0 امتیاز
173 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط (120 امتیاز)

سلام. تصادف کردم بعد الان از پزشکی قانونی این موارد نوشتن برام.حدودا چند درصد میشن این موارد؟

 1- ساییدگی حارصه سمت راست صورت

 2-جراحت بخیه شدهدامیه سطح پوستی لب فوقانی 

3-ساییدگی حارصه سمت چپ زبان

 4-ساییدگی خلف آرنج چپ و سطح خارجی آرنج چپ هر کدام یک حارصه 5-ساییدگی کتف راست و خلف پهلوی چپ هر کدام یک حارصه

 6-آسیب نسوج نرم ناحیه کمر و گردن 

 7-کبودی سطح داخلی ران چپ 

8-کبودی سطح خارجی ساق پای راست

​​​​​​

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
نسوج کمرنیم درصد زدن چقدربیمه تعلق میگیره.
...