23/4/89 هیأت محترم وزیران.

6- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

7- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

8- دارا بودن شرايط احراز شغل

9- احراز صلاحيت هاي عمومي به تأييد گزينش

10- عدم منع قانوني جهت استخدام

11- كسب حد نصاب نمره آزمون عمومي تعیین شده (50 درصد)

12- نداشتن منع استخدام در دستگاه هاي دولتي به موجب آراء مراجع قانوني

13- داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني و يا بازخريد خدمت دستگاه هاي اجرایی باشند.

ب) شرايط اختصاصي استخدام:

داشتن شرايط سني به شرح زير :

1- داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی (لیسانس و بالاتر) در رشته های مرتبط با شغل مورد نظر

توضیح: حداقل 50 درصد استخدام برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر خواهد بود.

2- حداقل سن 20 سال تمام (متولدين قبل از تاريخ 30/8/1373 ) و حداکثر سن 35 سال تمام  ( متولدين بعد از تاريخ 30/8/1358 )

تذکرات:

1- موارد ذیل به شرط ارائه تأييديه های معتبر به سقف سن مقرر ( 35 سال) اضافه خواهد شد:

الف- داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل (از تاريخ 31/6/59 لغايت 29/5/67) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل.

ب- خواهر و برادر شهید، همسر و فرزند جانباز ( 25 درصد به پایین) ، همسر و فرزند آزاده کمتر از یک سال اسارت تا میزان 5 سال .

ج- جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان ( 25 درصد و بالاتر) ، همسر و فرزندان آزادگانی که حداقل یک سال سابقه اسارت دارند و فرد رزمنده ( با حداقل 6 ماه حصور داوطلبانه در جبهه ) از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

د- داوطلباني كه به صورت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاه هاي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري،  و شرکت های زیرمجموعه صنعت آب و برق به خدمت اشتغال داشته اند، مشروط بر ارائه سابقه بیمه مورد تأیید.

2- كارت مربوط به وضعيت نظام وظيفه ( آقايان ) و گواهي فراغت از تحصيل كليه داوطلبان اعم از سهميه ها و آزاد بايستي تا روز برگزاري آزمون آماده و صادر شده باشد و به همراه تائيديه پرداخت حق بيمه در موعد مقرر  ارائه گردد.

3- از کل مجوز استخدامی اخذ شده، 25 درصد آن از میان جانبازان ، آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت و خواهر و برادر شهید تخصیص می یابد.

توضیح: درصورت باقیماندن سهمیه 25 درصد ایثارگران (طبق لیست معرفی شده از بنیاد شهید و امور ایثارگران) ، خواهران و برادران شهید که در آزمون شرکت و حد نصاب لازم را کسب نموده اند ، می توانند از سهمیه فوق استفاده نمایند.

4- از کل مجوز استخدامی اخذ شده 5 درصد آن به رزمندگان ( با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها) همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت تخصیص می یابد.

توضیح: مشمولین این بند بر اساس آگهی استخدامی در آزمون شرکت نموده ( رزمندگان بدون آزمون پذیرفته می شوند) و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت. انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده به ترتیب نمره کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند؛ انجام خواهد شد.

5- استخدام مازاد بر 30 درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان آزاد واجد شرایط صورت خواهد گرفت، لذا افرادی که به هر دلیلی نتوانند از سهمیه های مربوط به ایثارگران برخوردار شوند ، می بایستی همپای سایر داوطلبان به رقابت بپردازند.

6- ایثارگرانی که در آزمون شرکت می نمایند؛ در صورت پذیرفته شدن می بایست نسبت به ارائه گواهی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام نمایند.

7- معلولین عادی به شرط کسب حد نصاب نمره لازم عمومی و دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مکتسبه از 3 درصد سهمیه قانونی برخوردار خواهند بود.( کسب حد نصاب نمره آزمون عمومی تعیین شده و داشتن توانایی جسمانی برای انجام وظایف شغل مربوط، از شروط لازم می باشد.)

توضیح: معلولین محترم که مشکل بینایی دارند جهت تأمین منشی یا مشکل حرکتی دارند جهت استقرار در طبقه همکف، با شماره تلفن مجری آزمون ، مربوط به شرکت انتخابی خود، مندرج در جدول «ز» تماس حاصل نمایند. در غیر این صورت امکان ارائه تسهیلات مربوط در روز برگزاری آزمون میسر نخواهد بود.

8- انتخاب داوطلبان استخدامی برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان 3 برابر ظرفیت مود نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره آزمون عمونی تعیین شده را کسب کرده ان، به ترتیب بالاترین نمرات آزمون تخصصی انجام و اسامی آنان حداکثر 2 ماه بعد از آزمون در سایت اعلام خواهد شد.

9- کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون عمومی صرفاٌ به منزله تأیید صلاحیت عمومی و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمی کند و انتخاب داوطلبان بر اساس نمرات آزمون تخصصی و با رعایت اولویت های مقرر صورت می پذیرد.

10- چنانچه در هر مرحله از فرآیند استخدام مشخص شود داوطلبی در زمان ثبت نام دانشجو بوده و تاریخ فارغ التحصیلی وی پس از موعد مقرر شده در آگهی است، استخدام وی منتفی خواهد شد.

11- در صورتی که داوطلبی با مدارک تحصیلی غیر مرتبط و یا پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در آگهی، در آزمون شرکت نماید ، از استخدام و ادامه اشتغال وی در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد.

12- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش میسر می باشد. ضمناٌ اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تأیید مراجع ذی صلاح از طریق سایت آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

توضیح: ارائه گواهی از سازمان بهزیستی و حسب مورد از مراجع ذیربط برای معلولین عادی در زمان بررسی مدارک الزامی است.

13- ایثارگران گرامی که متقاضی استفاده از سهمیه 5 درصد و معلولین محترم که متقاضی استفاده از سهمیه 3 درصد هستند، قبل از ثبت نام با بررسی جدول نیازهای استخدامی از وجود این سهمیه ها در شرکت مورد نظر خود، که در ستون نام شرکت ذکر شده است، اطمینان پیدا کرده و سپس اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم وجود هر یک از سهمیه های فوق در هر شرکت و انجام ثبت نام از سوی متقاضیان ذیربط در آن شرکت، هیچگونه نتیجه ای حاصل نخواهد شد و مسئولیت تبعات این موضوع به عهده داوطلبان می باشد.

توضیح: مهلت ارائه اصل مدارک لازم از سوی پذیرفته شدگان شامل مدرک تحصیلی، شناسنامه ، کارت ملی، مدرک وضعیت نظام وظیفه (مخصوص آقایان)، تأییدیه بنیاد شهید و امور ایثارگران ( برای سهمیه 5 درصد) و تأییدیه سازمان بهزیستی (برای سهمیه 3 درصد) و مدرک بومی به منظور تطبیق مدارک و تکمیل پرونده برای انجام مصاحبه به شرکت متقاضی استخدام، حداکثر 5 روز پس از اعلام نتایج آزمون می باشد.

14- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال ( اعلام ) مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان، مسابقه و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلا اثر می گردد.

15- معلولین و ایثارگران در صورت تمایل می توانند به صورت داوطلب آزاد در آزمون ثبت نام نمایند. بدیهی است که در این صورت امکان طرح مجدد موضوع استفاده از سهمیه مربوطه در کلیه مراحل بعد از آن به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.

مواد آزمون :

الف) مواد آزمون توانمندی های عمومی شامل:

1- زبان و ادبیات فارسی2- زبان انگلیسی عمومی 3- ریاضی و آمار مقدماتی  4- فن آوری اطلاعات 5- معارف اسلامی 6- اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی می باشد.

 1: فن آوری اطلاعات شامل مهارت های 3 و 4 و 6 و 7 ICDL می باشد.

 2: اقلیت های دینی از پاسخ گویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر مواد آزمون توزیع خواهد شد.

ب) سوالات آزمون تخصصی بر اساس رشته های شغلی طراحی می گردد.

براي مشاهده مواد (دروس) و جزئيات آزمون كتبي اينجا كليك نماييد.

ج) جدول نيازهاي استخدامي كه از طريق آزمون كتبي جذب خواهند شد.

براي ديدن جدول نيازهاي استخدامي اينجا كليك كنيد.

د) چگونگي ثبت نام:

داوطلبان پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در اين آگهي مي توانند از روز شنبه مورخ 10/08/93 حداكثر تا ساعت 24 روز یکشنبه مورخ 18/08/1393  از طريق پايگاه اطلاع رساني فوق الذكر اقدام به ثبت­نام در آزمون نمايند.

1- داوطلبان مي بايست مبلغ 136000 ( یکصد و سی و شش هزار) ريال را بعنوان هزينه شركت در آزمون از طريق درگاه اينترنتي موجود در صفحه ثبت نام و با استفاده از كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم كارت و كد cvv2 پرداخت نمايند.

توضيح 1: پس از پرداخت هزينه آزمون به صورت اينترنتي، سيستم بانكداري اينترنتي بانك ملي ايران شماره تراكنش مربوطه را اعلام مي نمايد كه مؤيد انجام موفقيت آميز پرداخت است. در صورتي كه اين شماره اعلام نگرديد يا بروز هر گونه اشكال، قبل از اقدام مجدد براي پرداخت –  با كنترل موجودي خود –  از عدم برداشت در اقدام قبلي اطمينان حاصل نمايید.

توضيح 2: مبلغ هزينه ثبت نام به هيچ وجه مسترد نمي گردد.

2- پس از انجام كامل و موفقيت آميز ثبت نام كه شامل تكميل كليه فيلدهاي اطلاعاتي و پرداخت اينترنتي هزينه آزمون مي باشد، به داوطلبان كد رهگيري اختصاص يافته و اعلام مي شود. ضروري است كليه داوطلبان اين كد را يادداشت نموده و در حفظ آن دقت نمايند.

3- به داوطلبان محترم توصيه مي شود كه رأساً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع به انجام ثبت نام اينترنتي، جدول نيازهاي استخدامي (جدول «ج») ، راهنما،  نحوه ثبت نام و مدرك تحصيلي مورد نياز در رشته شغلي مربوط را كاملاً‌ مطالعه و بررسي نموده و فايل رايانه اي عكس خود را با توجه به جزئيات اعلام شده در بند ” ه”  آماده نمايند.  ضمناً پيگيري مراحل بعدي مانند دريافت كارت ورود به جلسه آزمون، آگاهي از زمان و مكان برگزاري آزمون الزامي بوده و مسئوليت آن به عهده داوطلب مي باشد.

4- ثبت نام در ساعات كم ترافيك، به مرور زمان و قبل از روزهاي پايان مهلت، سهولت بيشتري را به همراه خواهد داشت و بهتر است ثبت نام به روزهاي آخر موكول نشود.

شايان ذكر است كه در صورت وجود اشكال در مرحله ثبت نام، مانند واضح نبودن عكس ارسالي توسط داوطلب، اطلاع رساني لازم از طريق ارسال پيامك به شماره تلفن همراه معرفي شده از سوي داوطلب يا برقراري تماس تلفني، براي ويرايش اطلاعات در موعد مقرر به عمل خواهد آمد (تاريخ مربوط به ويرايش اطلاعات متعاقباً به اطلاع داوطلبان رسانيده خواهد شد).  در صورت بي توجهي به پيامك ارسالي و اين موضوع، مسؤوليت تبعات آن به عهده داوطلب مي باشد.

یادآوری می نماید ويرايش و تغيير دادن اطلاعات مربوط به وضعيت ايثارگري به هيچ وجه امكان پذير نخواهد بود. داوطلبان محترم دقت كافي و لازم را در اين موارد و به هنگام ثبت نام به عمل آورند.

5-  مهلت ثبت نام به هيچ وجه تمديد نخواهد گرديد.

تذكر: داوطلبان محترم در صورت درج اشتباه اطلاعات شخصي در مرحله ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر  مي توانند با شماره تلفن مجري آزمون ، مربوط به شركت انتخابي خود ، مندرج در جدول «ز» تماس حاصل نمايند . متذکر می شود  که ویرایش اطلاعات، فقط در زمان مقرر امکان پذیر خواهد بود.

ه) راهنما و نحوه ثبت نام :

1- از تايپ لاتين اطلاعات خودداري نماييد. 2- هنگام درج اطلاعات، كليد Caps Lock صفحه كليد خاموش باشد. 3- از زدن كليد (Enter)   در هنگام درج اطلاعات خودداري نموده و براي جدا كردن كلمات از يكديگر، از كليد فاصله(Space)  استفاده نماييد.4- تكميل اطلاعات كليه فيلدها الزامي است. 5- كد ملي خود را به صورت كامل ( با درج صفر) ‌و بدون خط تيره وارد نماييد. 6- براي الصاق عكس، از فايل اسكن شده عكس پرسنلي 4×3 (تمام رخ، زمينه روشن و جديد)‌، با فرمت JPG و با حجم حداكثر40 كيلوبايت استفاده نماييد. عكس هاي غير پرسنلي ارسالي به هيچ وجه مورد قبول نخواهد بود.  7- پس از تكميل نمودن اطلاعات، شماره رهگيري ثبت نام ارائه شده را يادداشت نماييد. ضمناً‌ امكان چاپ اطلاعات وجود دارد.8- فيلد مربوط به شماره بازيابي كه از نوع عددي و با 5 رقم مي باشد را به دلخواه تكميل نموده وآن را به دقت يادداشت كرده يابه خاطر بسپاريد. در صورت فراموش كردن كد رهگيري ثبت نام، با استفاده از اين شماره به همراه كد ملي و شماره شناسنامه مي توانيد كد رهگيري خود را بازيابي نماييد، لذا تا پايان مراحل آزمون از اين شماره كاملاً مراقبت نماييد. 9- پس از اتمام مراحل ثبت نام و كامل شدن آن،  به منظور ثبت دقيق اطلاعات از دكمه خروج استفاده نماييد.

و) توزيع كارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون:

1- ارائه كارت ورود به جلسه آزمون به صورت اينترنتي و از طريق پايگاه اطلاع رساني فوق الذكر از تاريخ 28/08/93 انجام خواهد پذيرفت.

2- آزمون در روز جمعه مورخ 30/08/93  در محل هايي كه آدرس آنها در زمان ارائه كارت اعلام مي گردد برگزار خواهد شد. شهر محل برگزاري آزمون مربوط به هر شركت در جدول « ز » ذكر شده است.

3- در صورت ايجاد هرگونه تغيير در كليه جزئيات مربوط به مراحل برگزاري آزمون، اطلاع رساني لازم از طريق همين پايگاه اينترنتي به عمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به آگاهي يافتن ، رعايت و انجام آن ها مي باشند.

4- ارائه كارت ورود به جلسه آزمون ( چاپ شده بر روي كاغذ ) هنگام ورود به حوزه الزامي است. در غير اينصورت از ورود داوطلب جلوگيري خواهد شد.

موارد قابل توجه:

1- به امتیاز مکتسبه کارکنان قراردادی، کارگری و کارکنان طرح های عمرانی شاغل در صنعت آب و برق در هر یک از مراحل آزمون به میزان هر سال خدمت 2 درصد و حداکثر 20 درصد کل امتیاز آزمون، مشروط بر ارائه سابقه بیمه معتبر اضافه می گردد. واجدین شرایط بایستی ضمن مراجعه به لینک زیر و چاپ فرم مربوط، نسبت به اخذ تأییدیه سابقه کار در شرکت ذیربط اقدام نموده و فرم تکمیل شده را به همراه گواهی پرداخت حق بیمه، مربوط به همان سابقه اشتغال که از شعبه سازمان تأمین اجتماعی، ممهور به مهر و امضاء دریافت می نمایند، نزد خود نگهداری کرده و در صورت اعلام و درخواست، ضروری است مدارک فوق را ظرف مدت 48 ساعت به مجری آزمون، مربوط به شرکت انتخابی خود (جدول «ز») تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.

تذکر 1: به لحاظ لزوم آماده سازی به موقع نتایج نهایی آزمون، در صورت عدم ارائه مستندات فوق در مهلت مقرر؛ موضوع استفاده از امتیاز مربوط منتفی بوده و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.

برای مشاهده و چاپ فرم درخواست سابقه کار اینجا کلیک کنید.

2- انتخاب افراد پذیرفته شده (کسانی که حد نصاب لازم را کسب نموده اند ) در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به ترتیب با بومی شهرستان، بومی استان و داطلب غیربومی می باشد.

توضیح 1- در سایر مناطق در شرایط یکسان داوطلب بومی اولویت دارد.

توضیح 2- بومی به فردی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد:

الف)محل تولد داوطلب با استان مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

ب) حداقل پنج سال از سنوات تحصیلی داوطلب (ابتدائی،راهنمایی یا دبیرستان) به صورت پیوسته در استان مورد تقاضا طی شده باشد.

ج) همسر و فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که استان محل تولد همسر یا پدر (شاغلین نیروهای مسلح) و یا محل سکونت کنونی آنان ( در خصوص بازنشستگان نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد.

د) فرزندان و همسر کارکنان رسمی ، پیمانی و نیروهای قراردادی که در اجرای مصوبات «کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران» به استان مورد تقاضا برای استخدام منتقل شده اند.

هـ) به آن دسته از افرادی که حداقل سه سال تمام سابقه کار تمام وقت در دستگاه های اجرایی استان مورد تقاضا برای استخدام با پرداخت حق بیمه داشته باشند.

و) همسر و فرزندان افراد بومی ساکن در استان.

توضیح 3- داوطلبان موضوع این بند چنانچه در ردیف معرفی شدگان برای مصاحبه قرار گیرند، بایستی مدارک لازم دال بر بومی بودن را در زمان بررسی مدارک ارائه نمایند.در غیر این صورت حذف خواهند شد.

3- در هر يك از رشته‌هاي شغلي امتحاني (مشخص شده در جدول نيازهاي استخدامي) صرفاً فارغ‌التحصيلان همان رشته و گرايش مي‌توانند شركت كنند و پذيرش ديگر رشته‌ها يا گرايش‌ها امكان‌پذير نمي ­باشد. در صورت كتمان موضوع، بدون داشتن حق هرگونه اعتراض، قبولي ایشان در هر مرحله از آزمون ملغي اعلام خواهد شد.

4- پذيرفته شدن داوطلب جهت شركت در آزمون با توجه به مقطع، رشته و گرايش تحصيلي ذكر شده در هنگام ثبت نام صورت مي پذيرد. مسؤوليت صحت و سقم اين موارد و ارائه اصل مدارك مربوط به شرايط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.  

5- مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در صورت پذيرفته شدن در آزمون (حداكثر دو ماه پس از اعلام نتيجه) مي بايست به تائيد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد.

6- دارندگان مدرك تحصيلي معادل، صادره از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده اند و سازمان مذكور براي آنان گواهينامه مبني بر امكان ادامه تحصيل در مقطع بالاتر تحصيلي با ارزش علمي صادر نموده، به شرط رعايت كليه شرايط و ضوابط مندرج در اين اطلاعيه مجاز به ثبت نام در آزمون مي باشند.

7- قبولي در آزمون به منزله استخدام قطعي نمي‌باشد بلكه انجام مراحل بعدي شامل مصاحبه‌، گزينش، معاينات پزشكي و اخذ عدم سوء پيشينـه از مراكز ذيصـلاح نيز الزامي مي‌باشـد.

8- پذيرفته‌ شدگان نهايي مي‌بايستي آمادگي خدمت و اشتغال به كار در هر يك از شهر‌هاي استان حوزه فعاليت شركت كه در جدول نياز هاي استخدامي تعيين شده است را داشتـه باشند و موظف به سپردن ده (10 ) سال تعهد خدمتي به صورت محضری در رشته شغلي و محل خدمت تعيين شده به شركت مي باشند.

9- در اين آزمون، هر داوطلب مي تواند صرفاً براي يك رشته شغلي در شركت مورد نظر خود ثبت نام نمايد.

ز)‌ جدول مشخصات شركت ها و مجريان آزمون:

براي مشاهده مشخصات و جزئيات شركتها و مجريان آزمون اينجا كليك نمائيد .

جدول نيازهاي استخدامي وزارت نيرو درآزمون استخدامي آبان ماه 1393 

رديف

نام شركت

رشته شغلي

تعداد مجوز

محل خدمت و

جنسيت

مدارك تحصيلي مورد نياز

1

حوزه ستادي  

سهميه ايثارگري ندارد

سهميه معلولين عادي ندارد

كارشناس گزينش

1

تهران

( زن / مرد )‌

دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی ( تمام گرایش ها) ، مدیریت اجرائي ، علوم تربيتي (برنامه ريزي آموزشي ، آموزش و بهسازي منابع انساني )‌، روانشناسي تربيتي ،علوم اجتماعی ( تمام گرایش ها ) ،  پژوهش علوم اجتماعي ، جامعه شناسي ، علوم ارتباطات اجتماعي ، مدیریت منابع انسانی ، روانشناسی عمومی

كارشناس مديريت بحران و پدافند غير عامل

1

تهران

( زن / مرد )‌

دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسي برق ( كليه گرايش ها ) ، كليه رشته هاي مديريت بحران

كارشناس فناوري اطلاعات (‌حراست )‌

1

تهران

( زن / مرد )‌

دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسي كامپيوتر (‌نرم افزار ،‌معماري سيستم هاي كامپيوتري ، سيستم هاي نرم افزاري ، هوش مصنوعي و رباتيك ، سيستم هاي نرم افزاري و الگوريتم محاسبات ، الگوريتم محاسبات ، نظريه هاي محاسبات و الگوريتم ، هوش مصنوعي ) ، علوم كامپيوتر ، مهندسي نرم افزار ، كامپيوتر – نرم افزار ، مهندسي فناوري اطلاعات ( طراحي و توليد نرم افزار ، معماري سازماني ، مديريت سيستم هاي اطلاعاتي ، شبكه هاي كامپيوتري ، سيستم هاي چند رسانه اي ، مخابرات امن ) ، معماري كامپيوتر ،‌كاربرد كامپيوتر و آناليز سيستم ، انفورماتيك ، آمار و كامپيوتر ، رياضي و علوم كامپيوتر

مهندس برق

4

تهران

( زن / مرد )‌

دارا بودن گواهينامه کارشناسی ارشد يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسی برق ( کلیه گرایش ها ) ، تکنولوژی برق ، اقتصاد انرژي

كارشناس روابط عمومي

1

تهران

( زن / مرد )‌

دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی ، امورفرهنگی ،  فرهنگ و ارتباطات ، علوم ارتباطات ، ارتباط تصویری ،  تبلیغ و ارتباطات فرهنگی ، روابط عمومی ، روزنامه نگاری ، حقوق ارتباطات ، تبلیغ و ارتباطات ، مدیریت رسانه ، معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات ، علوم اجتماعی ( ارتباطات اجتماعی ) ، علوم ارتباطات اجتماعی ( روزنامه نگاری ، روابط عمومی ) ، مدیریت دولتی ، معارف اسلامی ( تبلیغ و ارتباطات )

كارشناس برنامه ريزي

4

تهران

( زن / مرد )‌

دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مديريت دولتي ( تمام گرايش ها ) مديريت منابع انساني ( مديريت عملكرد ) ، مديريت سيستم و بهره وري ، مديريت سيستم ها ، برنامه ريزي و تحليل سيستم ها ، مهندسي صنايع ، مديريت صنعتي

کارشناس برنامه و بودجه

5

تهران

( زن / مرد )‌

دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت ،مدیریت مالی،مدیریت ( بازاریابی بین الملل ) ،مدیریت بازرگانی، اقتصاد، علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی،برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، مدیریت بازاریابی

کارشناس اداری

1

تهران

( زن / مرد )‌

دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت سیستم ها)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری،مدیریت سیستم ها ،مدیریت آموزشی،مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک ،علوم تربیتی ( گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی )، برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

كارشناس آموزش

1

تهران

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی آموزشی ، تحقیقات آموزشی ، برنامه ریزی درسی ،  مدیریت (منابع انسانی ) ، علوم تربیتی ( آموزش و بهسازی منابع انسانی ) ، تکنولوژی آموزشی ، آموزش بزرگسالان

كارشناس تعميرات و نگهداري از تاسيسات

1

تهران

( مرد)

دارا بودن گواهينامه کارشناسی ارشد يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي مكانيك

كارشناس شبكه

3

تهران

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسي كامپيوتر ( نرم افزار ، سخت افزار ) ، كامپيوتر – نرم افزار ، كامپيوتر – سخت افزار ، علوم كامپيوتر ، كاربرد كامپيوتر ، ارتباطات و فناوري اطلاعات ، نرم افزار سيستم ، مهندسي فن آوري اطلاعات ، تكنولوژي ارتباط و فن آوري اطلاعات (IT ) ، رسانه ( گرايش فن آوري اطلاعات )‌، نرم افزار كامپيوتر ، سخت افزار كامپيوتر ، نرم افزار سيستم ، آمار و كامپيوتر ، رياضي و علوم كامپيوتر ، فناوري اطلاعات و ارتباطات

كارشناس مالي

2

تهران

( زن / مرد )‌

دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت صنعتی ،مدیریت مالی ،حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

كارشناس حقوقي

3

تهران

( زن / مرد )‌

دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ، حقوق محیط زیست ،حقوق تجارت بین الملل ،  حقوق انرژی، حقوق آب

كارشناس منابع آب

6

تهران

( زن / مرد )‌

دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسي عمران ( آب ، بهره برداري از سد و شبكه هاي آبياري ، مديريت منابع آب) ، مهندسي منابع آب ، مديريت منابع آب ، مهندسي كشاورزي ( آب ، آبياري و زهكشي ، منابع آب )

2

مهندسی  آب و فاضلاب کشور  

سهميه ايثارگري دارد 

سهميه معلولين عادي ندارد 

حسابرس

2

تهران

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ، مدیریت امور بانکی،مدیریت مالی ،حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

6

تهران

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي ، مهندسي بهداشت محيط

کارشناس امور مالی (حسابدار)

1

تهران

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ،مدیریت امور بانکی،حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

کارشناس امور اداري

5

تهران

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت سیستم ها)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری،مدیریت سیستم ها ،مدیریت آموزشی،مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک ،علوم تربیتی ( گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی )، برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

کارشناس برنامه و بودجه

1

تهران

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت ( مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،،مدیریت سیستم و بهره وری، ،مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک،اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی،توسعه اقتصادی و برنامه ریزی،برنامه ریزی سیستم های اقتصادی،علوم اسلامی(اقتصاد) ، اقتصاد و معارف اسلامی و مدیریت ،مدیریت بازاریابی ،حسابداری،حسابرسی

كارشناس روابط عمومي

1

تهران

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی ، امورفرهنگی ،  فرهنگ و ارتباطات ، علوم ارتباطات ، ارتباط تصویری ،  تبلیغ و ارتباطات فرهنگی ، روابط عمومی ، روزنامه نگاری،حقوق ارتباطات ، تبلیغ و ارتباطات ، مدیریت رسانه ، معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات ، علوم اجتماعی ( ارتباطات اجتماعی ) ، علوم ارتباطات اجتماعی ( روزنامه نگاری ، روابط عمومی ) ، مدیریت دولتی ، معارف اسلامی ( تبلیغ و ارتباطات )

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

4

تهران

( مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

كارشناس شبكه

1

تهران

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر( نرم افزار، سخت افزار) ، کامپیوتر- نرم افزار، کامپیوتر- سخت افزار ، علوم کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نرم افزار سیستم ، مهندسی فن آوری اطلاعات ، تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات ( IT ) ، رسانه گرایش فن آوری اطلاعات ، نرم افزار کامپیوتر ، سخت افزار کامپیوتر ، نرم افزار سیستم ، آمار و کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

1

تهران

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت بازرگاني ،  مديريت صنعتي ، مهندسي صنايع ، مديريت مالي ،  اقتصاد بازرگاني ، حسابداري

مامور حراست

1

تهران

( مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت سیستم ها)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری، ،مدیریت آموزشی،مدیریت MBA ،مدیریت مالی ، مدیریت استراتژیک ، امور مالی و مالیاتی ، امور دولتی ، مدیریت امور دفتری ، مطالعات اجتماعی ، علوم اجتماعی ( تمام گرایش ها ) پژوهش علوم اجتماعی ، جامعه شناسی ، علوم ارتباطات اجتماعی ، ارتباطات ، روانشناسی صنعتی و سازمانی ، روانشناسی شخصیت ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی عمومی

كارشناس حقوقي

1

تهران

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ، حقوق محیط زیست ، حقوق تجارت بین الملل ، حقوق انرژی ، حقوق آب

مهندس برق ( قدرت )

1

تهران

( زن / مرد )‌

دارا بودن گواهينامه كارشناسي یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسی برق ( قدرت ، شبكه هاي انتقال و توزيع )

كارشناس آمار

1

تهران

( زن / مرد )‌

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی آمار ، آمار و كاربردها ، آمار و سنجش آموزشي ، آمار رياضي ، آمار اقتصادي و اجتماعي

3

آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی

سهميه ايثارگري دارد 

سهميه معلولين عادي دارد 

  

مامور حراست

1

تبریز

( مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی ( تمام گرایش ها) ، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت سیستم ها)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری، ،مدیریت آموزشی،مدیریت MBA ،مدیریت مالی ، مدیریت استراتژیک ، امور مالی و مالیاتی ، امور دولتی ، مدیریت امور دفتری ، مطالعات اجتماعی ، علوم اجتماعی ( تمام گرایش ها ) ، پژوهش علوم اجتماعی ، جامعه شناسی ، علوم ارتباطات اجتماعی ، ارتباطات ، روانشناسی صنعتی و سازمانی ، روانشناسی شخصیت ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی عمومی

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

1

تبریز

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

كارشناس شبكه

1

تبریز

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر( نرم افزار، سخت افزار) ، کامپیوتر- نرم افزار، کامپیوتر- سخت افزار ، علوم کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نرم افزار سیستم ، مهندسی فن آوری اطلاعات ، تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات ( IT ) ، رسانه گرایش فن آوری اطلاعات ، نرم افزار کامپیوتر ، سخت افزار کامپیوتر ، نرم افزار سیستم ، آمار و کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

3

ميانه ، جلفا ، چاراویماق

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي ،  مهندسي بهداشت محيط

کارشناس امور مالی (حسابدار)

9

مرند ، هشترود، ورزقان ، آذرشهر ، هریس ، تبریز ، بستان آباد ، کلیبر ، میانه

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل ، مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ،مدیریت امور بانکی،مدیریت مالی ،حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

3

ورزقان ، اسکو ، سراب

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت بازرگاني ،  مديريت صنعتي ، مهندسي صنايع ، مديريت مالي ،  اقتصاد بازرگاني ، حسابداري

کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب

1

سطح استان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست ، مهندسي شيمي، ميكروبيولوژي، بهداشت محيط ، مهندسي بهداشت محيط ، علوم آزمايشگاهي

4

آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

سهميه ايثارگري دارد 

سهميه معلولين عادي دارد 

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

5

اروميه ، خوی ، سلماس ، بوکان ،  سردشت

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

کارشناس امور مالی (حسابدار)

2

ماکو ، مهاباد

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ،مدیریت صنعتی کاربردی،مدیریت امور بانکی، حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

2

مياندوآب ، خوی

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت بازرگاني ،  مديريت صنعتي ، مهندسي صنايع ، مديريت مالي ،  اقتصاد بازرگاني ، حسابداري

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

6

تکاب ، چالدران ، شوط ، پلدشت ، قره ضیاء الدین ، ارومیه

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي ،  مهندسي بهداشت محيط

کارشناس کنترل کیفی آب و محيط زيست

1

خوی

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( آب ) ، مهندسی محيط زيست ، مهندسي آبشناسی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی ، مهندسی منابع آب ، مدیریت منابع آب ، بهداشت محيط ، شيمي ، مهندسي شيمي ، ميكروبيولوژي

5

آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

سهميه ايثارگري دارد 

سهميه معلولين عادي دارد 

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

4

اردبیل ، کوثر ، پارس آباد ، بیله سوار

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي ،  مهندسي بهداشت محيط

کارشناس کنترل کیفی آب و محيط زيست

4

کوثر ، گرمی ، پارس آباد ، مشکین

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( آب ) ، مهندسی محيط زيست ، مهندسي آبشناسی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی ، مهندسی منابع آب ، مدیریت منابع آب ، بهداشت محيط ، شيمي ، مهندسي شيمي ، ميكروبيولوژي

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

4

کوثر ، خلخال ، گرمی ، بیله سوار

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ،‌ آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

2

بیله سوار ، گرمی

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت بازرگاني ،  مديريت صنعتي ، مهندسي صنايع ، مديريت مالي ،  اقتصاد بازرگاني ، حسابداري

6

آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

سهميه ايثارگري دارد 

سهميه معلولين عادي دارد 

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

2

اصفهان ، چادگان

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي ، مهندسي بهداشت محيط

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

10

اصفهان، خور و بیابانک، دهاقان، فریدونشهر، نجف آباد، اردستان، شهرضا، فریدن،گلپایگان، سمیرم

(مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

كارشناس شبكه

1

اصفهان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر( نرم افزار، سخت افزار) ، کامپیوتر- نرم افزار، کامپیوتر- سخت افزار ، علوم کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نرم افزار سیستم ، مهندسی فن آوری اطلاعات ، تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات ( IT ) ، رسانه
( گرایش فن آوری اطلاعات ) ، نرم افزار کامپیوتر ، سخت افزار کامپیوتر ، نرم افزار سیستم ، آمار و کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات

كارشناس تعميرات و نگهداري از تاسيسات

1

اصفهان

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات)

کارشناس کنترل کیفی آب و محيط زيست

4

اصفهان (زن/مرد) ، فریدن ، کاشان ، مبارکه (مرد )

 

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( آب ) ، مهندسی محيط زيست ، مهندسي آبشناسی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی ، مهندسی منابع آب ، مدیریت منابع آب ، بهداشت محيط ، شيمي ، مهندسي شيمي ، ميكروبيولوژي

مامور حراست

1

اصفهان

( مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت سیستم ها)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری، ،مدیریت آموزشی،مدیریت MBA ،مدیریت مالی ، مدیریت استراتژیک ، امور مالی و مالیاتی ، امور دولتی ، مدیریت امور دفتری ، مطالعات اجتماعی ، علوم اجتماعی ( تمام گرایش ها ) پژوهش علوم اجتماعی ، جامعه شناسی ، علوم ارتباطات اجتماعی ، ارتباطات ، روانشناسی صنعتی و سازمانی ، روانشناسی شخصیت ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی عمومی

کارشناس امور مالی (حسابدار)

2

فريدن ، نطنز

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ،مدیریت صنعتی کاربردی،مدیریت امور بانکی ،حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

3

اصفهان ،لنجان (زن/ مرد) ، فلاورجان (مرد) ،

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت بازرگاني ،  مديريت صنعتي ، مهندسي صنايع ، مديريت مالي ،  اقتصاد بازرگاني ، حسابداري

7

آب و فاضلاب روستایی استان ایلام

سهميه ايثارگري دارد 

سهميه معلولين عادي دارد 

کارشناس امور مالی (حسابدار)

2

شيروان چرداول ، دره شهر

( مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ،مدیریت صنعتی کاربردی،مدیریت امور بانکی، حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

کارشناس کنترل کیفی آب و محيط زيست

2

دره شهر (زن/مرد) ،

مهران ( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( آب ) ، مهندسی محيط زيست ، مهندسي آبشناسی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی ، مهندسی منابع آب ، مدیریت منابع آب ، بهداشت محيط ، شيمي ، مهندسي شيمي ، ميكروبيولوژي

كارشناس شبكه

2

شيروان چرداول ، ایلام

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر( نرم افزار، سخت افزار) ، کامپیوتر- نرم افزار، کامپیوتر- سخت افزار ، علوم کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نرم افزار سیستم ، مهندسی فن آوری اطلاعات ، تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات ( IT ) ، رسانه گرایش فن آوری اطلاعات ، نرم افزار کامپیوتر ، سخت افزار کامپیوتر ، نرم افزار سیستم ، آمار و کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

1

دره شهر

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي ، مهندسي بهداشت محيط

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

2

آبدانان ، ایلام

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت بازرگاني ،  مديريت صنعتي ، مهندسي صنايع ، مديريت مالي ،  اقتصاد بازرگاني ، حسابداري

كارشناس حقوقي

1

ایلام

( زن/ مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ، حقوق محیط زیست ، حقوق تجارت بین الملل ، حقوق انرژی ، حقوق آب

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

3

شيروان چرداول،دره شهر ، ملك شاهي

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ،‌آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) ، مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

کارشناس ایمنی ، بهداشت و حفاظت کار

1

ایلام

( مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط ، مهندسی ایمنی و حفاظت کار

مامور حراست

1

ايلام

( مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت سیستم ها)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری، ،مدیریت آموزشی،مدیریت MBA ،مدیریت مالی ، مدیریت استراتژیک ، امور مالی و مالیاتی ، امور دولتی ، مدیریت امور دفتری ، مطالعات اجتماعی ، علوم اجتماعی ( تمام گرایش ها ) پژوهش علوم اجتماعی ، جامعه شناسی ، علوم ارتباطات اجتماعی ، ارتباطات ، روانشناسی صنعتی و سازمانی ، روانشناسی شخصیت ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی عمومی

8

آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر

سهميه ايثارگري دارد 

سهميه معلولين عادي ندارد 

 

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

4

3 بوشهر (زن/مرد) ،   دشتستان ( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

حسابرس

1

بوشهر

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل ،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ، مدیریت امور بانکی،مدیریت مالی ،حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

کارشناس برنامه و بودجه

1

بوشهر

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت ( مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،،مدیریت سیستم و بهره وری، ،مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک،اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی،توسعه اقتصادی و برنامه ریزی،برنامه ریزی سیستم های اقتصادی،علوم اسلامی – اقتصاد،اقتصاد و معارف اسلامی و مدیریت ،مدیریت بازاریابی ،حسابداری،حسابرسی

کارشناس امور مالی (حسابدار)

1

دیلم

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل ،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ، مدیریت امور بانکی، حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

كارشناس تعميرات و نگهداري از تاسيسات

1

بوشهر

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات)

كارشناس حقوقي

2

تنگستان ، دشتستان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ،حقوق محیط زیست ،حقوق تجارت بین الملل ، حقوق انرژی ، حقوق آب

کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب

1

تنگستان

(زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست ، مهندسي شيمي، ميكروبيولوژي، بهداشت محيط ، مهندسي بهداشت محيط ، علوم آزمايشگاهي

9

آب و فاضلاب روستایی استان تهران

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي دارد

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

3

ساوجبلاغ (مرد ) ،         2 تهران (زن/مرد)

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

کارشناس کنترل کیفی آب و محيط زيست

1

تهران

(زن/ مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( آب ) ، مهندسی محيط زيست ، مهندسي آبشناسی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی ، مهندسی منابع آب ، مدیریت منابع آب ، بهداشت محيط ، شيمي ، مهندسي شيمي ، ميكروبيولوژي

کارشناس امور مالی (حسابدار)

2

اسلامشهر ، پاکدشت

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ، مدیریت امور بانکی، حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

3

دماوند ، اسلامشهر ( زن/ مرد ) ، فیروزکوه ( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي ، مهندسي بهداشت محيط

کارشناس  تله متری ، مخابرات ، فيبر نوري ، شبكه هاي برق و PLC

1

تهران

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسی برق ( مخابرات ، الکترونیک ) ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار )

کارشناس امور آموزش

1

تهران

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی آموزشی ، تحقیقات آموزشی ، برنامه ریزی درسی ،  مدیریت ( مدیریت منابع انسانی ) ، علوم تربیتی ( آموزش و بهسازی منابع انسانی ) ، تكنولوژي آموزشي ، آموزش بزرگسالان

كارشناس حقوقي

2

کرج ، تهران

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ، حقوق محیط زیست ، حقوق تجارت بین الملل ، حقوق انرژی ، حقوق آب

حسابرس

1

تهران

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ، مدیریت امور بانکی،حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

كارشناس تعميرات و نگهداري از تاسيسات

1

تهران

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات)

كارشناس آمار

1

تهران

( زن و مرد  )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی آمار ، آمار و كاربردها ، آمار و سنجش آموزش ، آمار رياضي ، آمار اقتصادي و اجتماعي

کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب

1

شهريار

( زن و مرد  )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست ، مهندسي شيمي، ميكروبيولوژي، بهداشت محيط ، مهندسي بهداشت محيط ، علوم آزمايشگاهي

10

آب و فاضلاب روستایی استان چهارمحال و بختیاری

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي ندارد

کارشناس کنترل کیفی آب و محيط زيست

1

لردگان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( آب ) ، مهندسی محيط زيست ، مهندسي آبشناسی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی ، مهندسی منابع آب ، مدیریت منابع آب ، بهداشت محيط ، شيمي ، مهندسي شيمي ، ميكروبيولوژي

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

1

كوهرنگ‌

(مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

كارشناس روابط عمومي

1

شهركرد

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی ، امورفرهنگی ،  فرهنگ و ارتباطات ، علوم ارتباطات ، ارتباط تصویری ،  تبلیغ و ارتباطات فرهنگی ، روابط عمومی ، روزنامه نگاری ، حقوق ارتباطات ، تبلیغ و ارتباطات ، مدیریت رسانه ، معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات ، علوم اجتماعی ( ارتباطات اجتماعی ) ، علوم ارتباطات اجتماعی ( روزنامه نگاری ، روابط عمومی ) ، مدیریت دولتی ، معارف اسلامی ( تبلیغ و ارتباطات )

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

3

كوهرنگ(زن / مرد) ، فارسان، شهرکرد ( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي ، مهندسي بهداشت محيط

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

2

بروجن ، لردگان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت بازرگاني ،  مديريت صنعتي ، مهندسي صنايع ، مديريت مالي ،  اقتصاد بازرگاني ، حسابداري

کارشناس امور مالی (حسابدار)

2

بروجن ، اردل

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ، مدیریت امور بانکی، حسابداری ،  حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

مامور حراست

1

شهركرد

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت سیستم ها)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری، ،مدیریت آموزشی،مدیریت MBA ،مدیریت مالی ، مدیریت استراتژیک ، امور مالی و مالیاتی ، امور دولتی ، مدیریت امور دفتری ، مطالعات اجتماعی ، علوم اجتماعی ( تمام گرایش ها ) پژوهش علوم اجتماعی ، جامعه شناسی ، علوم ارتباطات اجتماعی ، ارتباطات ، روانشناسی صنعتی و سازمانی ، روانشناسی شخصیت ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی عمومی

11

آب و فاضلاب روستایی استان خراسان جنوبی

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي دارد

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

5

زيرکوه ، درمیان ، خوسف ، طبس ،  فردوس

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي  ، مهندسي بهداشت محيط

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

5

زيرکوه ، سرایان، درمیان ، نهبندان ، پيشرويه

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

3

زيرکوه ، خوسف ، نهبندان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت بازرگاني ،  مديريت صنعتي ، مهندسي صنايع ، مديريت مالي ،  اقتصاد بازرگاني ، حسابداري

مامور حراست

1

بيرجند

( مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت سیستم ها)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری، ،مدیریت آموزشی،مدیریت MBA ،مدیریت مالی ، مدیریت استراتژیک ، امور مالی و مالیاتی ، امور دولتی ، مدیریت امور دفتری ، مطالعات اجتماعی ، علوم اجتماعی ( تمام گرایش ها ) پژوهش علوم اجتماعی ، جامعه شناسی ، علوم ارتباطات اجتماعی ، ارتباطات ، روانشناسی صنعتی و سازمانی ، روانشناسی شخصیت ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی عمومی

کارشناس امور مالی (حسابدار)

2

درميان ( زن / مرد ) ، قائن ( مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ، مدیریت امور بانکی، حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

کارشناس کنترل کیفی آب و محيط زيست

3

سربیشه، درمیان (مرد) ، طبس ( زن/ مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( آب ) ، مهندسی محيط زيست ، مهندسي آبشناسی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی ، مهندسی منابع آب ، مدیریت منابع آب ، بهداشت محيط ، شيمي ، مهندسي شيمي ، ميكروبيولوژي

كارشناس حقوقي

1

بيرجند

( زن / مرد  )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ، حقوق محیط زیست ، حقوق تجارت بین الملل ، حقوق انرژی ، حقوق آب

12

آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي دارد

کارشناس امور مالی (حسابدار)

5

تایباد ، بردسکن ، چناران ، درگز ، خواف

( مرد)

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ، مدیریت امور بانکی، حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

7

تایباد ، خواف ، سرخس ، قوچان ، زاوه ، جوین ، فیروزه

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

2

رشتخوار ، قوچان

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي ، مهندسي بهداشت محيط

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

2

کاشمر ، سرخس

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت بازرگاني ،  مديريت صنعتي ، مهندسي صنايع ، مديريت مالي ،  اقتصاد بازرگاني ، حسابداري

كارشناس حقوقي

2

خواف ، کاشمر

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ، حقوق محیط زیست ، حقوق تجارت بین الملل ، حقوق انرژی، حقوق آب

کارشناس کنترل کیفی آب و محيط زيست

3

تربت حیدریه ، گناباد ، مه ولات

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( آب ) ، مهندسی محيط زيست ، مهندسي آبشناسی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی ، مهندسی منابع آب ، مدیریت منابع آب ، بهداشت محيط ، شيمي ، مهندسي شيمي ، ميكروبيولوژي

13

آب و فاضلاب روستایی استان خراسان شمالی

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي دارد

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

4

مانه و سملقان ، راز و جرگلان ، جاجرم ، فاروج

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت بازرگاني ،  مديريت صنعتي ، مهندسي صنايع ، مديريت مالي ،  اقتصاد بازرگاني ، حسابداري

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

6

3بجنورد ، اسفراین ، شیروان ، مانه و سملقان

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

كارشناس شبكه

1

بجنورد

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر( نرم افزار، سخت افزار) ، کامپیوتر- نرم افزار، کامپیوتر- سخت افزار ، علوم کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نرم افزار سیستم ، مهندسی فن آوری اطلاعات ، تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات ( IT ) ، رسانه گرایش فن آوری اطلاعات ، نرم افزار کامپیوتر ، سخت افزار کامپیوتر ، نرم افزار سیستم ، آمار و کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات

كارشناس روابط عمومي

1

بجنورد

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی ، امورفرهنگی ،  فرهنگ و ارتباطات ، علوم ارتباطات ، ارتباط تصویری ،  تبلیغ و ارتباطات فرهنگی ، روابط عمومی ، روزنامه نگاری ، حقوق ارتباطات ، تبلیغ و ارتباطات ، مدیریت رسانه ، معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات ، علوم اجتماعی ( ارتباطات اجتماعی ) ، علوم ارتباطات اجتماعی ( روزنامه نگاری ، روابط عمومی ) ، مدیریت دولتی ، معارف اسلامی ( تبلیغ و ارتباطات )

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

2

راز و جرگلان ، گرمه

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي ، مهندسي بهداشت محيط

14

آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي دارد

کارشناس امور مالی (حسابدار)

4

اهواز ، سطح استان ، دزفول ، اندیمشک

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ، مدیریت امور بانکی،حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

كارشناس حقوقي

7

ایذه ، اهواز ، بهبهان ، شوشتر ، دزفول ، آبادان ، مسجد سلیمان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ، حقوق محیط زیست ، حقوق تجارت بین الملل ،  حقوق انرژی ، حقوق آب

کارشناس کنترل کیفی آب و محيط زيست

3

باغملک ، شوشتر ، شادگان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( آب ) ، مهندسی محيط زيست ، مهندسي آبشناسی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی ، مهندسی منابع آب ، مدیریت منابع آب ، بهداشت محيط ، شيمي ، مهندسي شيمي ، ميكروبيولوژي

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

3

2 سطح استان ، شوش

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

3

سطح استان ، ایذه ، سوسنگرد

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي و مهندسي بهداشت محيط

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

1

باغملک

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت بازرگاني ،  مديريت صنعتي ، مهندسي صنايع ، مديريت مالي ،  اقتصاد بازرگاني ، حسابداري

15

آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي ندارد

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

2

خدابنده ، طارم

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت بازرگاني ،  مديريت صنعتي ، مهندسي صنايع ، مديريت مالي ،  اقتصاد بازرگاني ، حسابداري

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

4

طارم، ماهنشان ، ابهر ، ایجرود

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي ، مهندسي بهداشت محيط

کارشناس کنترل کیفی آب و محيط زيست

2

طارم ، ماهنشان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( آب ) ، مهندسی محيط زيست ، مهندسي آبشناسی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی ، مهندسی منابع آب ، مدیریت منابع آب ، بهداشت محيط ، شيمي ، مهندسي شيمي ، ميكروبيولوژي

کارشناس امور مالی (حسابدار)

1

خدابنده

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ،مدیریت امور بانکی، حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

16

آب و فاضلاب روستایی استان سمنان

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي ندارد

کارشناس امور مالی (حسابدار)

1

سمنان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ،مدیریت امور بانکی، حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب

1

سمنان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست ، مهندسي شيمي، ميكروبيولوژي، بهداشت محيط ،‌مهندسي بهداشت محيط ، علوم آزمايشگاهي

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

4

3 سمنان ، 1 شاهرود

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

کارشناس تله متري ، مخابرات ، فيبر نوري ، شبكه هاي برق و PLC

1

دامغان

( زن / مرد  )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسی برق ( مخابرات ، الکترونیک ) ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار )

17

آب و فاضلاب روستایی استان سیستان  وبلوچستان

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي دارد

كارشناس شبكه

1

زاهدان

( زن / مرد  )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر( نرم افزار، سخت افزار) ، کامپیوتر- نرم افزار، کامپیوتر- سخت افزار ، علوم کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نرم افزار سیستم ، مهندسی فن آوری اطلاعات ، تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات ( IT ) ، رسانه گرایش فن آوری اطلاعات ، نرم افزار کامپیوتر ، سخت افزار کامپیوتر ، نرم افزار سیستم ، آمار و کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارشناس امور اداري

1

زاهدان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت سیستم ها)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری،مدیریت سیستم ها ،مدیریت آموزشی،مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک ،علوم تربیتی ( گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی )، برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

کارشناس امور مالی (حسابدار)

4

سرباز ، دلگان (زن/ مرد) ،  2 زهک (مرد)

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ، مدیریت امور بانکی، حسابداری ، حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

کارشناس کنترل کیفی آب و محيط زيست

1

زاهدان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( آب ) ، مهندسی محيط زيست ، مهندسي آبشناسی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی ، مهندسی منابع آب ، مدیریت منابع آب ، بهداشت محيط ، شيمي ، مهندسي شيمي ، ميكروبيولوژي

كارشناس حقوقي

3

سراوان ، چابهار ،زاهدان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ، حقوق محیط زیست ،حقوق تجارت بین الملل ، حقوق انرژی ، حقوق آب

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

1

زاهدان

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي و مهندسي بهداشت محيط

كارشناس تعميرات و نگهداري از تاسيسات

1

زاهدان

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات)

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

2

زهک ، زاهدان

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

1

زهک

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت بازرگاني ،  مديريت صنعتي ، مهندسي صنايع ، مديريت مالي ،  اقتصاد بازرگاني ، حسابداري

کارشناس  تله متری، مخابرات، فيبر نوري، شبكه هاي برق و PLC

3

زاهدان ، 2 زهك

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسی برق ( مخابرات ، الکترونیک ) ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار )

18

آب و فاضلاب روستایی استان فارس

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي دارد

مامور حراست

1

شیراز

( مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت سیستم ها)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری، ،مدیریت آموزشی،مدیریت MBA ،مدیریت مالی ، مدیریت استراتژیک ، امور مالی و مالیاتی ، امور دولتی ، مدیریت امور دفتری ، مطالعات اجتماعی ، علوم اجتماعی ( تمام گرایش ها ) پژوهش علوم اجتماعی ، جامعه شناسی ، علوم ارتباطات اجتماعی ، ارتباطات ، روانشناسی صنعتی و سازمانی ، روانشناسی شخصیت ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی عمومی

کارشناس امور مالی (حسابدار)

6

پاسارگاد، خنج ، مهر (زن/مرد) ، فراشبند، زرين دشت ، ارسنجان ( مرد)

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل ،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ، مدیریت امور بانکی ،حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

کارشناس کنترل کیفی آب و محيط زيست

4

فيروزآباد ، اقلید ، فسا ، سپیدان

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( آب ) ، مهندسی محيط زيست ، مهندسي آبشناسی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی ، مهندسی منابع آب ، مدیریت منابع آب ، بهداشت محيط ، شيمي ، مهندسي شيمي ، ميكروبيولوژي

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

3

2 شیراز ،  لامرد

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب

1

فسا

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست ، مهندسي شيمي، ميكروبيولوژي، بهداشت محيط ، مهندسي بهداشت محيط ، علوم آزمايشگاهي

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

4

جهرم ، استهبان ، نی ریز ، داراب

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت بازرگاني ،  مديريت صنعتي ، مهندسي صنايع ، مديريت مالي ،  اقتصاد بازرگاني ، حسابداري

كارشناس حقوقي

2

فسا ، آباده

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ، حقوق محیط زیست ، حقوق تجارت بین الملل ، حقوق انرژی ، حقوق آب

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

3

ممسني ، شیراز ، کازرون

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي ، مهندسي بهداشت محيط

کارشناس  تله متری، مخابرات ، فيبر نوري شبكه هاي برق و PLC

1

شیراز

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسی برق ( مخابرات ، الکترونیک ) ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار )

19

آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي ندارد

كارشناس شبكه

1

قزوین

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر( نرم افزار، سخت افزار) ، کامپیوتر- نرم افزار، کامپیوتر- سخت افزار ، علوم کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نرم افزار سیستم ، مهندسی فن آوری اطلاعات ، تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات ( IT ) ، رسانه گرایش فن آوری اطلاعات ، نرم افزار کامپیوتر ، سخت افزار کامپیوتر ، نرم افزار سیستم ، آمار و کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

3

3 قزوین

( 1زن / مرد و 2مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

مامور حراست

1

قزوین

( مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت سیستم ها)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری، ،مدیریت آموزشی،مدیریت MBA،مدیریت مالی ، مدیریت استراتژیک ، امور مالی و مالیاتی ، امور دولتی ، مدیریت امور دفتری ، مطالعات اجتماعی ، علوم اجتماعی ( تمام گرایش ها ) پژوهش علوم اجتماعی ، جامعه شناسی ، علوم ارتباطات اجتماعی ، ارتباطات ، روانشناسی صنعتی و سازمانی ، روانشناسی شخصیت ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی عمومی

کارشناس  تله متری ، مخابرات ، فيبر نوري ، شبكه هاي برق و PLC

1

قزوین

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسی برق ( مخابرات ، الکترونیک ) ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار )

کارشناس امور مالی (حسابدار)

2

قزوین

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ،مدیریت صنعتی کاربردی،مدیریت امور بانکی، حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

کارشناس امور اداري

2

قزوین

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت سیستم ها)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری،مدیریت سیستم ها ،مدیریت آموزشی،مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک ،علوم تربیتی ( گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی )، برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

كارشناس روابط عمومي

1

قزوین

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی ، امورفرهنگی ،  فرهنگ و ارتباطات ، علوم ارتباطات ، ارتباط تصویری ،  تبلیغ و ارتباطات فرهنگی ، روابط عمومی ، روزنامه نگاری ، حقوق ارتباطات ، تبلیغ و ارتباطات ، مدیریت رسانه ، معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات ، علوم اجتماعی ( ارتباطات اجتماعی ) ، علوم ارتباطات اجتماعی ( روزنامه نگاری ، روابط عمومی ) ، مدیریت دولتی ، معارف اسلامی ( تبلیغ و ارتباطات )

کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب

1

قزوین

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست ، مهندسي شيمي، ميكروبيولوژي، بهداشت محيط ، مهندسي بهداشت محيط ، علوم آزمايشگاهي

20

آب و فاضلاب روستایی استان قم

سهميه ايثارگري ندارد

سهميه معلولين عادي ندارد

كارشناس شبكه

1

قم

( زن / مرد )‌

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر( نرم افزار، سخت افزار) ، کامپیوتر- نرم افزار، کامپیوتر- سخت افزار ، علوم کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نرم افزار سیستم ، مهندسی فن آوری اطلاعات ، تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات ( IT ) ، رسانه گرایش فن آوری اطلاعات ، نرم افزار کامپیوتر ، سخت افزار کامپیوتر ، نرم افزار سیستم ، آمار و کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

1

قم

( زن / مرد )‌

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت بازرگاني ،  مديريت صنعتي ، مهندسي صنايع ، مديريت مالي ،  اقتصاد بازرگاني ، حسابداري

کارشناس  تله متری مخابرات ، فيبر نوري ،‌شبكه هاي برق و PLC

1

قم

( زن / مرد )‌

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسی برق ( مخابرات ، الکترونیک ) ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار )

کارشناس امور مالی (حسابدار)

1

قم

( زن / مرد )‌

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ، مدیریت امور بانکی، حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

کارشناس برنامه و بودجه

1

قم

( زن / مرد )‌

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت ( مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،،مدیریت سیستم و بهره وری، ،مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک،اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی،توسعه اقتصادی و برنامه ریزی،برنامه ریزی سیستم های اقتصادی،علوم اسلامی (اقتصاد) ، اقتصاد و معارف اسلامی و مدیریت ،مدیریت بازاریابی ،حسابداری،حسابرسی

كارشناس تعميرات و نگهداري از تاسيسات آب و فاضلاب

1

قم

( زن / مرد )‌

دارا بودن گواهينامه كارشناسي یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات)

21

آب و فاضلاب روستایی استان کردستان

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي ندارد

كارشناس حقوقي

1

سقز

(زن /  مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ، حقوق محیط زیست ، حقوق تجارت بین الملل ، حقوق انرژی ، حقوق آب

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

2

سروآباد ( زن / مرد ) ، دیواندره ( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي و مهندسي بهداشت محيط

کارشناس  تله متری مخابرات ، فيبر نوري ،‌شبكه هاي برق و PLC

1

سنندج

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسی برق ( مخابرات ، الکترونیک ) ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار )

كارشناس شبكه

3

قروه ، کامیاران ، بانه

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر( نرم افزار، سخت افزار) ، کامپیوتر- نرم افزار، کامپیوتر- سخت افزار ، علوم کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نرم افزار سیستم ، مهندسی فن آوری اطلاعات ، تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات ( IT ) ، رسانه گرایش فن آوری اطلاعات ، نرم افزار کامپیوتر ، سخت افزار کامپیوتر ، نرم افزار سیستم ، آمار و کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

3

2سنندج ( 1زن / مرد و 1مرد ) ، کامیاران ( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

کارشناس امور مالی (حسابدار)

2

قروه ، سقز

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل ،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ،مدیریت صنعتی کاربردی،مدیریت امور بانکی، حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب

1

سنندج

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست ، مهندسي شيمي، ميكروبيولوژي، بهداشت محيط ، مهندسي بهداشت محيط ،‌علوم آزمايشگاهي

22

آب و فاضلاب روستایی استان کرمان

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي دارد

كارشناس حقوقي

1

منوجان

(‌زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ، حقوق محیط زیست ، حقوق تجارت بین الملل ، حقوق انرژی

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

5

2کرمان ، بافت  ، رفسنجان ، جیرفت

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

مامور حراست

1

کرمان

( مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت سیستم ها)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری، ،مدیریت آموزشی،مدیریت MBA ،مدیریت مالی ، مدیریت استراتژیک ، امور مالی و مالیاتی ، امور دولتی ، مدیریت امور دفتری ، مطالعات اجتماعی ، علوم اجتماعی ( تمام گرایش ها ) پژوهش علوم اجتماعی ، جامعه شناسی ، علوم ارتباطات اجتماعی ، ارتباطات ، روانشناسی صنعتی و سازمانی ، روانشناسی شخصیت ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی عمومی

کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب

1

بم

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست ، مهندسي شيمي، ميكروبيولوژي، بهداشت محيط ، مهندسي بهداشت محيط ، علوم آزمايشگاهي

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

5

بم ، جیرفت ، سیرجان ، کرمان ، کهنوج

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي ، مهندسي بهداشت محيط

كارشناس شبكه

1

کرمان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر( نرم افزار، سخت افزار) ، کامپیوتر- نرم افزار، کامپیوتر- سخت افزار ، علوم کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نرم افزار سیستم ، مهندسی فن آوری اطلاعات ، تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات ( IT ) ، رسانه ( گرایش فن آوری اطلاعات ) ، نرم افزار کامپیوتر ، سخت افزار کامپیوتر ، نرم افزار سیستم ، آمار و کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارشناس کنترل کیفی آب و محيط زيست

1

عنبرآباد

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( آب ) ، مهندسی محيط زيست ، مهندسي آبشناسی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی ، مهندسی منابع آب ، مدیریت منابع آب ، بهداشت محيط ، شيمي ، مهندسي شيمي ، ميكروبيولوژي

23

آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي دارد

کارشناس امور اداري

3

کرمانشاه

( زن / مرد )

 

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت سیستم ها)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری،مدیریت سیستم ها ،مدیریت آموزشی،مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک ،علوم تربیتی ( گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی )، برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

6

4کرمانشاه (زن/مرد) ، گیلانغرب، صحنه (مرد )

 

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

3

اسلام آباد غرب ، پاوه ، کرمانشاه

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي ، مهندسي بهداشت محيط

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

1

جوانرود

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت بازرگاني ،  مديريت صنعتي ، مهندسي صنايع ، مديريت مالي ،  اقتصاد بازرگاني ، حسابداري

كارشناس حقوقي

1

کرمانشاه

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ، حقوق محیط زیست ، حقوق تجارت بین الملل ، حقوق انرژی ، حقوق آب

کارشناس فناوري اطلاعات

( حراست )

1

کرمانشاه

(مرد)

دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسي كامپيوتر (‌نرم افزار ،‌معماري سيستم هاي كامپيوتري ، سيستم هاي نرم افزاري ، هوش مصنوعي و رباتيك ، سيستم هاي نرم افزاري و الگوريتم محاسبات ، الگوريتم محاسبات ، نظريه هاي محاسبات و الگوريتم ، هوش مصنوعي ) ، علوم كامپيوتر ، مهندسي نرم افزار ، كامپيوتر – نرم افزار ، مهندسي فناوري اطلاعات ( طراحي و توليد نرم افزار ، معماري سازماني ، مديريت سيستم هاي اطلاعاتي ، شبكه هاي كامپيوتري ، سيستم هاي چند رسانه اي ، مخابرات امن ) ، معماري كامپيوتر ،‌كاربرد كامپيوتر و آناليز سيستم ، انفورماتيك ، آمار و كامپيوتر ، رياضي و علوم كامپيوتر

24

آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد

سهميه ايثارگري ندارد

سهميه معلولين عادي ندارد

کارشناس کنترل کیفی آب و محيط زيست

1

یاسوج

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( آب ) ، مهندسی محيط زيست ، مهندسي آبشناسی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی ، مهندسی منابع آب ، مدیریت منابع آب ، بهداشت محيط ، شيمي ، مهندسي شيمي ، ميكروبيولوژي

کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب

1

یاسوج

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست ، مهندسي شيمي، ميكروبيولوژي، بهداشت محيط ، مهندسي بهداشت محيط و علوم آزمايشگاهي

کارشناس  تله متری ، مخابرات ، فيبر نوري شبكه هاي برق و PLC

1

یاسوج

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسی برق ( مخابرات ، الکترونیک ) ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار )

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

2

بهمئی ( مرد ) ،

کهگیلویه ( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ، محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

1

گچساران

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي ، مهندسي بهداشت محيط

25

آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي دارد

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

5

3 آزاد شهر ،  رامیان ،  علی آباد

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

کارشناس امور اداري

2

گرگان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت سیستم ها)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری،مدیریت سیستم ها ،مدیریت آموزشی،مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک ،علوم تربیتی ( گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی )، برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

کارشناس امور آموزش

1

گرگان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی آموزشی ، تحقیقات آموزشی ، برنامه ریزی درسی ،  مدیریت ( مدیریت منابع انسانی ) ، علوم تربیتی ( آموزش و بهسازی منابع انسانی ) ، تكنولوژي آموزشي ، آموزش بزرگسالان

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

2

گرگان ، مراوه تپه

( مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي ، مهندسي بهداشت محيط

کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب

1

گرگان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست ، مهندسي شيمي، ميكروبيولوژي، بهداشت محيط ، مهندسي بهداشت محيط ، علوم آزمايشگاهي

کارشناس  تله متری ، مخابرات ، فيبر نوري ، شبكه هاي برق و PLC

1

گرگان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسی برق ( مخابرات ، الکترونیک ) ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار )

کارشناس کنترل کیفی آب و محيط زيست

1

گرگان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( آب ) ، مهندسی محيط زيست ، مهندسي آبشناسی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی ، مهندسی منابع آب ، مدیریت منابع آب ، بهداشت محيط ، شيمي ، مهندسي شيمي ، ميكروبيولوژي

کارشناس امور مالی (حسابدار)

3

گرگان ، گنبد ، مراوه تپه

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل ،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ،مدیریت صنعتی کاربردی،مدیریت امور بانکی، حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

2

آق قلا ، گرگان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر دريكي ازرشته هاي تحصيلي مديريت بازرگاني ،  مديريت صنعتي ، مهندسي صنايع ، مديريت مالي ،  اقتصاد بازرگاني ، حسابداري

26

آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي دارد

كارشناس شبكه

1

رشت

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر( نرم افزار، سخت افزار) ، کامپیوتر- نرم افزار، کامپیوتر- سخت افزار ، علوم کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نرم افزار سیستم ، مهندسی فن آوری اطلاعات ، تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات ( IT ) ، رسانه گرایش فن آوری اطلاعات ، نرم افزار کامپیوتر ، سخت افزار کامپیوتر ، نرم افزار سیستم ، آمار و کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارشناس امور اداري

2

رشت

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت سیستم ها)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری،مدیریت سیستم ها ،مدیریت آموزشی،مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک ،علوم تربیتی ( گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی )، برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

مامور حراست

1

رشت

( مرد)

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت سیستم ها)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری، ،مدیریت آموزشی،مدیریت MBA ،مدیریت مالی ، مدیریت استراتژیک ، امور مالی و مالیاتی ، امور دولتی ، مدیریت امور دفتری ، مطالعات اجتماعی ، علوم اجتماعی ( تمام گرایش ها ) پژوهش علوم اجتماعی ، جامعه شناسی ، علوم ارتباطات اجتماعی ، ارتباطات ، روانشناسی صنعتی و سازمانی ، روانشناسی شخصیت ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی عمومی

حسابرس

1

رشت

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ، مدیریت امور بانکی،مدیریت مالی ،حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

كارشناس روابط عمومي

1

رشت

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی ، امورفرهنگی ،  فرهنگ و ارتباطات ، علوم ارتباطات اجتماعی ، علوم ارتباطات ، ارتباط تصویری ،  تبلیغ و ارتباطات فرهنگی ، روابط عمومی ، روزنامه نگاری ، حقوق ارتباطات ، تبلیغ و ارتباطات ، مدیریت رسانه ، معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات ، علوم اجتماعی ( ارتباطات اجتماعی ) ، علوم ارتباطات اجتماعی ( روزنامه نگاری ، روابط عمومی ) ، مدیریت دولتی ، معارف اسلامی ( تبلیغ و ارتباطات )

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

8

فومن ، املش ، سیاهکل ، صومعه سرا ، رودسر ، آستانه اشرفیه ، ماسال ، انزلی

( مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي ، مهندسي بهداشت محيط

كارشناس حقوقي

1

رشت

( زن / مرد )

 

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ، حقوق محیط زیست ، حقوق تجارت بین الملل ، حقوق انرژی ، حقوق آب

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

4

تالش ، لنگرود ، رودبار ، آستارا

( مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

کارشناس امور مالی (حسابدار)

1

شفت

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ، مدیریت امور بانکی، حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

کارشناس کنترل کیفی آب و محيط زيست

1

لاهیجان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( آب ) ، مهندسی محيط زيست ، مهندسي آبشناسی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی ، مهندسی منابع آب ، مدیریت منابع آب ، بهداشت محيط ، شيمي ، مهندسي شيمي ، ميكروبيولوژي

27

آب و فاضلاب روستایی استان لرستان

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي ندارد

كارشناس شبكه

1

خرم آباد

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر( نرم افزار، سخت افزار) ، کامپیوتر- نرم افزار، کامپیوتر- سخت افزار ، علوم کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نرم افزار سیستم ، مهندسی فن آوری اطلاعات ، تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات ( IT ) ، رسانه گرایش فن آوری اطلاعات ، نرم افزار کامپیوتر ، سخت افزار کامپیوتر ، نرم افزار سیستم ، آمار و کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

1

خرم آباد

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت بازرگاني ،  مديريت صنعتي ، مهندسي صنايع ، مديريت مالي ،  اقتصاد بازرگاني ، حسابداري

كارشناس روابط عمومي

1

خرم آباد

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی ، امورفرهنگی ،  فرهنگ و ارتباطات ، علوم ارتباطات ، ارتباط تصویری ،  تبلیغ و ارتباطات فرهنگی ، روابط عمومی ، روزنامه نگاری ، حقوق ارتباطات ، تبلیغ و ارتباطات ، مدیریت رسانه ، معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات ، علوم اجتماعی ( ارتباطات اجتماعی ) ، علوم ارتباطات اجتماعی ( روزنامه نگاری ، روابط عمومی ) ، مدیریت دولتی ، معارف اسلامی ( تبلیغ و ارتباطات )

حسابرس

1

خرم آباد

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ، مدیریت امور بانکی،مدیریت مالی ،حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

كارشناس حقوقي

2

كوهدشت ، الیگودرز

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ، حقوق محیط زیست ، حقوق تجارت بین الملل ، حقوق انرژی ، حقوق آب

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

2

خرم آباد ، دورود

( مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

3

الشتر ، دلفان ، پلدختر

( مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي ،  مهندسي بهداشت محيط

کارشناس امور مالی (حسابدار)

1

دورود

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ، مدیریت امور بانکی، حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

کارشناس کنترل کیفی آب و محيط زيست

1

خرم آباد

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( آب ) ، مهندسی محيط زيست ، مهندسي آبشناسی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی ، مهندسی منابع آب ، مدیریت منابع آب ، بهداشت محيط ، شيمي ، مهندسي شيمي ، ميكروبيولوژي

28

آب و فاضلاب روستایی استان مازندران

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي دارد

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

9

نوشهر ، ساري ، رامسر ،تنکابن ، چالوس ، بهشهر ، بابل ، سوادکوه ، نور

( مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي ، مهندسي بهداشت محيط

کارشناس امور مالی (حسابدار)

4

چالوس ، بهشهر ، محمود آباد ، قائمشهر

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ، مدیریت امور بانکی، حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

3

سطح استان ، جویبار ، آمل

( مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

كارشناس تعميرات و نگهداري از تاسيسات

1

سطح استان

( مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات)

کارشناس امور اداري

1

سطح استان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت سیستم ها)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری،مدیریت سیستم ها ،مدیریت آموزشی،مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک ،علوم تربیتی ( گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی )، برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

کارشناس کنترل کیفی آب و محيط زيست

1

سطح استان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( آب ) ، مهندسی محيط زيست ، مهندسي آبشناسی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی ، مهندسی منابع آب ، مدیریت منابع آب ، بهداشت محيط ، شيمي ، مهندسي شيمي ، ميكروبيولوژي

29

آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي ندارد

کارشناس امور مالی (حسابدار)

2

سطح استان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ، مدیریت امور بانکی،مدیریت مالی ،حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

كارشناس حقوقي

1

سطح استان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ، حقوق محیط زیست ، حقوق تجارت بین الملل ، حقوق انرژی ، حقوق آب

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

4

سطح استان ، تفرش ، اراک ، شازند

( مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي ، مهندسي بهداشت محيط

کارشناس امور اداري

1

سطح استان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت سیستم ها)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری،مدیریت سیستم ها ،مدیریت آموزشی،مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک ،علوم تربیتی ( گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی )، برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

1

ساوه

( مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

2

اراک ، خنداب

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت بازرگاني ،  مديريت صنعتي ، مهندسي صنايع ، مديريت مالي ،  اقتصاد بازرگاني ، حسابداري

کارشناس کنترل کیفی آب و محيط زيست

2

ساوه ، شازند

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( آب ) ، مهندسی محيط زيست ، مهندسي آبشناسی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی ، مهندسی منابع آب ، مدیریت منابع آب ، بهداشت محيط ، شيمي ، مهندسي شيمي ، ميكروبيولوژي

30

آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي دارد

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

2

بندرعباس ، قشم

( مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

كارشناس حقوقي

2

بندرعباس ، میناب

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ، حقوق محیط زیست ، حقوق تجارت بین الملل ، حقوق انرژی ، حقوق آب

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

5

2بندرعباس ، میناب ، بستک ، جاسک

( مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي ، مهندسي بهداشت محيط

كارشناس تعميرات و نگهداري از تاسيسات

1

بندرعباس

( مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات)

کارشناس  تله متری ، مخابرات ، فيبر نوري ، شبكه هاي برق و PLC

1

بندرعباس

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسی برق ( مخابرات ، الکترونیک ) ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار )

کارشناس کنترل کیفی آب و محيط زيست

1

پارسیان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( آب ) ، مهندسی محيط زيست ، مهندسي آبشناسی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی ، مهندسی منابع آب ، مدیریت منابع آب ، بهداشت محيط ، شيمي ، مهندسي شيمي ، ميكروبيولوژي

كارشناس شبكه

1

بندرعباس

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر( نرم افزار، سخت افزار) ، کامپیوتر- نرم افزار، کامپیوتر- سخت افزار ، علوم کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نرم افزار سیستم ، مهندسی فن آوری اطلاعات ، تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات ( IT ) ، رسانه گرایش فن آوری اطلاعات ، نرم افزار کامپیوتر ، سخت افزار کامپیوتر ، نرم افزار سیستم ، آمار و کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارشناس ایمنی ، بهداشت و حفاظت کار

1

بندرعباس

( مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط ، مهندسی ایمنی و حفاظت کار

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

1

میناب

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت بازرگاني ،  مديريت صنعتي ، مهندسي صنايع ، مديريت مالي ،  اقتصاد بازرگاني ، حسابداري

31

آب و فاضلاب روستایی استان همدان

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي ندارد

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

6

ملایر ، نهاوند ، کبودرآهنگ ، اسدآباد ، تویسرکان ، رزن

( مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

1

همدان

( مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب ، آب وفاضلاب) ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي مكانيك (سيالات) ، مهندسي هيدرولوژي ، هيدرولوژي و مهندسي بهداشت محيط

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

1

همدان

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت بازرگاني ،  مديريت صنعتي ، مهندسي صنايع ، مديريت مالي ،  اقتصاد بازرگاني ، حسابداري

کارشناس امور مالی (حسابدار)

2

نهاوند ، اسدآباد

( مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ، مدیریت امور بانکی،مدیریت مالی ،حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

32

آب و فاضلاب روستایی استان یزد

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي دارد

حسابرس

1

یزد

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی مدیریت امور بانکی،مدیریت مالی ،حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

کارشناس ایمنی ، بهداشت و حفاظت کار

1

یزد

( مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط ، مهندسی ایمنی و حفاظت کار

کارشناس امور مالی (حسابدار)

2

یزد

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی مدیریت امور بانکی ،حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

كارشناس روابط عمومي

1

یزد

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی ، امورفرهنگی ،  فرهنگ و ارتباطات ، علوم ارتباطات اجتماعی ، علوم ارتباطات ، ارتباط تصویری ،  تبلیغ و ارتباطات فرهنگی ، روابط عمومی ، روزنامه نگاری ، حقوق ارتباطات ، تبلیغ و ارتباطات ، مدیریت رسانه ، معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات ، علوم اجتماعی ( ارتباطات اجتماعی ) ، علوم ارتباطات اجتماعی ( روزنامه نگاری ، روابط عمومی ) ، مدیریت دولتی ، معارف اسلامی ( تبلیغ و ارتباطات )

كارشناس طراحي تاسيسات و تجهيزات آب و فاضلاب

5

4 یزد ، 1 تفت

( مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي  عمران ( عمران ، آب ، آب و فاضلاب ) ،محيط زيست ، مهندسي محیط زیست ، مهندسی مکانیک ( سیالات ) مهندسی هیدرولوژی ، هیدرولوژی ، مهندسی بهداشت محيط

كارشناس شبكه

2

یزد

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر( نرم افزار، سخت افزار) ، کامپیوتر- نرم افزار، کامپیوتر- سخت افزار ، علوم کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نرم افزار سیستم ، مهندسی فن آوری اطلاعات ، تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات ( IT ) ، رسانه گرایش فن آوری اطلاعات ، نرم افزار کامپیوتر ، سخت افزار کامپیوتر ، نرم افزار سیستم ، آمار و کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

2

یزد – تفت

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت بازرگاني ،  مديريت صنعتي ، مهندسي صنايع ، مديريت مالي ،  اقتصاد بازرگاني ، حسابداري

مامور حراست

1

یزد

( مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت سیستم ها)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری، ،مدیریت آموزشی،مدیریت MBA ،مدیریت مالی ، مدیریت استراتژیک ، امور مالی و مالیاتی ، امور دولتی ، مدیریت امور دفتری ، مطالعات اجتماعی ، علوم اجتماعی ( تمام گرایش ها ) پژوهش علوم اجتماعی ، جامعه شناسی ، علوم ارتباطات اجتماعی ، ارتباطات ، روانشناسی صنعتی و سازمانی ، روانشناسی شخصیت ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی عمومی

33

 

مدیریت منابع آب ایران

سهميه ايثارگري ندارد

سهميه معلولين عادي ندارد

كارشناس حقوقي

1

تهران

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ،حقوق محیط زیست ،حقوق تجارت بین الملل ،حقوق انرژی‌، حقوق آب

كارشناس منابع آب

13

8 تهران

(حوضه های آبریز) –

5 تهران

(واحد مطالعات پایه)

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي و بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران( آب ، بهره برداري از سد و شبكه ) ، مهندسي كشاورزي (آب ، آبياري و زهكشي ، منابع آب ) ، مهندسي آبشناسي ،  هيدروژئولوژي ، هیدرولوژی ، مهندسي منابع آب ،  مديريت منابع آب، مهندسي رودخانه و  سواحل ، زمين‌شناسي ، ژئوفيزيك ( الكتريك ، لرزه )

كارشناس كنترل كيفي آب و محيط زيست

2

تهران

(حوضه های آبریز)

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه کارشناسی یا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( آب ) ، مهندسی محيط زيست ، مهندسي آبشناسی ، هیدرولوژی ، هیدروژئولوژی ، مهندسی منابع آب ، مدیریت منابع آب ، بهداشت محيط ، شيمي ، مهندسي شيمي ، ميكروبيولوژي

كارشناس حفاظت و بهره برداري از آبهاي زيرزميني

5

تهران

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي و بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب) ، زمين‌شناسي ، مهندس كشاورزي(آب، آبياري، مهندسی منابع آب) ، هيدروفيزيك، ژئوفيزيك(‌ الكتريك، لرزه ) ، مديريت منابع آب، هيدروژئولوژي ، زمين‌شناسي

كارشناس مالي(حسابدار)

2

تهران

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ،مدیریت صنعتی کاربردی،مدیریت امور بانکی، حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

كارشناس بررسيهاي اجتماعي

3

تهران

(حوضه های آبریز)

( زن / مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی جامعه شناسی ( کلیه گرایش ها ) ، علوم اجتماعی ( کلیه گرایش ها ) ، ارتباطات اجتماعی ، برنامه ریزی علوم اجتماعی ، پژوهشگری علوم اجتماعی ، مردم شناسی ، جمعیت شناسی ، تحقیق در ارتباطات اجتماعی

كارشناس برنامه‌ريزي و تخصيص آب

2

تهران

(حوضه های آبریز)

( زن / مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي و بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران( آب ، بهره برداري از سد و شبكه ) ، مهندسي كشاورزي (آب ، آبياري و زهكشي ، منابع آب ) ، مهندسي آبشناسي ،  هيدروژئولوژي ، هیدرولوژی ، مهندسي منابع آب ،  مديريت منابع آب، مهندسي رودخانه و  سواحل ، زمين‌شناسي ، ژئوفيزيك ( الكتريك ، لرزه )

مامور حراست

1

تهران

(مرد)

دارا بودن گواهینامه کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت ( مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت سیستم ها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی ، مدیریت MBA ، مدیریت مالی ، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، مطالعات اجتماعی ، علوم اجتماعی (تمام گرایش ها) ، پژوهش علوم اجتماعی، جامعه شناسی ، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات ، روانشناسی صنعتی و سازمانی ، روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی عمومی

کارشناس فناوری اطلاعات           ( حراست)

1

تهران

(مرد)

دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر ( نرم افزار ، معماری سیستم های کامپیوتری، سیستم های نرم افزاری ، هوش مصنوعی و رباتیک، سیستم های نرم افزاری و الگوریتم محاسبات ، الگوریتم محاسبات ، نظریه های محاسبات و الگوریتم ، هوش مصنوعی) ، علوم کامپیوتر ، مهندسی نرم افزار ، کامپیوتر – نرم افزار ، مهندسی فناوری اطلاعات ( طراحی و تولید نرم افزار، معماری سازمانی ، مدیریت سیستم های اطلاعاتی ، شیکه های کامپیوتری ، سیستم های چند رسانه ای ، مخابرات امن)، معماری کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر ، کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ، انفورماتیک ، آمار و کامپیوتر ، ریاضی و علوم کامپیوتر

مهندس برق ( الکترونیک)

1

تهران

( زن / مرد)

درا بودن گواهینامه کارشناس یا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندس برق ( الکترونیک ، مخابرات)

34

آب منطقه ای آذربایجان غربی

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي ندارد

كارشناس بهره برداري، تعميرات و نگهداري از سازه هاي آبي

5

2 سلماس- سردشت- ماكو- بوكان

( مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي برق (قدرت، شبكه‌ انتقال، توزيع) ، مكانيك (حرارت سيالات ، حرارتي – برودتي ، طراحي نيروگاه ) ، مهندسی عمران ( آب ، عمران ، بهره برداري از سد و شبكه ، ساختمان هاي آبي)، مهندسی آبشناسي ، سازه‌هاي آبي، مهندسي منابع آب ، مديريت منابع آب

كارشناس حفاظت و بهره‌برداري از آبهاي زيرزميني

2

ارومیه – ماکو

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب) ، زمين‌شناسي ، مهندس كشاورزي(آب، آبياري، مهندسی منابع آب) ، هيدروفيزيك، ژئوفيزيك ( الكتريك ، لرزه ) ، مديريت منابع آب، هيدروژئولوژي

كارشناس منابع آب

3

تکاب- سلماس – ماكو

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي و بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران( آب ، بهره برداري از سد و شبكه ) ، مهندسي كشاورزي (آب ، آبياري و زهكشي ، منابع آب ) ، مهندسي آبشناسي ،  هيدروژئولوژي ، هیدرولوژی ، مهندسي منابع آب ،  مديريت منابع آب، مهندسي رودخانه و  سواحل ، زمين‌شناسي ، ژئوفيزيك ( الكتريك ، لرزه )

35

آب منطقه ای تهران

سهميه ايثارگري ندارد

سهميه معلولين عادي ندارد

كارشناس بهره برداري، تعميرات و نگهداري از سازه هاي آبي

2

سد نمرود

( مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي برق (قدرت، شبكه‌ انتقال، توزيع) ، مكانيك (حرارت سيالات ، حرارتي – برودتي ، طراحي نيروگاه ) ، مهندسی عمران ( آب ، عمران ، بهره برداري از سد و شبكه ، ساختمان هاي آبي)، مهندسی آبشناسي ، سازه‌هاي آبي، مهندسي منابع آب ، مديريت منابع آب

كارشناس حفاظت و بهره‌برداري از آبهاي زيرزميني

1

تهران

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب) ، زمين‌شناسي ، مهندس كشاورزي(آب، آبياري، مهندسی منابع آب) ، هيدروفيزيك، ژئوفيزيك ( الكتريك ، لرزه ) ، مديريت منابع آب، هيدروژئولوژي

کارشناس حقوقی

2

دماوند – فيروز كوه

(زن ومرد)

دارا بودن گواهینامه كارشناسي يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق، حقوق قضایی، حقوق جزاوجرم شناسی، حقوق کیفری و جرم شناسی، علوم قضایی، فقه وحقوق ، معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)، حقوق بین الملل، فقه وحقوق جزا، فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی، فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، فقه و حقوق جزای اسلامی، حقوق بین الملل عمومی ، حقوق محیط زیست ، حقوق تجارت بین الملل ، حقوق انرژی ، حقوق آب

36

آب منطقه ای اصفهان

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي ندارد

كارشناس منابع آب

7

كاشان – 2 سميرم – فريدن – گلپايگان-    2 شهر ضا

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي و بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران( آب ، بهره برداري از سد و شبكه ) ، مهندسي كشاورزي (آب ، آبياري و زهكشي ، منابع آب ) ، مهندسي آبشناسي ،  هيدروژئولوژي ، هیدرولوژی ، مهندسي منابع آب ،  مديريت منابع آب، مهندسي رودخانه و  سواحل ، زمين‌شناسي ، ژئوفيزيك ( الكتريك ، لرزه )

كارشناس بهره برداري، تعميرات و نگهداري از سازه هاي آبي

1

فريدن

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي برق (قدرت، شبكه‌ انتقال، توزيع) ، مكانيك (حرارت سيالات ، حرارتي – برودتي ، طراحي نيروگاه ) ، مهندسی عمران ( آب ، عمران ، بهره برداري از سد و شبكه ، ساختمان هاي آبي)، مهندسی آبشناسي ، سازه‌هاي آبي، مهندسي منابع آب ، مديريت منابع آب

كارشناس حفاظت و بهره‌برداري از آبهاي زيرزميني

1

اصفهان

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب) ، زمين‌شناسي ، مهندس كشاورزي(آب، آبياري، مهندسی منابع آب) ، هيدروفيزيك، ژئوفيزيك ( الكتريك ، لرزه ) ، مديريت منابع آب، هيدروژئولوژي

كارشناس حقوقي

1

اصفهان

( زن/مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ، حقوق محیط زیست ، حقوق تجارت بین الملل ، حقوق انرژی ، حقوق آب

37

آب منطقه ای خراسان رضوی

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي ندارد

كارشناس تداركات

1

نيشابور

( زن/مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی ( تمام گرايشها)  ،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری ، مدیریت مالی ، امورمالی و مالیاتی ، حسابداری ، حسابرسی ، حسابداری و امورمالی

كارشناس حقوقي

1

قوچان

( زن/مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ، حقوق محیط زیست ، حقوق تجارت بین الملل ، حقوق انرژی ، حقوق آب

کارشناس آزمایشگاه آب

1

مشهد

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست ، مهندسي شيمي، ميكروبيولوژي، بهداشت محيط ،مهندسي بهداشت محيط ،  علوم آزمايشگاهي

کارشناس مالی (حسابدار)

1

كلات

( زن/مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل ،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ،مدیریت صنعتی کاربردی،مدیریت امور بانکی، حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

کارشناس منابع آب

2

تربت جام- تربت حيدريه

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي و بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران( آب ، بهره برداري از سد و شبكه ) ، مهندسي كشاورزي (آب ، آبياري و زهكشي ، منابع آب ) ، مهندسي آبشناسي ،  هيدروژئولوژي ، هیدرولوژی ، مهندسي منابع آب ،  مديريت منابع آب، مهندسي رودخانه و  سواحل ، زمين‌شناسي ، ژئوفيزيك ( الكتريك ، لرزه )

كارشناس بهره برداري، تعميرات و نگهداري از سازه هاي آبي

1

کلات

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي برق (قدرت، شبكه‌ انتقال، توزيع) ، مكانيك (حرارت سيالات ، حرارتي – برودتي ، طراحي نيروگاه ) ، مهندسی عمران ( آب ، عمران ، سد و شبكه هاي آبياري ، ساختمان هاي آبي)، مهندسی آبشناسي ، سازه‌هاي آبي، مهندسي منابع آب ، مديريت منابع آب

كارشناس حفاظت و بهره‌برداري از آبهاي زيرزميني

1

مشهد

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب) ، زمين‌شناسي ، مهندس كشاورزي(آب، آبياري، مهندسی منابع آب) ، هيدروفيزيك، ژئوفيزيك ( الكتريك ، لرزه ) ، مديريت منابع آب، هيدروژئولوژي

كارشناس اداري

1

تربت حيدريه

( زن/مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت (مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت سیستم ها)،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی،مدیریت بازرگانی،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری،مدیریت سیستم ها ،مدیریت آموزشی،مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک ،علوم تربیتی
( گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی )، برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

38

آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي دارد

کارشناس حقوقی

1

زاهدان

( زن/مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ، حقوق محیط زیست ، حقوق تجارت بین الملل ، حقوق انرژی ، حقوق آب

كارشناس بهره برداري، تعميرات و نگهداري از سازه هاي آبي

2

زاهدان

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي برق (قدرت، شبكه‌ انتقال، توزيع) ، مكانيك (حرارت سيالات ، حرارتي – برودتي ، طراحي نيروگاه ) ، مهندسی عمران ( آب ، عمران ، سد و شبكه هاي آبياري ، ساختمان هاي آبي)، مهندسی آبشناسي ، سازه‌هاي آبي، مهندسي منابع آب ، مديريت منابع آب

كارشناس منابع آب

3

چابهار- نيكشهر- هيرمند

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي و بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران( آب ، بهره برداري از سد و شبكه ) ، مهندسي كشاورزي (آب ، آبياري و زهكشي ، منابع آب ) ، مهندسي آبشناسي ،  هيدروژئولوژي ، هیدرولوژی ، مهندسي منابع آب ،  مديريت منابع آب، مهندسي رودخانه و  سواحل ، زمين‌شناسي ، ژئوفيزيك ( الكتريك ، لرزه )

کارشناس مالی (حسابدار)

3

چابهار – سرباز- زاهدان

( زن/مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل ،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ،مدیریت صنعتی کاربردی،مدیریت امور بانکی، حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

كارشناس مهندسي تاسيسات و سازه‌هاي آبي

1

زاهدان

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته‌هاي تحصیلی عمران(كليه گرايشها) ، مهندسي زمين‌شناسي

كارشناس حفاظت و بهره‌برداري از آبهاي زيرزميني

1

زاهدان

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب) ، زمين‌شناسي ، مهندس كشاورزي(آب، آبياري، مهندسی منابع آب) ، هيدروفيزيك، ژئوفيزيك ( الكتريك ، لرزه ) ، مديريت منابع آب، هيدروژئولوژي

کارشناس برنامه‌ريزي و تخصیص آب

1

زاهدان

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب، سد و شبكه هاي) ، مهندسي كشاورزي(آب،آبياري و زهکشی ، منابع آب)، مهندسي آبشناسي،  هيدرولوژي،هیدروژئولوژی،  مهندسي منابع آب، زمین شناسی

39

آب منطقه ای فارس

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي دارد

كارشناس حقوقي

1

جهرم

( زن/مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ، حقوق محیط زیست ، حقوق تجارت بین الملل ، حقوق انرژی ، حقوق آب

كارشناس منابع آب

5

فسا-فيروز آباد – ارسنجان – بوانات – لامرد

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي و بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران( آب ، بهره برداري از سد و شبكه ) ، مهندسي كشاورزي (آب ، آبياري و زهكشي ، منابع آب ) ، مهندسي آبشناسي ،  هيدروژئولوژي ، هیدرولوژی ، مهندسي منابع آب ،  مديريت منابع آب، مهندسي رودخانه و  سواحل ، زمين‌شناسي ، ژئوفيزيك ( الكتريك ، لرزه )

كارشناس بهره برداري، تعميرات و نگهداري از سازه هاي آبي

3

قير و كارزين ، زرين دشت (زن/ مرد) – سد سيوند (مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي برق (قدرت، شبكه‌ انتقال، توزيع) ، مكانيك (حرارت سيالات ، حرارتي – برودتي ، طراحي نيروگاه ) ، مهندسی عمران ( آب ، عمران ، بهره برداري از سد و شبكه ، ساختمان هاي آبي)، مهندسی آبشناسي ، سازه‌هاي آبي، مهندسي منابع آب ، مديريت منابع آب

كارشناس حفاظت و بهره‌برداري از آبهاي زيرزميني

1

شیراز

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب) ، زمين‌شناسي ، مهندس كشاورزي(آب، آبياري، مهندسی منابع آب) ، هيدروفيزيك، ژئوفيزيك ( الكتريك ، لرزه ) ، مديريت منابع آب، هيدروژئولوژي

كارشناس تداركات

1

شیراز

( زن/مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ، مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی ( تمام گرايشها)  ،مدیریت بیمه،مدیریت سیستم و بهره وری ، مدیریت مالی ، امورمالی و مالیاتی ، حسابداری ، حسابرسی ، حسابداری و امورمالی

40

آب منطقه ای  کرمان

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي دارد

كارشناس منابع آب

13

عنبرآباد- 2منوجان- انار-  جيرفت- رودبار- 2 ارزوئيه-  كهنوج – ريگان –  فهرج – رستم آباد – قلعه گنج

(مرد)

دارا بودن گواهينامه كارشناسي و بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران( آب ، بهره برداري از سد و شبكه ) ، مهندسي كشاورزي (آب ، آبياري و زهكشي ، منابع آب ) ، مهندسي آبشناسي ،  هيدروژئولوژي ، هیدرولوژی ، مهندسي منابع آب ،  مديريت منابع آب، مهندسي رودخانه و  سواحل ، زمين‌شناسي ، ژئوفيزيك ( الكتريك ، لرزه )

كارشناس بهره برداري، تعميرات و نگهداري از سازه هاي آبي

2

سيرجان- رودبار

(مرد)‌

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي برق (قدرت، شبكه‌ انتقال، توزيع) ، مكانيك (حرارت سيالات ، حرارتي – برودتي ، طراحي نيروگاه ) ، مهندسی عمران ( آب ، عمران ، بهره برداري از سد و شبكه ، ساختمان هاي آبي)، مهندسی آبشناسي ، سازه‌هاي آبي، مهندسي منابع آب ، مديريت منابع آب

كارشناس مهندسي تاسيسات و سازه‌هاي آبي

4

پروژه هاي سطح استان

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته‌هاي تحصیلی عمران(كليه گرايشها) ، مهندسي زمين‌شناسي

کارشناس حقوقی

2

کرمان

( زن/مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی حقوق،حقوق قضایی،حقوق جزاوجرم شناسی،حقوق کیفری و جرم شناسی،علوم قضایی،فقه وحقوق ،معارف اسلامی وحقوق، حقوق خصوصی،حقوق عمومی،الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق اسلامی)،حقوق بین الملل،فقه وحقوق جزا،فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی،فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ،فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی ، فقه وحقوق جزای اسلامی،حقوق بین الملل عمومی ، حقوق محیط زیست ، حقوق تجارت بین الملل ، حقوق انرژی ، حقوق آب

كارشناس برنامه ريزي و تخصيص آب

1

کرمان

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب، سد و شبكه) ، مهندسي كشاورزي(آب ، آبياري و زهکشی  ، منابع آب)، مهندسي آبشناسي، هيدرولوژي،هیدروژئولوژی، مهندسي منابع آب،زمین شناسی

كارشناس حفاظت و بهره‌برداري از آبهاي زيرزميني

1

کرمان

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب) ، زمين‌شناسي ، مهندس كشاورزي(آب، آبياري، مهندسی منابع آب) ، هيدروفيزيك، ژئوفيزيك ( الكتريك ، لرزه ) ، مديريت منابع آب، هيدروژئولوژي

کارشناس مالی (حسابدار)

1

کرمان

( زن/مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل ،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ،مدیریت صنعتی کاربردی،مدیریت امور بانکی ،حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

41

آب منطقه ای

مازندران

سهميه ايثارگري دارد

سهميه معلولين عادي ندارد

كارشناس منابع آب

4

بهشهر – آمل – بابل – ساری

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي و بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران( آب ، بهره برداري از سد و شبكه ) ، مهندسي كشاورزي (آب ، آبياري و زهكشي ، منابع آب ) ، مهندسي آبشناسي ،  هيدروژئولوژي ، هیدرولوژی ، مهندسي منابع آب ،  مديريت منابع آب، مهندسي رودخانه و  سواحل ، زمين‌شناسي ، ژئوفيزيك ( الكتريك ، لرزه )

كارشناس مهندسي تاسيسات و سازه‌هاي آبي

1

استان

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته‌هاي تحصیلی عمران(كليه گرايشها) ،  مهندسي زمين‌شناسي

كارشناس حفاظت و بهره‌برداري از آبهاي زيرزميني

1

ساری

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب) ، زمين‌شناسي ، مهندس كشاورزي(آب، آبياري، مهندسی منابع آب) ، هيدروفيزيك، ژئوفيزيك ( الكتريك ، لرزه ) ، مديريت منابع آب، هيدروژئولوژي

42

آب منطقه ای

هرمزگان

سهميه ايثارگري ندارد

سهميه معلولين عادي ندارد

مهندس برق (قدرت)

1

بندرعباس

(زن/مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی برق ( قدرت ، شبکه های انتقال و توزیع ) ، مهندسی تکنولوژی برق

كارشناس بهره برداري، تعميرات و نگهداري از سازه هاي آبي

1

میناب

(زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي برق (قدرت، شبكه‌ انتقال، توزيع) ، مكانيك (حرارت سيالات ، حرارتي – برودتي ، طراحي نيروگاه ) ، مهندسی عمران ( آب ، عمران ، بهره برداري از سد و شبكه ، ساختمان هاي آبي)، مهندسی آبشناسي ، سازه‌هاي آبي، مهندسي منابع آب ، مديريت منابع آب

كارشناس منابع آب

3

شمیل-ميناب–بندر عباس

(زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي و بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران( آب ، بهره برداري از سد و شبكه ) ، مهندسي كشاورزي (آب ، آبياري و زهكشي ، منابع آب) ، مهندسي آبشناسي ،  هيدروژئولوژي ، هیدرولوژی ، مهندسي منابع آب ،  مديريت منابع آب، مهندسي رودخانه و  سواحل ، زمين‌شناسي ، ژئوفيزيك ( الكتريك ، لرزه )

كارشناس حفاظت و بهره‌برداري از آبهاي زيرزميني

1

بندرعباس

( زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب) ، زمين‌شناسي ، مهندس كشاورزي(آب، آبياري، مهندسی منابع آب) ، هيدروفيزيك، ژئوفيزيك ( الكتريك ، لرزه ) ، مديريت منابع آب، هيدروژئولوژي

43

آب منطقه ای

یزد

سهميه ايثارگري ندارد

سهميه معلولين عادي ندارد

كارشناس مالي (حسابدار)

1

يزد

(زن/مرد )

دارا بودن گواهینامه كارشناسي يا بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی( تمام گرایش ها) ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی،مدیریت بازاریابی بین الملل ،مدیریت اجرایی،مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی،مدیریت MBA ، مدیریت اموردولتی،امورمالی و مالیاتی ،مدیریت صنعتی کاربردی،مدیریت امور بانکی، حسابداری،حسابرسی ، حسابداری و امور مالی

كارشناس حفاظت و بهره‌برداري از آبهاي زيرزميني

7

یزد- 2 خاتم- 2 بافق –اردكان –ابركوه

(زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران(آب) ، زمين‌شناسي ، مهندس كشاورزي(آب، آبياري، مهندسی منابع آب) ، هيدروفيزيك، ژئوفيزيك ( الكتريك ، لرزه ) ، مديريت منابع آب، هيدروژئولوژي

كارشناس منابع آب

1

خاتم

(زن/مرد )

دارا بودن گواهينامه كارشناسي و بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران( آب ، بهره برداري از سد و شبكه ) ، مهندسي كشاورزي (آب ، آبياري و زهكشي ، منابع آب ) ، مهندسي آبشناسي ،  هيدروژئولوژي ، هیدرولوژی ، مهندسي منابع آب ،  مديريت منابع آب، مهندسي رودخانه و  سواحل ، زمين‌شناسي ، ژئوفيزيك ( الكتريك ، لرزه )

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا