ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بيمه و كسور بازنشستگي بيمه‌شدگان در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

ماده 1- اشخاصي كه قبل از اشتغال در مناطق آزاد تجاري – صنعتي مشمول قانون تامين اجتماعي بوده و حق بيمه مربوط را پرداخته باشند، پس از اشتغال در واحدهاي واقع در مناطق آزاد مي‌توانند درخواست انتقال حق بيمه سهم خود را پس از كسر حق درمان متعلقه به صندوقي كه نزد آن بيمه شده‌اند بنمايند.

ماده 2- اشخاصي كه در مناطق آزاد به كار اشتغال داشته و مشمول مقررات بيمه آن مناطق باشند، در صورت اشتغال در كارگاه‌هاي مشمول قانون اجتماعي در ساير نقاط كشور، مي‌توانند تقاضاي انتقال سوابق بيمه خود را به سازمان تامين اجتماعي تسليم دارند و سازمان مذكور نيز مكلف به انتقال حق بيمه آنان با رعايت مقررات مربوط مي‌باشد.

ماده 3- سازمان‌هاي مناطق آزاد و سازمان تامين اجتماعي ضمن ايجاد تسهيلات لازم به منظور نقل و انتقال سوابق مشمولين خود از صندوق سازمان‌هاي مناطق آزاد به سازمان تامين اجتماعي و به عكس، مقررات قانون نقل و انتقال حق بيمه و بازنشستگي – مصوب 1365 – و اصلاحات آن را رعايت مي‌كنند.

ماده 4- مستخدمان مستعفي، اخراجي و بازخريد خدمت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، در صورت اشتغال در مناطق آزاد به شرطي كه وجوه حق بيمه و كسور بازنشستگي مربوط را دريافت نكرده باشند از حيث نقل و انتقال وجوه مذكور تابع ضوابط اين آيين‌نامه خواهند بود.

ماده 5- نقل و انتقال حق بيمه اشخاصي كه در يكي از مناطق آزاد اشتغال دارند در صورت اشتغال در ديگر مناطق آزاد به صندوق مربوط بلامانع است. نحوه انتقال كسور و حق بيمه حسب ضوابط صندوق مبدا خواهد بود.

تبصره- هرگاه بيمه شده در هر دو منطقه آزاد و نزديك يك صندوق بيمه شده باشد، تنها سوابق وي به صندوق محل اشتغال جديد منتقل خواهد شد در غيراين صورت سوابق خدمت و حق بيمه پرداخت شده كلاً به صندوق جديد منتقل مي‌شود.

ماده 6- سوابق اشتغال شاغلين در مناطق آزاد در صورت انتقال به سازمان تامين اجتماعي در صورتي پذيرفته مي‌شود كه صندوق حمايتي مشمول در قبال اخذ حق بيمه، متعهد ارايه كليه حمايت‌هاي موضوع قانون تامين اجتماعي باشد در غير اين صورت بيمه شده بايد مابه‌التفاوت نرخ حق بيمه مربوط تا حق بيمه مقرر در قانون تامين اجتماعي را از حيث برخورداري از مزاياي قانوني پرداخت كند.

ماده 7- در صورت انتقال مشمولين تامين اجتماعي، به مناطق آزاد و به عكس تنها حق بيمه و يا كسور بازنشستگي مربوط به آن قسمت از سنوات اشتغال كه حق بيمه و كسور بازنشستگي مربوط به آن پرداخت گرديده جزو سوابق خدمت آنان محسوب خواهد شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.