دستورالعمل و روش اجرايي آيين‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري -صنعتي

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

عوارض شماره‌گذاري

عوارض شماره‌گذاري وسايط نقليه در مناطق آزاد به شرح زير است:

خودروهاي سواري شخصي                000/000/1              ريال

2-1-                خودروهاي سواري عمومي (تاكسي)                000/700                ريال

3-1-      انواع كاميون   000/500                ريال

4-1-      وانتهاي يك كابين                000/500/1            ريال

5-1-      وانتهاي دو كابين                000/500/2            ريال

6-1-                ميني‌بوس با كولر 000/200 ريال و بدون كولر        000/700                ريال

7-1-      اتوبوس با كولر 000/400 ريال و بدون كولر                000/300/1            ريال

8-1-      كاميونت                000/700                ريال

9-1-      موتور سيكلت دنده‌اي                000/800                ريال

10-1-     موتور سيكلت‌گازي بدون دنده                000/400                ريال

11-1-     دوچرخه از هر نوع بطور مقطوع    000/10                ريال

12-1-    ليفتراك                000/50                ريال

13-1-                خودروهاي راهسازي به استثناي كاميون و كمپرسي                000/200                 ريال

14-1-                خودروهاي كشاورزي از هر نوع          000/200                ريال

عوارض شماره‌گذاري به شرح بندهاي فوق در آغاز هر سال بر حسب شرايط با تصويب هيات مديره سازمان هر منطقه تا پنجاه درصد نسبت به سال قبل قابل تغيير است.

عوارض سالانه خودروها

عوارض سالانه وسايط نقليه موتوري كه در مناطق آزاد شماره‌گذاري شده‌اند به استثناي موتور سيكلت، جرثقيل، ليفتراك و خودروهاي راهسازي و كشاوزي به شرح زير است:

1-2-      انواع خودروي سواري                000/50                ريال

2-2-     انواع وانتهاي دو كابين                000/100                ريال

3-2-     انواع وانتهاي يك كابين      000/80                ريال

4-2-     انواع اتوبوس   000/60                ريال

5-2-     انواع ميني‌بوس                000/30                ريال

6-2-     ساير                000/50                ريال

3- عوارض تردد

عوارض يكبار تردد وسايط نقليه موتوري كه در مناطق آزاد شماره‌گذاري نشده‌اند براي حداكثر ده روز تردد در هر منطقه به شرح زير است و در صورت تردد و يا توقف بيش از ده روز مشمول عوارض تردد سالانه خواهند بود:

1-1-3- انواع خودروي سواري                000/10                ريال

2-1-3-                انواع وانتهاي دوكابين                000/20                كابين

3-1-3-                انواع وانتهاي يك كابين      000/10                ريال

4-1-3-                انواع كاميون   000/100                ريال

5-1-3-                انواع كاميونت 000/50                ريال

6-1-3-                انواع اتوبوس   000/100                ريال

7-1-3-                انواع ميني‌بوس                000/50                ريال

8-1-3-                ساير به ازاي هر سيلندر                500/2                ريال

2-3-     عوارض تردد سالانه وسايط نقليه موتوري كه در مناطق آزاد شماره‌گذاري نشده‌اند براي حداكثر يكسال تردد در هر منطقه به شرح ذير است و در صورت تردد و يا توقف بيش از يك سال مشمول عوارض شماره‌گذاري خواهند شد:

1-2-3-                انواع خودروي سواري                000/10                ريال

2-2-3-                انواع وانتهاي دوكابين                000/200                ريال

3-2-3-  انواع وانتهاي يك كابين      000/160                ريال

4-2-3-  انواع اتوبوس   000/120                ريال

5-2-3-  انواع ميني‌بوس                000/60                ريال

6-2-3-  انواع كاميون   000/120                ريال

7-2-3-  انواع كاميونت 000/60                ريال

8-2-3-  ساير به ازاي هر سيلندر  000/25                ريال

عوارض تردد به شرح بندهاي 1-1-3  الي 8—2-3 فوق در آغاز هر سال برحسب شرايط با تصويب هيات مديره سازمان هر منطقه تا پنجاه درصد نسبت به سال قبل قابل تغيير است.

عوارض خروج

عوارض خروج درهر بار 000/50 ريال است كه در آغاز هر سال برحسب شرايط و با تصويب هيات مديره سازمان هر منطقه تا پنجاه درصد نسبت به سال قبل قابل تغيير است.

عوارض فعاليت (پذيره)

عوارض سالانه انواع فعاليتها به شرح زير است.

با تصويب هيات مديره سازمان هر منطقه تا پنجاه درصد نسبت به سال قبل قابل تغيير است.

1-5-      خادماتي به ازاي هر متر مربع زيربنا      1000                ريال

2-5-     صنعتي  به ازاي هر متر مربع زيربنا                1500                ريال

3-5-     سياحتي به ازاي هر متر مربع زيربنا      500                ريال

4-5-     تجاري به ازاي هر متر مربع زيربنا                10000                ريال

5-5-     هتل داري به ازاي هر متر مربع زيربنا                500                ريال

6-5-     انبارداري به ازاي هر متر مربع زيربنا      2000                ريال

7-5-     حمل و نقل به ازاي هر متر مربع زيربنا                1000                ريال

8-5-     دفاتر مهندسي و پيمانكاري به ازاي هر متر مربع زيربنا      1000                ريال

9-5-     بانكداري به ازاي هر متر مربع زيربنا      10000                ريال

10-5-    دريايي و هوايي به ازاي هر متر مربع زيربنا      1000                ريال

عوارض فعاليت در آغاز هر سال برحسب شرايط و با تصويب هيات مديره سازمان هر منطقه تا پنجاه درصد نسبت به سال قبل قابل تغيير است.

عوارض كالاي همراه مسافر

عوارض كالاي همراه مسافر از 000/50 ريال تا 000/150 ريال حسب تشخيص سازمان هر منطقه است. (اصلاحاتي مورخ 29/11/76)

عوارضي كالاي دخاني

عوارض واردات كالاي دخاني به منطقه آزاد كيش 40 درصد و به مناطق آزاد قشم و چابهار 50 درصد است.

عوارض واردات كالا

عوارض واردات كالا به هر يك از مناطق آزاد به شرح زير است:

1-8- مواد اوليه و ماشين‌آلات، صفر تا ده درصد ارزش سيف.

2-8- كالاهاي واسطه‌اي و مواد كمكي، سه تا چهل درصد ارزش سيف.

3-8- كالاهاي مصرفي بادوام، پنج تا چهل و پنج درصد ارزش سيف.

4-8- كالاها و لوازم مستعمل، پانزده تا چهل و پنج درصد ارزش سيف.

5-8- ساير كالاها و كالاهاي تزييني، پنج تا پنجاه درصد ارزش سيف.

تبصره 1- به ميران عوارض كالاهايي كه اسناد و مدارك آنها حاكي از واردات كالا از كشور مبداء باشد، تا بيست درصد (20%) عوارض متعلق، تخفيف داده مي‌شود.

تبصره 2- به ميزان عوارض كالاهايي كه داراي نمايندگي و خدمات بعداز فروش باشند، معادل ده درصد (10%) عوارض متعلق، تخفيفات داده مي‌شود.

تبصره 3- واردات كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي كشور به هر يك از مناطق آزاد تجاري – صنعتي بنا به تشخيص و تصويب سازمان هر منطقه، از پرداخت تمام يا قسمتي از عوارض مقرر معاف مي‌باشد گواهي صادره توسط كميسيون تعيين ارزش افزوده كالاهاي توليد شده در مناطق ياد شده (موضوع تصويبنامه شماره 52173/ ت16003 ك مورخ 4/10/1374) ملاك تعيين محل توليد محصولات مذكور خواهد بود. (اصلاحي 23/9/77)

10- عوارض ورود

عوارض ورود در هر بار از پنج هزار (000/5) ريال تا پنجاه هزار (000/5) ريال حسب تشخيص سازمان هر منطقه است. (الحقاقي 29/11/76)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.