تصويبنامه شماره: 12762/ ت19735 ك مورخ 31/3/1377 راجع به كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي در جلسه مورخ 7/2/1377 با توجه به اختيارات تفويضي هيات وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 76305/ ت19037  ﻫ. مورخ 29/10/1376) و به استناد ماده (14) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران-مصوب 1372-تصويب نمودند:

كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، همچنين مواد اوليه و قطعات منفصله وارد شده از مناطق ياد شده به داخل كشور، به دليل عدم استفاده از منابع و سهميه ارزي كشور، مشمول ضوابط قيمت‌گذاري نمي‌باشند.

اين تصويبنامه در تاريخ 18/3/1377 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.