تصويبنامه هيئت وزيران درباره موافقت با ورود مواد اوليه و قطعات منفصله از مناظق آزاد به صورت بدون انتقال ارز و در سقف معين

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي در جلسه مورخ 7/2/77 با توجه به اختيارات تفويضي هيات وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 76305/ ت 19037 ﻫ. مورخ 29/10/76) و به استناد ماده (14) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران –مصوب 1372 – تصويب نمودند:

ورود مواد اوليه و قطعات منفصله، راساً توسط واحدهاي توليدي كشاورزي به صورت بدون انتقال ارز، از مناطق آزاد به داخل كشور در چهارچوب سقف واردات سالانه هر يك از مناطق آزاد مجاز مي‌باشد.

اين تصويبنامه در تاريخ 18/3/77 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.