0 امتیاز
60 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
جراحت دامیه خلف ساعد چپ دو ناحیه زانوی سمت راست جراحت سطحی حارصه قدام ساق پای چپ زیر زانوی راست جراحت بخیه شده دامیه سمت راست سر که از قسمت خلفیه اهیانه راست تا پیشانی ادامه دارد کبودی در حال جذب دور چشم راست ساعد چپ چهار ناحیه خلف مچ دست چپ ارنج راست دو ناحیه جدال جانبی چپ قفسه سینه ران چپ وسیع خلف ساق پای چپ زانوی راست خلف بازوی چپ

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...