تصويبنامه شماره: 12981/ ت19746 ك مورخ 31/3/1377 راجع به ورود مواد اوليه و قطعات منفصله

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي در جلسه مورخ 7/2/1377 با توجه به اختيارات تفويضي هيات وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 76305/ ت19037  ﻫ. مورخ 29/10/1376) و به استناد ماده (14) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1372- تصويب نمودند:

ورود مواد اوليه و قطعات منفصله، راساً توسط واحدهاي توليدي كشور به صورت بدون انتقال ارز، از مناطق آزاد به داخل كشور در چهارچوب سقف واردات سالانه هر يك از مناطق آزاد مجاز مي‌باشد.

اين تصويبنامه در تاريخ 18/3/1377 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.