اصلاح تصویب‌نامه درخصوص بودجه سال ۱۳۹۲ سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی (تصويب نامه شماره ۱۰۰۹۹۶/ت۴۹۰۵۱هـ مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

اصلاح تصویب‌نامه درخصوص بودجه سال ۱۳۹۲ سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی (تصويب نامه شماره ۱۰۰۹۹۶/ت۴۹۰۵۱هـ مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲- تصویب نمود:

بند (۱۱) پیوست تصویب‌نامه شماره ۵۲۵۷۲/ت۴۹۰۵۱ک مورخ ۵/۳/۱۳۹۲ موضوع بودجه سال ۱۳۹۲ سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی حذف و بند (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱۲- سازمانهای مناطق آزاد مجازند هزینه‌های انجام خدمات شهری (از قبیل بازدید فنی خودروها) و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، رفاهی (مانند امور ورزشی)، بهداشتی، آموزشی و امور فرهنگی را با رعایت ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیئت مدیره دریافت و به حساب درآمد سازمان منظور نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور – محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.