تسهيلات ويژه براي انتقال كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد به ساير نقاط كشور

واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري-صنعتي و مناطق موضوع بند “د” تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به داخل كشور، معادل نسبتي ازمجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلي به كار رفته، به قيمت كل كالاي توليدي، بدون هرگونه محدوديتي مجاز است و علاوه بر عدم نياز به ثبت سفارش و گشايش اعتبار، مشمول شرط غيرمجاز و مجاز مشروط نيز نيست.

 نسبت مذكور در بند (1) اين تصويب‌نامه، توسط كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه توليدي ذي‌ربط، وزارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران، شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي (دبيرخانه) و سازمان منطقه مربوط كه در محل دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي تشكيل مي‌شود، تعيين مي‌گردد.

تبصره 1- روش اجرايي محاسبه درصد مجاز ورود كالاهاي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، به ترتيب زير خواهد بود:

قيمت CIF قطعات و مواد وارداتي

                                                                                                -قيمت محصول توليدي

از خارج از كشور به منطقه آزاد                                           = درصد مجاز ورود كالا

قيمت محصول توليدي

قيمت محصول توليدي عبارت است از قيمت CIF محصول ساخته شده وارداتي از كشور سازنده و قطعات و مواد وارداتي.

تبصره 2- در كليه موارد مربوط، تصميمات كميسيون موضوع اين بند با اكثريت آراء ملاك عمل است.

گمرك ايران براساس تشخيص كميسيون موضوع بند (2) اين تصويبنامه، سهم سالانه از توليد هر واحد توليدي براي واردات به داخل كشور را تعيين مي‌كند.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن