0 امتیاز
12 بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط
سلام ،چرا مدت زمان دوره ضرورت را به نفع قانونگذار تعریف شده ؟ وقتی فردی بتواند نرود و به صورت داوطلبانه این دوره را در جنگ حضور یابد چرا از دید قانونگذار پنهان مانده است ؟ آیا تمهیداتی برای فرزندان این گروه از رزمندگان وجود ندارند ؟ ممنون میشوم همکاری بفرمایید برای مشکل این گروه از فرزندان رزمندگان !

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...