مجاز دايمي بودن ورود كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد به ساير نقاط كشور

هيات وزيران در جلسه مورخ 23/6/1373 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات-مصوب 1372 – تصويب نمود:

متن زير به عنوان تبصره به ماده (8) آئين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات الحاق مي‌شود.

تبصره- واردات كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري-صنعتي در موارد زير مشمول شرط غيرمجاز نخواهد شد:

در مواردي كه در زمان ايجاد صنعت در منطقه آزاد، شرط ورود كالاي محصول اين صنعت، مجاز بوده است.

 در ساير مواردي كه مجموع ارزش افزوده و مواد اوليه داخلي به كار رفته در توليد كالا بيش از (60%) است، در صورتي كه به تاييد كميته موضوع ماده (1) آيين‌نامه برسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.